• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  КАТЕДРА "БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА"
  НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

  с финансовата подкрепа на
  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  "ЕКИП 123" ЕООД - НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РОД"

  организират:

  ОСМИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  на тема: ЕТНОЛОГИЯ - ДЕМОНОЛОГИЯ
  ПРАКТИЧЕСКА ЕТНОЛОГИЯ И МЕДИЕВИСТИКА' 2005


  ВЕЛИКО ТЪРНОВО - АРБАНАСИ
  4-5 юни 2005 г.
  Място на провеждане: ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Институт за фолклор - БАН
 • Институт за литература - БАН
 • Регионален исторически музей - Русе
 • Исторически музей - Самоков
 • Семинар по практическа етнология и медиевистика "Проф. д-р Ив. Шишманов"
 • СОУ "Христо Ботев" - Русе
  Събота, 4 юни 2005 г.
  ЕТНОЛОГИЯ - ДЕМОНОЛОГИЯ
  І заседание Председател - Десислава Димитрова
 • 11.00 Откриване във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
 • 11.10 д-р К. Рангочев - Фолклор и митология І. Тезиси
 • 11.20 В. Калфина - Развитието на култа към Кибела и Атис в Древния Рим и неговите български фолклорни паралели
 • 11.30 И. Милушева - Представата за безсмъртието на душата според Платон (разсъждения върху диалога "Тимей")
 • 11.40 д-р Т. Моллов - Жрецът след конверсия: дискредитация и демонологиза-ция
 • 11.50 Пр. Георгиева, А. Бобев - Курт баба от с. Екзарх Йосиф
 • 12.00 д-р Р. Малчев - Сакрализирането на един фитонимичен словообразувателен модел в българските фолклорни балади
 • 12.10-12.30 Дискусия
 • 12.30-12.50 Почивка

  ІІ заседание Председател - Диляна Иванова
 • 12.50 Г. Илиева - От тавана до мазето. Спомените на една къща
 • 13.00 Е. Терзийска - Полски сайтове за старинни славянски демони
 • 13.10 д-р Н. Ненов - "Демонът" на експедицията. Форми на съвременен фолклор в затворени професионализирани общности
 • 13.20 А. Малчева - "Десакрализирането" на образа на детето в съвременната българска действителност
 • 13.30 Гр. Григоров - Митологемата за заключения вход в съвременния политически език
 • 13.40-14.00 Дискусия
 • 14.00-15.30 Почивка

  ПРАКТИЧЕСКА ЕТНОЛОГИЯ И МЕДИЕВИСТИКА' 2005
  ІІІ заседание Председател - д-р Веселка Тончева
 • 15.30 И. Трифонова - За някои преводачески решения в българския препис на каноничния текст на Апокалипсиса
 • 15.40 В. Хаджиангелов - За ситуирането на "Петрова църква" до гр. Самоков
 • 16.00 Цв. Димитрова - Преданията за родното/лобното място на Паисий Хилендарски. Типология на взаимодействието устно - писмено при конструирането и функционирането на текстовете
 • 16.10 Д. Димитрова - Музиката в културната история на гр. Русе
 • 16.20-16.40 Дискусия
 • 16.40-17.00 Почивка

  ІV заседание Председател - Цветелина Димитрова
 • 17.00 Д. Иванова - Темата за миграциите в житейските истории на работниците в Русе
 • 17.10 Г. Тончева, Г. Илиева, Д. Лазаров, И. Генчева, И. Стоянова, Пр. Георгиева, С. Петрова, А. Бобев - Проект за своден словник на българските речници. Букви Д, Ж и Л
 • 17.20 д-р В. Тончева - Българският музикален фолклор и телевизионният му "образ"
 • 17.30-17.50 Дискусия
 • 17.50 Закриване на четенията и отпътуване за Арбанаси

 • 20.00 Тържествен коктейл в Къщата на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" в Арбанаси
  Неделя, 5 юни 2005 г.
 • 10.00 Разглеждане на историко-археологическите забележителности на Арбанаси и Велико Търново