• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  СТАРОБЪЛГАРИСТИЧЕН САЛОН към Катедра "Кирилометодиевистика" в СУ "Св. Климент Охридски"


  с финансовата подкрепа на БЮРО ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО - СОФИЯ
  организират

  СЕДМИ ЕСЕННИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  РЕЛИГИОЗЕН КУЛТ И ФОЛКЛОРНА ОБРЕДНОСТ
  посветени на десетгодишнината от възстановяването на Студентския семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов"
  СОФИЯ 27-28 ноември 1999 г.

  Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Първа заседателна зала
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ" - София
 • Старобългаристичен салон към Катедра "Кирилометодиевистика" в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Студентски и ученически семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" към Асоциация "Онгъл"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
 • Институт за фолклор - БАН
 • Кирило-Методиевски научен център - БАН
 • Институт за български език - БАН
 • Исторически музей - Ловеч
 • Исторически музей - Самоков
  Събота, 27 ноември 1999 г.
  I заседание - Председател Росен Малчев
 • 10.00 Откриване на четенията
 • 10.20 д-р Константин Рангочев (АО) - Религиозен култ и фолклорна обредност - системен анализ
 • 10.30 Росен Малчев (АО) - Православното манастирското културно пространство и фолклорът (по мат. от бълг. земи след края на IХ в.)
 • 10.40 Григор Григоров (ССПЕФ) - Общодържавни и регионални култове
 • 10.50 Люба Радулова (УСПЕФ) - Българският Гергьовден - реализация на древен земеделски модел
 • 11.00 д-р Николай Ненов (АО) - "Несъществуващите" светци
 • 11.10 Евелина Гетова, Миглена Пецева (гр. Враца) - Нуждата за приобщеност у младите хора
 • 11.25-11.45 Дискусия
 • 11.45-12.00 Почивка

  II заседание - Председател д-р Антоанета Делева
 • 12.00 Диана Атанасова (СС) - Ритуалните жестове в молитвата (по мат. от Ръкопис No. 646 от НБКМ)
 • 12.10 Диана Николова (УСПЕФ) - Християнските представи на един фолклорен информатор от с. Борово, Лъкинско
 • 12.20 д-р Маргарет Димитрова (АО) - Молитви и обичаи за родилната обредност (по теренни наблюдения и требници)
 • 12.30 Ирина Козидова (СС) - Към проблема за ритуалите, свързани с храната: средновековни молитви за храна
 • 12.40 Стефка Пилева (СС) - Отр@бьникъ - хляб от трици
 • 12.50 Адриана Ковачева (УСПЕФ) - Християнска символика върху бъднивечерски хлябове (по мат. от с. Койнаре, Червенобрежко)
 • 13.00-13.20 Дискусия
 • 13.20-14.30 Почивка

  III заседание - Председател д-р Маргарет Димитрова
 • 14.30 ст.н.с. д-р Елена Коцева (КМНЦ) - Празниците на 24, 25, 26, 27 декември
 • 14.40 Анета Димитрова (СС) - Сънъмъ - съборъ в Супрасълския сборник
 • 14.50 д-р Илиана Чекова (СУ) - Образи на светостта в Киевска Русия през Хl-Хll в.
 • 15.00 Ива Трифонова (СС) - Старобългарски думи за 'клетва'
 • 15.10 д-р Тодор Моллов (ВТУ) - Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка
 • 15.20 Цветана Иванова (СС) - История на думата слонъ - проблеми на семантиката
 • 15.20-15.40 Дискусия
 • 15.40-16.00 Почивка

  IV заседание - Председател д-р Тодор Моллов
 • 16.00 Веселин Хаджиангелов (ИМ - Самоков) - Жертвоприношението в обредността (по мат. от археологически проучвания)
 • 16.10 Венета Савова, Албена Йорданова (СУ/ССПЕФ) - Човекоядството в апокрифни и фолклорни текстове
 • 16.25 Вяра Калфина (УСПЕФ) - Липсата на извор - една особеност на християнските оброчни комплекси в Горен Рупчос, Средните Родопи
 • 16.35 Ива Янкулова (УСПЕФ) - Фолклорна комуникация между представители на "Отвъдния" и Нашия свят
 • 16.45 Елена Георгиева (ИМ - Ловеч) - "Отвъдният" свят според фолклорните представи от Ловешко
 • 16.55 Росица Колева (ССПЕФ) - Интерпретация на мотива "Подземно слънце" от иманярската тетрадка на Асен Реджушев от с. Белица, Лъкинско
 • 17.05-17.25 Дискусия
 • 18.30 Представяне на сб. "Фолклорното родство" с тезиси от докладите, изнесени на Петите есенни четения на Асоциация "Онгъл"
  Неделя, 28 ноември 1999 г.
  I заседание - Председател д-р Николай Ненов
 • 10.00 Даниела Кузманова, д-р Константин Рангочев (ССПЕФ) - Религиозна лексика в тайните дюлгерски говори
 • 10.10 Цветелина Стоянова (УСПЕФ) - Празнуването на Илинден в две отдалечени области на България (по мат. от Шуменско и Средните Родопи)
 • 10.20 Цветелина Димитрова (ССПЕФ) - Вярвания и обредност, свързани с градушката и гръмотевицата
 • 10.30 Снежана Йовева (ИБЕ) - Фолклорната обредност на българската общност в Словакия
 • 10.40 Веселка Тончева (ИФ - БАН) - Българомохамеданската сватба в Тетевенско (религиозни елементи)
 • 10.50 Георги Куманов (ИМ - Ве-линград) - "Елен кладенец" - религиозни и фолклорни практики на християнската и мюсюлманската общност в Чепинско
 • 11.00-11.20 Дискусия
 • 11.20-11.40 Почивка

  II заседание - Председател д-р Константин Рангочев
 • 11.40 Соня Вълчева (ССПЕФ) - Георги Димитров и причисляването му към пантеона на българските светци на Лайпцигския процес
 • 11.50 Снежана Касир (ИФ - БАН) - Сакралното в автобиографичните разкази на българите от Бесарабия
 • 12.00 Диляна Станева (ВТУ) - "Новата" обредна култура - празници от с. Голяма Желязна, Тетевенско
 • 12.10 кап. Тодор Маринчев (РПУ - Димитровград, АО) - Оро-, топо- и хидроними в сексуалния квазиконфесионален фолклор
 • 12.20-12.40 Дискусия
 • 12.40 Закриване на четенията