• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • С любезната помощ на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  и финансовата подкрепа на БЮРО ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО - СОФИЯ

  ШЕСТИ ЕСЕННИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"

  посветени на 5-годишнината от регистрирането на Асоциация "Онгъл" и 60-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков на тема: СВЕТЦИ И ФОЛКЛОР
  СОФИЯ 28 - 29 ноември 1998 г.


  В Шестите есенни четения на Асоциация "ОНГЪЛ" с научни разработки се представят участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Студентски семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" - София
 • Научен център за фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русе
 • Институт за фолклор - БАН
 • Кирило-Методиевски научен център - БАН
 • Археологически институт с музей към БАН
 • Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Държавна музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
 • Исторически музей - Ловеч
 • Исторически музей - Самоков
 • Исторически музей - Хасково
  Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Събота, 28 ноември 1998 г.
  I заседание - Председател Николай Ненов
 • 10.00 Откриване на четенията
 • 10.20 Константин Рангочев (АО) - Светци, епос, история. За някои конституентни аспекти на фолклорната менталност
 • 10.30 Яна Иванова (ССПЕФ) - Светец - понятие и метафора във фолклорната менталност
 • 10.40 Маргарита Борисова (Сливен) - Фолклорни проекции върху християнската парадигма
 • 10.50 Соня Вълчева (ССПЕФ) - Свързване на фолклорно и научно знание в менталността на жителите на с. Манастир, общ. Лъки
 • 11.00 Снежана Йовева (СУ) - Етномаркери в комуникативните пространства на българите градинари в Словакия с идея за святост
 • 11.10-11.30 Дискусия
 • 11.30-11.50 Почивка

  II заседание - Председател Константин Рангочев
 • 11.50 Елена Коцева (КМНЦ - БАН) - Размишления за калкирането на едно императорско име
 • 12.00 Веселин Хаджиангелов (ИМ - Самоков) - Новооткрит калъп за лампа - свидетелство за култова употреба на лампи през ранното християнство
 • 12.10 Албена Йорданова (ССПЕФ) - Проявления на култа към Св. Киприян в днешните български земи
 • 12.20 Григор Григоров (ССПЕФ) - Мотивът за кръстното дърво в старобългарските апокрифи и фолклора
 • 12.30 Яна Зарева (ССПЕФ) - Сакралност - възприятие или митологема (за старото попче от село Югово, Горен Рупчос)
 • 12.40-13.00 Дискусия
 • 13.00-14.00 Почивка

  III заседание - Председател Григор Григоров
 • 14.00 Росен Малчев (АО) - Етимологичен анализ на термина "местен култ към православен светец"
 • 14.10 Бони Петрунова (АИМ - БАН) - Оброци и светци в Западна България
 • 14.20 Диляна Станева (ВТУ) - Легендите за пренасяне на святост и възстановяването на храмове в българските земи
 • 14.30 Николай Ненов (НЦФЛ, АО, ИМ - Русе) - "Паметници" на Св. Трифон Зарезан от Русенско
 • 14.40 Розалина Гогова, Магда Милчева (ИМ - Хасково) - За едно свято място
 • 14.50-15.10 Дискусия
 • 15.10-15.30 Почивка

  IV заседание - Председател Веселин Хаджиангелов
 • 15.30 Тодор Моллов (ВТУ) - Легендите за Св. Наум
 • 15.40 Елена Георгиева (ИМ - Ловеч) - Светците в народните приказки от Ловешко
 • 15.50 Кети Динева (София) - Фолклоризация на християнски мотиви и образи в песенния фолклор от Средните Родопи
 • 16.00 Елисавета Балабанова (ССПЕФ) - Мотивът "Ибрахимова жертва" у българите мохамедани в Горен Рупчос, Средни Родопи
 • 16.10 Цветелина Димитрова (ССПЕФ) - Епически и сакрални елементи в образа на Енихан Баба
 • 16.20 Веселка Тончева (ИФ - БАН) - Представи за Отвъдното на българите мохамедани от Тетевенско
 • 16.30 Дискусия

  Доклади извън темата на Четенията:
  Магдалена Бакърджиева (ДМА) - Фолклорното многогласие в контекста на общото и специално музикално образование
 • 19.30 Тържество в клуб "Rock time"
  Неделя, 29 ноември 1998 г.
 • 11.00 Посещение на възстановения православен храм "Св. София", късноантичните раннохристиянски гробници до него и лобното място на св. Николай Нови Софийски, убит през 1555 г. в м. "Търницата"