• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • С любезната помощ на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  и финансовата подкрепа на БЮРО ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО - СОФИЯ

  ПЕТИ ЕСЕННИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"

  на тема: ФОЛКЛОРНИ ПАРАДИГМИ НА РОДСТВОТО
  СОФИЯ 29-30 ноември 1997 г.
  В Петите есенни четения на Асоциация "ОНГЪЛ" с научни разработки се представят участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Студентски семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Национален център за фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русе
 • Археологически институт с музей към БАН
 • Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
 • Нов български университет
 • Исторически музей - Велинград
 • Исторически музей - Ловеч
 • Исторически музей - Русе
 • Исторически музей - Самоков
 • гр. Сливница
  Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Събота, 29 ноември 1997 г.
  I заседание - Председател Николай Ненов
 • 10.00 Откриване на четенията
 • 10.20 Григор Григоров (ССПЕФ) - Наследяването на фолклорния код
 • 10.30 Миглена Пецева, Евелина Стоичкова (гр. Враца, АО) - Някои наблюдения върху родствените парадигми и тяхната степен на усвоеност (по материали от анкета сред ученици от V-ХII клас)
 • 10.40 Даниела Кузманова (ССПЕФ) - Кръвнородствените връзки като пораждаща структура
 • 10.50 Светла Дживтерева (НЦФЛ) - Календарни съответствия в една народна песен
 • 11.00 - 11.30 Дискусия
 • 11.30 - 11.50 Почивка

  II заседание - Председател Миглена Пецева
 • 11.50 д-р Константин Рангочев (АО) - Система на термините за родство в песенни текстове от Самоковско
 • 12.00 Райко Любенов (гр. Сливница) - Родството в няколко народни песни от Бурела, Западна Средна България
 • 12.10 Елена Георгиева (ИМ-Ловеч) - Етимология на някои родови имена в селища от Ловешко
 • 12.20 Диляна Станева (ВТУ) - Мит, фолклор и история в топонимията и легендите от Троянско
 • 12.20-12.50 Дискусия
 • 12.50-14.00 Почивка

  III заседание - Председател Даниела Кузманова
 • 14.00 Цветелина Димитрова (ССПЕФ) - "Връзването на Трифон" - символично овладяване "мощта" на реколтата
 • 14.10 Светлана Антова (ССПЕФ) - Един модел на сакрално родство (по фолклорни материали от с. Горни Лом, Белоградчишко)
 • 14.20 Росен Малчев (АО) - Случай на фолклорно родство - признак за скрито "роднинство" (старецът-самодиван Йован и светецът Йован в Чипровско и Берковско)
 • 14.30 Соня Вълчева (ССПЕФ) - Устойчивите представи за невестулката - "байнова булка" (Мustela nivalis) в село Малък манастир, Елховско
 • 14.40-15.10 Дискусия
 • 15.10-15.30 Почивка

  IV заседание - Председател Елена Георгиева
 • 15.30 Николай Ненов (ИМ-Русе, НЦФЛ, АО) - Сватбеното шествие в песен от Юпер, Русенско
 • 15.40 Десислава Тихолова, Цветана Ненова (НЦФЛ, АО) - Уредниците в съвременната българска сватба
 • 15.50 Магдалена Бакърджиева (ССПЕФ) - Музикално-теоретичното наследство на Бела Барток
 • 16.00 Цветалина Георгиева (ВТУ) - Мит и фолклор в поезията на Христо Ботев
 • 16.10 Дискусия
  Неделя, 30 ноември 1997 г.
  I заседание - Председател д-р Константин Рангочев
 • 10.00 Боряна Радева (НБУ) - Идеята за "свето място" и нейното проявление в паметници от Знеполе, Западна Средна България
 • 10.10 Веселин Хаджиангелов (ИМ-Самоков) - Езически влияния в погребалните обреди на ранното християнство
 • 10.20 Бойка Добрева (ССПЕФ) - Някои практики за разваляне на родство
 • 10.30 - 11.00 Дискусия
 • 11.00 - 11.20 Почивка

  II заседание - Председател Десислава Тихолова
 • 11.20 Албена Йорданова (ССПЕФ) - Фолклорни свидетелства за принадлежността на българите към народите "микофили"
 • 11.30 Елисавета Балабанова (ССПЕФ) - Родственост на представите за сакралните персонажи Ени хан и Герге (по фолклорни материали от българомохамедански села в Горен Рупчос)
 • 11.40 Яна Иванова, Яна Зарева (ССПЕФ) - Феноменалност на менталното пространство в старото християнско село Югово, Горен Рупчос
 • 11.50-12.10 Дискусия
 • 12.10 Закриване на четенията

  13.00 Посещение на сакралния култов комплекс "Тюрбето на мюсюлманския светец Бали ефенди - християнския православен храм "Св. Пророк Илия" - оброчището на Св. Георги" в софийския квартал Княжево.

  Постер сесия:
 • д-р Бони Петрунова (АИМ) - Надгробието - символ за отношението на рода към покойника
 • Георги Куманов (ИМ-Велинград) - Родството на някои елементи от пролетните празници в Чепинско
 • Снежана Йовева (ССПЕФ) - Аспекти на родството при неформалните младежки общности