• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • С любезната помощ и финансова подкрепа на
  МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

  Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
  Фолклористично общество - град Русе
  Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов"
  Исторически музей - град Враца

  ТРЕТИ СЕВЕРОЗАПАДНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"

  на тема: ФОЛКЛОРНИ МОДЕЛИ НА СВЕТА
  ВРАЦА 25-26 ноември 1995 г.


  В Третите северозападни четения на Асоциация "ОНГЪЛ" с научни разработки се представят участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Фолклористично общество - град Русе
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов"
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
 • Русенски университет
 • Институт за фолклор към БАН
  Място на провеждане: Зала на Етнографски комплекс - гр. Враца
  24 ноември - петък
  Пристигане и настаняване на участниците
  25 ноември - събота
  I заседание - Председател Николай Ненов (Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий")
 • 9.00 Откриване на четенията
 • 9.30 Константин Рангочев (София) - Фолклорни модели и моделиране
 • 9.40 Миглена Пецева, Евелина Стоичкова (Враца) - Опит за проникване в светогледа на една родопчанка
 • 9.50 Албена Йорданова (София) - "Свързани сме със Слънцето, със Света. Отгоре Слънцето ни грее, отдолу е Земята" - единството на Човека и Вселената
 • 10.00 Росен Р. Малчев (София) - Особености на фолклорния модел за сакралните владетели на света според представите на българите мохамедани от областта Горен Рупчос, Средните Родопи
 • 10.10 Светла Дживтерева (Русе) - За изграждането на модел на света в някои български фолклорни балади
 • 10.20 Бойка Добрева (София) - Къща - Свят. Строеж - Сътворение (съпоставителен анализ)
 • 10.30-11.00 Дискусия
 • 11.00-11.20 Почивка

  II заседание - Председател Миглена Пецева (Враца)
 • 11.20 Росен Петров (Пловдив) - Похвати за оразмеряване и пропорциониране при строителството на църквата "Св. Троица" в с. Югово, община Лъки
 • 11.30 Бони Петрунова, Веселин Хаджиангелов (Самоков) - Идеята за дома в погребалния обичай в Самоковско (ХV-ХIХ вв.)
 • 11.40 Несрин Ибрахимова (Пловдив) - Пространственото моделиране на мюсюлманското погребение
 • 11.50 Миглена Иванова (София) - "На нея духът й тук е останал" - "неестествена" песен, неестествена смърт и "неестествен" гроб
 • 12.00 Борислава Даскалова (Пловдив) - Регионална специфика на православния календар в Асеновград
 • 12.10 Маргарита Борисова (Сливен) - Символика на обичая "Еньова буля"
 • 12.20 Красимира Кибарова (София) - Навлизане в "другото" чрез детската игра
 • 12.30-13.00 Дискусия
 • 13.00-15.00 Почивка

  III заседание - Председател Бойка Добрева (Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов")
 • 15.00 Николай Ненов (В. Търново) - "Харамии" и "хайдути" в топонимията и фолклора - "Бакаджиците"
 • 15.10 Елена Лапакова (Ловеч) - Кръвното жертвоприношение и мотивът "Грешен хайдутин" - една песен от Троянско
 • 15.20 Мария Филева (София) - Някои особености на фолклорната вяра. Мотивът "Паяк изплита паяжина на входа на хралупа; спасява преследвани"
 • 15.30 Анелия Петрова (Русе) - Мотивът "Св. Георги убива ламята" в иконографията и фолклора
 • 15.40 Десислава Тихолова (Русе) - Фолклорни елементи в системата на турските имена в разказите на Йордан Йовков
 • 15.30-16.00 Дискусия
 • 16.00-16.20 Почивка

  IV заседание - Председател Тодор Маринчев (Димитровград)
 • 16.20 Мирослав Даскалов (Пловдив) - Етносоциологични хоризонти на града
 • 16.30 Юрий Вълковски (София) - Автостопът като предмет на антропологията и фолклористиката
 • 16.40 Меглена Златкова (Пловдив) - Голямата игра или "новите митове"
 • 16.50 Бистра Бонева (Пловдив) - Футболът като възможност за една митология от гледна точка на опозицията ЕРОС - КУЛТУРА

  Постер сесия
  Маргарет Димитрова (София) - Преводи на Евангелието и на Дамаскинови слова на роден говор от ХІХ век (проблеми на терминологията)
 • 17.20-17.50 Дискусия
 • 18.30 Прожекции на видеофилми
  27 ноември - неделя
  V заседание - Председател Константин Рангочев (Асоциация "ОНГЪЛ")
 • 10.30 Снежана Йовева (София) - "Темнотата" и "Другостта" като функциониращи фолклорни модели в Самоковския регион
 • 10.40 Тодор Маринчев (Димитровград) - Реликтово изображение върху възглавница от Котел
 • 10.50 Искра Тодорова (Попово) - Отгласи от митични представи, свързани с образа на орела в българската митопоетична традиция
 • 11.00 Даниела Кузманова (София) - Баянето - догма/недогма?
 • 11.10 Гергана Цонева (Пловдив) - Магията и баянето - техники и технологии за психовъздействие (по материали от с. Требище, обл. Пешкопия, Р Албания)
 • 11.20-11.40 Дискусия
 • 11.45-12.00 Закриване на четенията