• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014




 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  СТАРОБЪЛГАРИСТИЧЕН САЛОН

  към Катедра "Кирилометодиевистика" в СУ "Св. Климент Охридски"

  с финансовата подкрепа на
  "ЕКИП 123" ЕООД - НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РОД"


  организират
  ОСМИ ЕСЕННИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  на тема ЕЗИЦИ НА ОБЩУВАНЕТО (ФОЛКЛОР И РЕЛИГИЯ)
  посветени на 100 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФЕСОРА ПО СЛАВЯНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ И СЛАВЯНСКА ЕТНОГРАФИЯ В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ЧЛ. КОР. ЦВЕТАН ТОДОРОВ БЕЛЧЕВ (1899-1962)

  СОФИЯ 18-19 ноември 2000 г.
  Място на провеждането: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Първа заседателна зала
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Старобългаристичен салон към Катедра "Кирилометодиевистика" в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Национална гимназия за древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
 • Институт за фолклор - БАН
 • Кирило-Методиевски научен център - БАН
 • Институт за български език - БАН
 • Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русе
 • Исторически музей - Русе
 • Исторически музей - Самоков
 • Среднородопски исторически музей - Смолян
  Събота, 18 ноември 2000 г.
  I заседание - Председател д-р Росен Малчев
 • 10.00 Откриване на четенията
 • 10.20 д-р Николай Ненов (АО) - Общуване с Отвъдното. Сънят като език
 • 10.30 Албена Йорданова (АО) - Между живота и смъртта (един книжовен православен паралел с български фолклорни представи и вярвания)
 • 10.40 д-р Тодор Моллов (ВТУ) - Бохемска реплика към обреда "Герман и Пеперуда"
 • 10.50 Вяра Калфина (СПЕФ) - Равнища на общуване със сакралното в коледния цикъл (по мат. от с. Коняво, Кюстендилско)
 • 11.00 д-р Илиана Чекова (СУ) - Фолклор и религия в руските коледни текстове
 • 11.10-11.30 Дискусия
 • 11.30-11.50 Почивка

  II заседание - Председател д-р Тодор Моллов
 • 11.50 д-р Елена Коцева (КМНЦ) - Огънят и водата
 • 12.00 Ива Янкулова (СПЕФ) - Хора близнаци и светци близнаци (фолклорни принципи на събиране и разделяне)
 • 12.10 Веселин Хаджиангелов (ИМ - Самоков) - Стъкло и керамика - езикът на ранното християнство през III-V в. в Самоковско
 • 12.20 Габриела Коева (СПЕФ) - Храмовата каменна пластика като израз на фолклорни представи и вярвания
 • 12.30 Григор Григоров (СПЕФ) - Сакрална защита на българската държава през Средновековието
 • 12.40 Магдалена Стаменова (София) - Вавилонската кула на информационното общество - опит за разглеждане на музеите като комуникатори
 • 12.50-13.10 Дискусия
 • 13.10-14.30 Почивка

  III заседание - Председател д-р Николай Ненов
 • 14.30 д-р Константин Рангочев (АО) - Езиците на историите
 • 14.40 д-р Росен Малчев (АО) - За езика на термините в етнологията: фолклорна конфесионалност и/или фолклорна религиозност
 • 14.50 Таня Марева (СИМ - Смолян) - Езикът на символите в един овчарски празник от Средните Родопи
 • 15.00 Генади Делин (ВТУ) - Прояви на култа към св. Роко при католиците от Плевенско
 • 15.10 Цветелина Стоянова (СПЕФ) - Дрехата, преобличането и превъплъщението в един сборник с български народни приказки
 • 15.20-15.40 Дискусия
 • 15.40-16.00 Почивка

  IV заседание - Председател д-р Илияна Чекова
 • 16.00 Андрей Бобев (СС) - Една неканонична старозаветна книга
 • 6.10 Анета Димитрова (СС) - Наблюдения върху псалтирните цитати в "Житие на св. Четиридесет севастийски мъченици"
 • 16.20 Венета Савова (СУ) - За един възможен поглед към "За буквите" на Черноризец Храбър
 • 16.30 Ива Трифонова (СС) - Вербални и невербални форми на клетва
 • 16.40 Георги Мандичев (СПЕФ) - Функции на клетвите в ежедневното общуване
 • 16.50 Снежана Касир (ИФ) - Фолклорното общуване в ежедневието на българите от Р Молдова
 • 17.00 - 17.20 Дискусия Представяне на книгата "1100 години култ към св. Иван Рилски"
  Неделя, 19 ноември 2000 г.
  I заседание - Председател д-р Маргарет Димитрова
 • 10.00 Люба Радулова (СПЕФ) - Езикът като разграничителен белег при социализация в "чужда" езикова общност
 • 10.10 Снежана Йовева (ИБЕ) - Комуникативните бариери при билингвалните общности
 • 10.20 д-р Веселка Тончева (ИФ) - Песента в общността на българите мохамедани от Тетевенско (за музиката като униварсален език на общуването)
 • 10.30 Янина Танева (СПЕФ) - Пресъздаване на социални отношения от света на възрастните в детската общност
 • 10.40-11.00 Дискусия
 • 11.00-11.20 Почивка II заседание - Председател д-р Константин Рангочев
 • 11.20 д-р Маргарет Димитрова (АО) - Език и състав на молитвите за родилките
 • 11.30 Диана Николова (СПЕФ) - Наблюдения върху молитвеното поведение
 • 11.40 Антоний Алексиев (СУ) - Фолклорът като религиозен код в белоруската повест ("Съдния ден" - В. Казка)
 • 11.50 Светла Дживтерева (НЦФЛ) - Митологични паралели на гатанки с отговор "комин"
 • 12.00-12.20 Дискусия Закриване на четенията Постер сесия:
 • Десислава Димитрова (АО) - Пословици и поговорки за поплюване и плюнка