• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  КАТЕДРА "КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА" В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


  с финансовата подкрепа на
  "ЕКИП 123" ЕООД - НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РОД"

  организират

  ДЕСЕТИ ЕСЕННИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  на тема ПРАКТИЧЕСКА ЕТНОЛОГИЯ И МЕДИЕВИСТИКА 2002 г.
  СОФИЯ 16 ноември 2002 г.

  Място на провеждане: СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", АУД. 159
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
 • Институт за фолклор - БАН
 • Етнографски институт с музей - БАН
 • Регионален исторически музей - Русе
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов"
 • Национална гимназия за древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ"
  I тематичен кръг - Етноложката методология Председател д-р Росен Малчев
 • 10.00 Представяне на четенията и откриването им
 • 10.15 Ива Янкулова (СПЕФ, СУ) - Епистоларната форма за събиране на етноложка информация
 • 10.30 Люба Радулова (СПЕФ, СУ) - За подбора на фолклорните информатори
 • 10.45 Иглика Милушева (СПЕФ, НГДЕК) - Теренната работа - обучение и самообучение (с. Тополово, Асеновградско, 2001 и 2002 г.)
 • 11.00 - 11.15 Време за дискусия
 • 11.15 д-р Миглена Иванова (АО, ИФ - БАН) - Моят опит от работата ми по проекта на Института за фолклор към БАН "Живи човешки съкровища". Списък на дейностите за България
 • 11.30-11.40 Време за дискусия
 • 11.40-11.50 Почивка

  II тематичен кръг - Етноложките факти Председател ас. Венета Савова
 • 11.50 д-р Веселка Тончева (ИФ - БАН) - Иструменталната интерпретация на песен - проблеми на документирането
 • 12.05 Галина Манолова (ЕИМ - БАН) - Седянката като фактор за запазването на идентичността на българите и гагаузите в Бесарабия (по мат. от Р Молдова и Р Украйна)
 • 12.20-12.30 Време за дискусия
 • 12.30 Вяра Калфина (СПЕФ, СУ) - "Несъществуващите светци" - тема с продължение
 • 12.45 д-р Константин Рангочев (АО) - Структура на сакрума (2002 г., с. Копривлен, Гоцеделчевско)
 • 13.00-13.10 Време за дискусия
 • 13.10-14.15 Обедна почивка

  ІII тематичен кръг - Анонсите на медиевистиката Председател д-р Николай Ненов
 • 14.15 доц. д-р Искра Христова (СУ) - Не без горчица
 • 14.30 д-р Маргарет Димитрова (АО, СУ) - "Разказът" на един средновековен ръкописен требник от микрофилмовата колекция на Хилендарската изследователска библиотека
 • 14.45-14.55 Време за дискусия
 • 14.55 ас. Венета Савова (СУ) - За една (не)възможна скрита дата в старобългарски паметник
 • 15.10 Андрей Бобев (СУ) - Книжовно-фолклорни текстове в ръкописи от НБКМ "Св.св. Кирил и Методий"
 • 15.25-15.35 Време за дискусия
 • 15.35-15.50 Почивка

  V тематичен кръг - Етноложката практика Председател д-р Маргарет Димитрова
 • 15.50 д-р Николай Ненов (АО, РИМ) - Отново за руснаците... Лятна теренна практика в с. Тетово, Русенско
 • 16.05 Ива Трифонова, Ива Янкулова (СУ, СПЕФ) - Село Юго во, Лъкинско, 2002 г. - седем години след началото
 • 16.20 д-р Росен Малчев, Албена Малчева (АО) - Етноложките наблюдения в град Опака през 2001 и 2002 г. - едно трудно, но интересно начало
 • 16.35 - 16.50 Време за дискусия
 • 16.50 Светлана Тончева (СУ) - Русенското площадно пространство в анкети с русенци - август 2002 г.
 • 17.05 Десислава Димитрова (АО, РИМ) - "Страшни смешки, смешни страшки..." или азбука на грешките
 • 17.20 - 17.30 Време за дискусия
 • 17.30 - 18.00 Обсъждане на четенията и закриването им