• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  СТАРОБЪЛГАРИСТИЧЕН САЛОН

  към Катедра "Кирилометодиевистика" в СУ "Св. Климент Охридски"
  с финансовата подкрепа на
  "ЕКИП 123" ЕООД - НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РОД"

  Организират

  ДЕВЕТИ ЕСЕННИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  на тема: КНИЖОВНОСТ - ФОЛКЛОР - МЕНТАЛНОСТ
  посветени на 10-годишнината от основаването на Асоциация "Онгъл"
  СОФИЯ 17 ноември 2001 г.
  Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Втора заседателна зала
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Старобългаристичен салон към Катедра "Кирилометодиевистика" в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
 • Национална гимназия за древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ"
 • Институт за фолклор - БАН
 • Регионален исторически музей - Русе
 • Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русе
  I заседание - Председател д-р Росен Малчев
 • 9.30 Откриване на четенията
 • 10.00 д-р Тодор Моллов (ВТУ/АО) - Календарната (миторитуална) основа на два локални светителски култа от северозападните македонски краища (Петър Коришки и Йоаникий Девички)
 • 10.15 Григор Григоров, Ива Трифонова (СУ/СПЕФ/СС) - Гранична макротопонимия в българската държава през Средните векове
 • 10.30 д-р Николай Ненов (РИМ - Русе/АО) - Летописецът срещу поп Мартин. Предизвикателствата срещу фолклорната памет
 • 10.45 д-р Росен Малчев, Албена Малчева (АО) - Приказката "Болен здрав носи" от учебника по литература за 5 клас - етноложки поглед
 • 11.00 Вяра Калфина (НГДЕК/СПЕФ) - Фолклорното "житие" на Света Цвета
 • 11.15-11.45 Дискусия
 • 11.45-12.00 Почивка

  II заседание - Председател д-р Тодор Моллов
 • 12.00 доц. д-р Искра Христова (СУ) - Първородният син
 • 12.15 Андрей Бобев (СУ/СС) - Един непознат образ от тракийската ми-тология
 • 12.30 Диана Николова, Вяра Калфина (НГДЕК/СПЕФ) - Наблюдения върху модели за инициационно словообразуване
 • 12.45 Ива Трифонова (СУ/СС) - Отново за отглаголните съществителни имена
 • 12.45-13.15 Дискусия
 • 13.15-14.30 Почивка

  III заседание - Председател д-р Николай Ненов
 • 14.30 д-р Константин Рангочев (АО) - Книжовност:фолклор:менталност - структура на отношенията
 • 14.45 Ива Янкулова (НГДЕК/СПЕФ) - Аспекти на българската менталност. "Отвъдното" в представите на софиянци през 2001 г.
 • 15.00 Люба Радулова (НГДЕК/СПЕФ) - За някои случаи на обредна употреба на упойващи вещества
 • 15.15 Иглика Милушева (НГДЕК/СПЕФ) - Традиционното погребение в с. Тополово, Асеновградско и въпросникът за погребение
 • 15.30-16.00 Дискусия
 • 16.00-16.15 Почивка

  IV заседание - Председател д-р Константин Рангочев
 • 16.15 Габриела Коева (НГДЕК/СПЕФ) - Съответствия между църковната и надгробната каменна пластика по българските земи
 • 16.30 д-р Миглена Иванова (ИФ - БАН/АО) - Изображения - свидетелства за гагаузкото женско облекло по Българското Черноморие през последните три десетилетия на XIX в.
 • 16.45 д-р Веселка Тончева (ИФ - БАН/АО) - Сборникът "От Тимок до Вита" и песните на ислямизираното население в Тетевенско
 • 17.00 Диляна Станева, Генади Делин (НЦФЛ) - Някои фактори за конфликтите между банатските българи и балканджиите в с. Асеново, Плевенско
 • 17.15-17.45 Дискусия
 • 17.45 Представяне на "Арнаудов сборник", т. II, Русе, 2001 г.
 • 18.00 Закриване на четенията