• академични семинари
 • магистърски програми
 • СИД


 • СЕМИНАР ПО ПРАКТИЧЕСКА ЕТНОЛОГИЯ И МЕДИЕВИСТИКА "ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ"
  В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

  Основно място в структурата на Асоциация "Онгъл" заема образователният Семинар по практическа етнология и медиевистика "Проф. д-р Иван Шишманов".

  Той е основан през учебната 1988-1989 г. и работи във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски". В него членуват студенти и докторанти от Университета и институтите на БАН, ученици от Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" и СОУ "Христо Ботев" - Русе (с учител - докт. Андрей Бобев).

  Семинарът съхранява и развива дългогодишните научни традиции на общуване между студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и млади учени от другите академични общности в България и чужбина. Наименованието на тази научна структура разкрива нейните цели и задачи и определя сферата на научното познание, което тя изучава. Същевременно то посочва и основния акцент на научно-изследователската работа - практическото събиране на етноложката фактология и нейното целенасочено интерпретиране и употреба за създаването на модерни методологически модели на света, които да дефинират менталното богатство на човешките общности във всичките им проявления.

  През учебната 2008-2009 г. Семинарът по практическа етнология и медиевистика "Проф. д-р Иван Шишманов" навършва 20 години.

  ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2009-2010 г.

  Зимен семестър
 • 03.11.09.
  1. Откриване на двадесет и първата учебна година на Семинара
  2. Организационни въпроси
 • 10.11.09.
  Посещение на откриването на изложбата „Реставрация и социализация на църквата „Св. Петка", с. Белчин” в криптата на храм-паметник „Св. Александър Невски”. Събитието е съвместно дело на Националната художествена галерия, Историческия музей в гр. Самоков и Фондация „Възраждане на Белчин".
 • 17.11.09.
  Презентиране на проекта „Християнска топография на Самоков и Самоковско” с ръководители проф. Ив. Гергова, д.изк., д-р К. Рангочев, д-р Р. Малчев
 • 24.11.09.
  1. Дейности по проекта „Християнска топография на Самоков и Самоковско” през 2010 г.
  2. План-график за дешифриране и архивизиране на теренните етноложки и медиевистични материали, записани по време на „Експедиционен сезон 2009”
 • 01.12,09.
  „От връх „Тумба” до Мелник” – туристическа разходка из най-югозападните части на днешна България” – Анна Чанова, ученичка от НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ” . Подготовка на ppt-презентация за юбилейния диск в чест на 110-годишнината от рождението на родоповеда Никола Жалов
 • 15.12.09.
  „Туризъм в Ивайловград” – Благовеста Узунова, ученичка от НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ”. Подготовка на ppt-презентация за юбилейния диск в чест на 110-годишнината от рождението на родоповеда Никола Жалов
 • 12.01.10.
  Митология и демонология. Лекция от д-р Р. Малчев
 • 14.01.10
  Посещение на официалното представяне на книгата на д-р Веселка Тончева от Института за фолклор – БАН „Българите от Голо Бърдо, Албания. Традиции, музика, идентичност” в Първа заседателна зала на СУ „Св. Климент Охридски”
 • 19.01.10.
  Етнос и сакралност. Лекция от д-р К. Рангочев

  Летен семестър
 • 23.02.10.
  1. Късната Античност и процесите на християнизация на Балканите – кр. IV – нач. 10 век. Лекция от д-р Р. Малчев
  2. Изпълнение на план-графика за дешифриране и архивизиране на теренните етноложки и медиевистични материали, записани по време на „Експедиционен сезон 2009”
 • 02.03.10.
  Демоничното същество „Рим-папа” – в търсене на античните корени. Подготовка за защита на ученически тези. Научни ръководители д-р Р. Малчев и д-р К. Рангочев
 • 09.03.10.
  Мотивът за ослепяването на циклопа Полифем и неговите български фолклорни и книжовни реализации. Подготовка за защита на ученически тези. Научни ръководители д-р Р. Малчев и д-р К. Рангочев
 • 16.03.10.
  1. Презентиране на ХІІ Пролетни четения на Асоциация „Онгъл” и Регионален исторически музей – Русе на тема „Образ и памет” на 12-13 юни 2010 г. в залите на РИМ – Русе – доц. д-р Н. Ненов
  2. Основни цели на „Експедиционен сезон 2010”.
 • 30.03.10.
  1. Отчет на теренните етноложки проучвания на Асоциация „Онгъл” в с. Здравец, общ. Лъки, Пловдивска област през 2008 г. – докт. М. Христозова от Фрайбургския университет, Германия, ръководител на експедицията
  2. Подреждане на обработените материали за Научния архив на Асоциацията
 • 13.04.10.
  1. Дейности по проекта „Християнска топография на Самоков и Самоковско” през 2010 г. – отчет за първото тримесечие – проф. Ив. Гергова, д.изк., д-р К. Рангочев
 • 27.04.10.
  1. Юговската костница. Ремонт и експониране по проект на Асоциация „Онгъл” (2005-2010) – ppt-презентация от д-р Р. Малчев
 • 11.05.10.
  1. Енигмата на топонима „Русе” – тезиси – докт. Андрей Бобев
  2. Организационни въпроси, свързани с изграждането на структура на Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – Симона Петрова, студентка във ВТУ
 • 27.05.10.
  1. White_without_Black – романтичната фолклористика на (част от) (бъдещия) „Онгъл” през 80-те и началото на 90-те на ХХ в. через объектив фотокамеры „Смена-2” – ОТК 1967 – ppt-презентация – дружески шарж по повод предстоящата 20-годишнина от създаването на Асоциация „Онгъл” – д-р Р. Малчев
  2. Членове на Семинара гостуват на лекция на д-р Рангочев от СИД „Средновековие и сакралност” във ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски”
 • 12-13.06.2010.
  1. XIII Национална етнографски конференция на тема „Град – етнология – социализъм”
  2. ХІІ Пролетни четения на Асоциация „Онгъл” и Регионален исторически музей – Русе на тема „Образ и памет”
  3. Закриване на учебната година

  ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2008-2009 г.

  Зимен семестър
 • 04.11.08.
  1. Представяне на Международната научна конференция "Шести Арнаудови четения" - Русе, 24-26 октомври 2008 г. Водещ: д-р Росен Р. Малчев
  2. Представяне на Международната научна конференция "Великата Рилска пустиня" - София, 30-31 октомври 2008 г. Водещ: д-р Константин Рангочев и докт. Цветелина Димитрова
  3. Организационни въпроси
 • 18.11.08.
  Сбирка на тема "Време и дати в средновековните ръкописи". Представят се два доклада, изнесени през 1997 г. на конференцията на Обществото за изучаване на славянската старина (1992-1998 г.):
  1. Елена Узунова - Изразяване на датата в бележките на книжовниците в българските ръкописи XV-XVII в.
  2. Анка Стоилова - Време и дати в средновековните арабски ръкописи
  Водещ: д-р Росен Р. Малчев
 • 02.12.08.
  Сбирка на тема "Образът на Рая в християнството и исляма". Представя се статия руския изследовател Юрий Максимов, публикувана в сп. Альфа и Омега №2 (20) 1999.
  Водещ: докт. Андрей Бобев
 • 16.12.08.
  Сбирка на тема "Скалният манастир при с. Крепча, Търговищка област - история и епиграфика". След теоретичната част се прожектира филм за святото място и за проф. Казимир Попконстантинов - негов дългогодишен изследовател.
  Водещ: доц. д-р Маргарет Димитрова
 • 13.01.09.
  1. Лекция на тема "Фолклорна реализация на мотива за сакралното безглавие от село Чепино (дн. квартал на Велинград) в контекста на балканската и евразийската традиция". Лектор: д-р Росен Р. Малчев
  2. Подготовка за участието на Семинара в честванията във връзка със 110-годишнината от рождението на родоповеда Никола Жалов от с. Хвойна през 2009-2010 г.

  Летен семестър
 • 24.02.09.
  1. Изложение на тема "Диференциране на лексикалните значения в кръстословиците". Лектор: Преслава Георгиева, студентка I курс, БФ в СУ "Св. Климент Охридски"
  2. Обсъждане на участието на Семинара в XI Пролетни четения на Асоциация "Онгъл" и Регионален исторически музей - Русе през м. май 2009 г.
 • 10.03.09.
  1. Изложение на тема "Black Studies и тяхното изучаване в Италия". Лектор: докт. Цветелина Димитрова от Института за фолклор при БАН;
  2. Представяне на проект за лятната експедиционна програма на Асоциация "Онгъл".
 • 24.03.09.
  1. PPT-презентация и текст на тема "Археологическите данни за християнизацията на провинция Moesia Secunda ІV-VІІ. Част 1: ІV - края на V в." Лектор: докт. Михаил Христов от СУ "Св. Климент Охридски".
  2. Организационни въпроси - покани за научни форуми в Русе, Търговище, Хвойна, Самоков, София и Тутракан, планирани за периода май - октомври 2009 г.
 • 07.04.09.
  1. Втора част на PPT-презентация и текст на тема "Археологическите данни за християнизацията на провинция Moesia Secunda ІV-VІІ, която обхваща периода VI-VII в." Лектор: докт. Михаил Христов от СУ "Св. Климент Охридски".
  2. Краен срок за предаване на заявките за XI Пролетни четения на Асоциация "Онгъл" и РИМ - Русе и Юбилейната конференция на ЕИМ - БАН
 • 28.04.09.
  1. Лекция на тема "Храмова история и локална идентичност (по материали от с. Сапарево, Кюстендилска област)". Лектор: докт. Цветелина Димитрова от Института за фолклор - БАН. Текстът се опира на теренни етноложки материали, записани по време на научна експедиция на Асоциация "Онгъл" през м. август 2008 г.
  2. Краен срок за предаване на заявките за есенната конференция в Тутракан на тема "Реката и времето"
 • 12.05.09.
  1. Представяне на IX Международна Лятна школа по фолклористика и културна антропология - 2009 на тема "Фолклорът в наше време: традиции, трансформации, новообразувания", проведена в гр. Переславъл-Залески, Руска федерация. Лектор: д-р Константин Рангочев
  2. Организационни въпроси
 • 09.06.09.
  1. Представяне на работен проект за електронно списание за етнология, медиевистика и археология "Онгъл" - www.spisanie.ongal.net
  2. Организационни въпроси
  3. Закриване на юбилейната 20-та учебна година на Семинара.

  ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2007-2008 г.

  Зимен семестър
 • 06.11.07.
  Представяне на статията на проф. Фьодор Борисович Успенский (Руска федерация) на тема "НЕТЛЕННОСТЬ МОЩЕЙ (Опыт сопоставительного анализа)" и дискусия по нея. Водещ: ст.н.с. Елена Коцева
 • 20.11.07.
  Представяне на статията на д-р Владимир Напольских (Удмуртски университет, гр. Ижевск, Руска федерация) на тема "Мотив о нырянии за землёй в балкано-славянской апокрифической традиции и ранняя история славян" и дискусия по нея. Водещ: д-р Константин Рангочев
 • 04.12.07.
  Представяне на статията на доц. Венета Янкова от Шуменския университет "Еп. Константин Преславски" - "За йерофаниите в Шуменско (По пример с тюрбетата край с. Избул)". Водещ: д-р Росен Р. Малчев
 • 18.12.07.
  Представяне и обсъждане на статията на д-р Теодора Бакърджиева от РИМ - Русе на тема "Празникът Хъдрълез - история, митология и ритуални практики (по материали от Русе и Русенско). Водещ: Радостина Петрова
 • 15.01.08.
  Обсъждане на част І от текста "Святые Православной церкви, обратившиеся из ислама" със следните глави:
 • 1. Из истории христианской мисии среди мусульмян
 • 2. Св. Константин Агарянин, св. Ахмед Калфа, св. Абу Тбилисский
  Източник: Интернет
  Водещ: д-р Росен Р. Малчев

  Летен семестър
 • 04.03.07.
  Представяне на т. XI от Известията на Регионален исторически музей - Русе с акцент върху материалите за скалния комплекс "Водна-Тъмно" край с. Табачка. Водещ: ст.н.с. д-р Николай Ненов
 • 18.03.07.
  Дискусията в българската (и европейската) научна общност за автентичността на Летописната бележка на поп Методи Драгинов от 1670 г. По повод излизането на кн. 1 от Поредицата "Цепина", "Извори за миналото на Чепинско". Водещ: д-р Константин Рангочев
 • 01.04.07.
  Представяне на сигналните бройки на сб. "Етнология на пространството", ч. І и ІІ, отпечатани в два поредни тома (V и VІ) от Годишника на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл". Водещ: д-р Росен Р. Малчев
 • 15.04.07.
  Подготовка за честванията в памет на Никола Костадинов Жалов от с. Хвойна - ревностен изследовател на среднородопската история, език, религия и култура. Водещи: д-р Константин Рангочев, д-р Росен Малчев
 • 13.05.07.
  Етноложка експедиция на Асоциация "Онгъл" сред българите, преселници от областта Голо Бърдо, Р Албания, в столицата Тирана - предварителни резултати. Водещи: д-р Константин Рангочев, д-р Веселка Тончева
 • 27.05.07.
  Представяне на Лятната школа по семиотика на фолклора в гр. Переславл Залеский, Руска федерация - 2008. Водещ: д-р Константин Рангочев
 • 10.06.07.
  Организационни въпроси

  ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2006-2007 г.

  Зимен семестър
 • 14.11.06.
  Представяне и обсъждане на книгата на Галина Вълчинова "Балкански ясновидки и пророчици от ХХ век". Водещ: д-р Константин Рангочев
 • 28.11.06.
  Култовото средище при с. Горталово (до 1934 г. Карагуй), Плевенско, в съвременното Интернет-пространство. Водещ: д-р Росен Р. Малчев
 • 12.12.06.
  Проектът "Етнология - демонология" в научната дейност на Асоциация "Онгъл" до 2006 г. Водещ: д-р Николай Ненов
 • 23.01.07.
  Проектът "Цар Иван Шишман - владетел и светец". Планиране на дейностите за периода 2006-2007 г. Водещ: д-р Константин Рангочев
  Летен семестър
 • 13.02.07.
  Организационна сбирка
 • 06.03.07.
  Сакралната топография на култа към цар Иван Шишман в Самоковско - езерото "Кара гьол". Водещи: д-р Росен Р. Малчев, докт. Цветелина Димитрова
 • 20.03.07.
  Градският мит за спасението на Русе от заколение през Освободителната война (1877-1878). Водещ: д-р Николай Ненов
 • 17.04.07.
  Сакралната топография на култа към цар Иван Шишман в Самоковско - изворите "Цареви кладенци". Водещи: д-р Константин Рангочев, докт. Цветелина Димитрова
 • 15.05.07.
  Представяне на Лятната школа по семиотика на фолклора в гр. Переславл Залеский, Руска федерация - 2007. Водещ: д-р Константин Рангочев
 • 29.05.07.
  Представяне на пролетната класицистична конференция, организирана от Катедрата по източни езици и култури към Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий" - 2007. Водещ: Вяра Калфина

  ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2005-2006 г.

  Зимен семестър
 • 08.11.05.
  Фолклорни паралели на Апокалипсиса. Водещи: докт. Ива Трифонова, докт. Цветелина Димитрова
 • 22.11.05.
  Фолклорен текст и обред. Представяне на Лятната школа по семиотика на фолклора в гр. Псков, Руска федерация. Водещ: д-р Константин Рангочев
 • 06.12.05.
  Двете Албании - кавказката и балканската. Водещи : докт. Андрей Бобев, д-р Росен Р. Малчев
 • 20.12.05.
  Варваруването като регионален вариант на лазаруването в Кюстендилско. Водещ: Вяра Калфина
 • 17.01.06.
  Родопският Рупчос преди 100 години през погледа на Хр. Попконстантинов. Водещ: д-р Росен Р. Малчев
  Летен семестър
 • 28.02.06. - Обсъждане на проект за нова Интернет-страница на Асоциация "Онгъл". Водещи: д-р Константин Рангочев, д-р Росен Р. Малчев
 • 14.03.06. - Опит за електронизирането на една факултетна университетска библиотека. Водещ: Вяра Калфина
 • 28.03.06.
  Ръкописната история на с. Поповяне, Самоковско - между фолклорната и конвенционалната история. Водещ: д-р Росен Р. Малчев
 • 11.04.06.
  Готи и славяни. Готското наследство в българския език. Водещ: докт. Андрей Бобев
 • 02.05.06.
  Въпросниците на Асоциация "Онгал" за теренни етноложки проучвания - преглед на постигнатото и намерения за бъдещето. Водещ: д-р Росен Р. Малчев
 • 16.05.06.
  Спелеоложко-етноложка експедиция на Пещерен клуб "Хеликтит" и Асоциация "Онгъл" сред българите от областта Голо Бърдо, Р Албания - предварителни резултати. Водещ: д-р Константин Рангочев
 • 13.06.06.
  Организационна сбирка