• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
  Фолклористично общество - град Русе
  Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  ВТОРИ СЕВЕРОЗАПАДНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"

  на тема: ОБЩНОСТ И КУЛТУРА
  ВРАЦА 26-27 ноември 1994 г.

  Във Вторите северозападни четения на Асоциация "ОНГЪЛ" с научни разработки се представят участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Фолклористично общество - град Русе
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Институт за фолклор към БАН
 • Международно участие от Р Молдова
  Място на провеждане: Зала на Етнографски комплекс - гр. Враца
  25 ноември - петък
  Пристигане и настаняване на участниците
  26 ноември - събота
  Председател на сутрешното заседание - Константин Рангочев (Асоциация "ОНГЪЛ")
 • 11.00 Откриване на четенията
 • 11.20 Юрий Вълковски (София) - Съвременността като методологически проблем на фолклористиката
 • 11.30 Миглена Иванова (София) - "Ориентализъм" и "европизм" (гледната точка към Балканите в "Изтуплений дервиш или възточний въпрос" на Г. С. Раковски)
 • 11.40 Цвета Думкова (Пловдив) - От Ева до Нана или за категорията "примитивно" - "цивилизовано" в съвременната култура
 • 11.50-12.20 Дискусия
 • 12.20-12.40 Почивка
 • 12.40 Цветана Ненова (Русе) - Етнографски групи и културни взаимодействия
 • 12.50 Ирена Бокова (София) - Общност на идентичност и религиозна принадлежност
 • 13.00 Дискусия
 • 13.30-15.00 Почивка

  Председател на следобедното заседание - Цветана Ненова (Фолклористично общество - град Русе)
 • 15.00 Росен Р. Малчев (София) - Научният проект "Етнокултурни параметри на българската VITA SEXUALIS в контекста на българската, балканската и славянската фолклорна традиция"
 • 15.10 Валентина Янчева (София) - Обичаят "Герман" като проява на архетипа в българския фолклор
 • 15.20 Емилия Миразчийска (София) - "Бабинден" като обред, празник и представление
 • 15.30-16.00 Дискусия
 • 16.00-16.20 Почивка
 • 16.20 Красимира Кръстанова (Пловдив) - Класификаторните функции на текстилните материали в "женския" модел на света
 • 16.30 Диана Дончева (София) - Женските накити за глава като синтез на фолклорната празнична традиция в Македония, Родопите и Странджа
 • 16.40-17.00 Дискусия
 • 17.00-19.00 Видеопрожекции

  Гергана Цонева (Пловдив) - Българска фолклорна сватба от с. Требища, обл. Пешкопия в Р Албания
  Бистра Бонева (Пловдив) - "Аз и огънят" - видеофилм с експериментален характер
  27 ноември - неделя
  Председател на сутрешното заседание - Емилия Миразчийска (Семинар по практическа етнология и фолклористика - Софийски университет "Св. Климент Охридски")
 • 9.30 Константин Рангочев (София) - Епически текст и контекст
 • 9.40 Николай Ненов (Русе) - "Попова булка" - "попов син" в българската фолклорно-митологична традиция
 • 9.50 Лариса Баурчулу (Р Молдова) - Епитети в гагаузките народни четиристишия "маани"
 • 10.00 Искра Тодорова (Русе) - Гарванът в българската фолклорно-митологична традиция
 • 10.00-10.30 Дискусия
 • 10.30-11.30 Почивка

  В почивката - Разширено заседание на Централното настоятелство на Асоциация "ОНГЪЛ"
 • 11.30 Маргарита Борисова (Сливен) - Фолклорни текстове във вестник "Изгревъ", издаван от Стефан Султанов в гр. Сливен
 • 11.40 Десислава Тихолова (Русе) - Именната система в разказите на Й. Йовков
 • 11.40-12.00 Дискусия
 • 12.00 Оповестяване на научната програма на Асоциация "ОНГЪЛ" за 1995 г.
 • 12.30 Закриване на четенията