<
 • Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • С любезната помощ на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  и финансовата подкрепа на "ИНФРАР" ООД - СОФИЯ

  ЧЕТВЪРТИ СЕВЕРОЗАПАДНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"

  на тема: КОНФЕСИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ФОЛКЛОРНАТА КУЛТУРА
  СОФИЯ 23 ноември 1996 г.


  В Четвъртите северозападни четения на Асоциация "ОНГЪЛ" с научни разработки се представят участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Студентски семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов"
 • Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
 • Институт за фолклор към БАН
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Археологически институт с музей към БАН
 • Исторически музей - Велинград
 • Исторически музей - Ловеч
 • Исторически музей - Самоков
 • гр. Враца
 • гр. Русе
 • гр. Сливен
  Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  I заседание - Председател Маргарита Борисова (гр. Сливен)
 • 10.00 Откриване на четенията
 • 10.20 Маргарет Димитрова (Асоциация "ОНГЪЛ") - Светци и демони. Два модела на святост в съвременната българска религиозност
 • 10.30 Константин Рангочев (Асоциация "ОНГЪЛ") - Сакрално време и сакрална история
 • 10.40 Маргарита Борисова (гр. Сливен) - Конфесионални забрани в българския фолклор
 • 10.50 Георги Куманов (ИМ - Велинград) - Сънят като знак при избора на сакрално място
 • 11.00 Веселин Хаджиангелов (ИМ - Самоков) - Междуконфесионални отношения в Самоковско: сакралното пространство
 • 11.10 Ралица Гелева (ИФ - БАН) - Вотиви от Родопите
 • 11.20-11.30 Дискусия
 • 11.30-12.00 Почивка

  II заседание - Председател Евелина Стоичкова (гр. Враца)
 • 12.00 Гергана Георгиева (ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий") - За някои особености на суфийския ислям в Североизточна България
 • 12.10 Албена Георгиева (ССПЕФ "Проф. д-р Иван Шишманов") - Някои етиологични представи на българите мохамедани от селища в Горен Рупчос
 • 12.20 Елисавета Балабанова (ССПЕФ "Проф. д-р Иван Шишманов") - Аспекти на представата за Бог у българите мохамедани в Горен Рупчос
 • 12.30 Магдалена Бакърджиева (ССПЕФ "Проф. д-р Иван Шишманов") - Народни песни от село Джурково, Горен Рупчос - характеристика, особености
 • 12.40 Лора Сарова (ПУ "Паисий Хилендарски") - Пътят - географски и сакрален топос
 • 12.50 Росен Малчев (Асоциация "ОНГЪЛ") - Ойкоконфесионимът "Бали ефенди" в околностите на стара София
 • 13.00 Десислава Тихолова (Асоциация "ОНГЪЛ") - Конфесионални топоними в разказите на Йордан Йовков
 • 13.10-13.20 Дискусия
 • 13.20-14.30 Почивка

  III заседание - Председател Снежана Йовева (Студентски семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов")
 • 14.30 Бони Петрунова (АИМ - БАН) - Сакрализация на огъня в ритуалите на варварските общества в провинция Тракия през I-III в. сл. Хр.
 • 14.40 Елена Георгиева (ИМ - Ловеч) - Животински и тератологични изображения в дърворезбата на някои църкви от Ловешко
 • 14.50 Цветана Ненова (Асоциация "ОНГЪЛ") - Астрална семантика на изображения върху обредни хлябове
 • 15.00 Светла Дживтерева (гр. Русе) - Спасовден в контекста на шаманската "сватба"
 • 15.10 Тодор Маринчев (Асоциация "ОНГЪЛ") - Езически жертвеници в Източна България (по материали от Русенско, Хасковско и др. региони)
 • 15.20 Николай Ненов (ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий") - Старобългарски култов център в Северозападна България
 • 15.30-15.40 Дискусия
 • 15.40-16.10 Почивка

  IV заседание - Председател Елена Георгиева (Исторически музей - Ловеч)
 • 16.10 Миглена Пецева, Евелина Стоичкова (гр. Враца) - Наблюдения върху някои асимилационни процеси във фолклорната култура
 • 16.20 Бойка Добрева (ССПЕФ "Проф. д-р Иван Шишманов") - Представи и вярвания, свързани с някои екстремални природни и астрономически явления
 • 16.30 Даниела Кузманова (ССПЕФ "Проф. д-р Иван Шишманов") - Етноматематика?
 • 16.40 Снежана Йовева (ССПЕФ "Проф. д-р Иван Шишманов") - Новите "темни" сили (по теренни наблюдения от Русе)
 • 16.50 Миглена Иванова (ИФ - БАН) - "Феноменът" гагаузи: защо изглежда необичайно да си едновременно православен и тюркоезичен?

  Постер сесия Маргарита Борисова (гр. Сливен) - Обредният комплекс "Манастира" край с. Чинтулово, Сливенско като утраквистично средище
 • 17.00-17.10 Дискусия
 • 17.10 Закриване на четенията