• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ТУТРАКАН
  РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - РУСЕ

  организират:

  ПЕТИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  ТУТРАКАН 06-07 юни 2000 г.
  Място на провеждане: РИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБРЕДЕН ДОМ - ТУТРАКАН
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"
 • Исторически музей - Тутракан
 • Регионален исторически музей - Русе
 • Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русенски университет
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" - Софийски университет
 • Старобългаристичен салон - Софийски университет
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Русенски университет "Ангел Кънчев"
 • Институт за фолклор - БАН
  Четвъртък, 06.06.2002 г.
  Първо заседание Председател: д-р Николай Ненов
 • 14.00 Приветствия от г-н Кмета на Община Тутракан, Заместник областния управител на Област Русе, Директора на Исторически музей - Тутракан и Председателя на НЦФЛ "Св. Димитър Басарбовски" - Русенски университет
 • 14.30 Откриване на четенията от Секретаря на Асоциация "Онгъл" и Директора на Исторически музей - Русе
 • 14.30-14.45 Десислава Димитрова (РИМ-Русе) - … И баба ми ни обучава (Разкази и етническа памет)
 • 14.45-15.00 Десислава Ангелова (ИМ-Тутракан) - Румънското училище в спомените на неговите български възпитаници
 • 15.00-15.15 д-р Росен Малчев (АО), Андрей Бобев (СС) - Куняджиите от село Алино, Самоковско
 • 15.15-15.30 Григор Григоров (СПЕФ) - Произход на анекдота
 • 15.30-15.45 д-р Тодор Моллов (ВТУ) - Миторитуалната същност на термините, производни от основа босна
 • 15.45-16.00 Дискусия
 • 16.00-16.15 Почивка

  Второ заседание Председател: д-р Константин Рангочев
 • 16.15-16.30 Светлана Тончева (СПЕФ) - Функции на градския площад
 • 16.30-16.45 Стоян Стоянов (РУ) - Образът на Крали Марко в българските комикси за деца
 • 16.45-17.00 Даниела Иванова (ИМ-Тутракан) - Отмъщението на отхвърлените. Аспекти на отношенията моми - ергени (по мат. от Тутраканско)
 • 17.00-17.15 Иглика Милушева (СПЕФ) - Традиционната сватба от с. Тополово, Асеновградско в контекста на въпросника за събиране на сватба
 • 17.15-17.30 д-р Николай Ненов (РИМ-Русе) - Етноложко проучване на град Тутракан през 2002 г.
 • 17.30-17.45 Дискусия
 • 17.45-18.00 Почивка

 • 18.00-18.15 д-р Константин Рангочев(АО) - Еротични космогонии на Балканите - 70 години по-късно
 • 18.15-18.30 Петя Пеева (СС) - Непознати стихотворения на Стоян Михайловски
 • 18.30-18.45 Ива Трифонова (СС) - За една народна песен (апокалиптични мотиви)
 • 18.45-19.00 д-р Веселка Тончева (ИФ-БАН) - Между Тракия и Родопите (бележки върху песенен фолклор от с. Новаково, Асеновградско)
 • 19.00-19.15 Светла Дживтерева (НЦФЛ) - Варианти на календарния преход в българските фолклорни гатанки
 • 19.15-19.30 доц. д-р Руси Русев (РУ) - Хлябът в етнокултурните представи на българите
 • 19.30-19.45 Андрей Бобев (СС) - За един предполагаем глаголически надпис върху пръстен
 • 19.45-20.00 Дискусия
 • 20.30 Работна среща на изследователи по повод сборника с устни истории "Тутракан - разкази и етническа памет", резултат от работата на студенти от Русенския университет "Ангел Кънчев", Исторически музей - Тутракан и Регионален исторически музей - Русе
  Петък, 07.06.2002 г.
  Посещение в Исторически музей - Тутракан, запознаване с културно-историческото наследство на Тутраканския край

  Постер сесия
 • Анелия Петрова (DePaul University, Чикаго, САЩ) - Посрещането на Титовите партизани - стенопис в сръбската църква в гр. Чикаго