• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • Конференции

  ОСМИ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ

  (ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ”)

  ПОСВЕТЕНИ НА
  180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КУЗМАН ШАПКАРЕВ ОТ ОХРИД (1834–1909) – БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ, КНИЖОВНИК И ФОЛКЛОРИСТ,
  170 ГОДИНИ ОТ ИЗЛИЗАНЕТО НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ „ЛЮБОСЛОВИЕ” (СМИРНА, 1844 Г.), ИЗДАВАНО И РЕДАКТИРАНО ОТ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ ОТ САМОКОВ (ОК. 1790–1858),
  25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЕМИНАРА ПО ПРАКТИЧЕСКА ЕТНОЛОГИЯ И МЕДИЕВИСТИКА „ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ” В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” (1989 Г.)

  С ПОДКРЕПАТА НА
  ОБЩИНА САМОКОВ
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ
  „ЕКИП 123” ЕООД
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „РОД”

  Участници от българска страна от:
  Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”
  Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”
  Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
  Нов български университет
  Кирило-Методиевски научен център – БАН
  Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
  Институт за български език – БАН
  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
  Национална художествена академия
  Регионален исторически музей – Русе
  Исторически музей – Самоков
  Пещерен клуб „Хеликтит”
  Арена медиа
  Град София, Самоков, Дупница, Червен бряг

  Чуждестранни участници от:
  Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Р. Македонија
  Институт за национална историја – Скопје, Р. Македонија
  Управа за заштита на културното наследство на Република Македонија – Скопје
  Американски научен център в София
  Институт русской литературы (Пушкинский дом) – РАН, Санкт-Петербург, Русская федерация
  Институт лингвистических исследований – РАН, Санкт-Петербург, Русская федерация
  Институт славяноведения – РАН, Москва
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
  Universitat Freiburg, BR Deutschland


  ПРОГРАМА

  НА НАУЧНИЯ СИМПОЗИУМ
  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
  ОБРАЗ – МИТ – ТЕКСТ
  И ФЕСТИВАЛА ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ И ФОТОГРАФИЯ
  БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА
  ДЕВЕТИ СЕЗОН
  САМОКОВ, 10–12 ОКТОМВРИ 2014 Г.


  ПЕТЪК, 10.10.2014 Г.
  Начало 10.00 ч.
  РАБОТНО ОТКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА
  доц. д-р Константин Рангочев

  ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПЕТЪК, ОБЩО
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА САМОКОВ
  Председател: Росен Р. Малчев


 • 10.15. Изказване на Екатерина Шапкарева - Колева, внучка на Кузман Шапкарев
 • 10.30. Константин Рангочев (Асоциация „Онгъл”) – Фолклорната история: Фолклорни модели за наследяване и трансформация (По материали на Кузман Шапкарев от Самоковско)
 • 10.45. Олга Пърличева (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – Възрожденските Кирило-Методиевски традиции в югозападните български земи като рефлекс на библейската тема (Върху материал от книжовната дейност на К. Шапкарев)
 • 11.00. Катерина Младеновска-Ристовска (Институт за национална историја – Скопје, Р. Македонија) – Антиката во Македонија во записите на Кузман А. Шапкарев
 • 11.15. Веселка Тончева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Фестивалът „Галичка сватба“ – между „мита“ за традицията и съвременния „образ“ на ритуала Балканска културна филмотека
 • 11.30. Фестивалът „Галичка сватба“ през 2014 г. Видеопрезентация на Веселка Тончева към доклада й на същата тема
 • Дискусия
 • Почивка

  ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПЕТЪК
  ПЪРВА СЕКЦИЯ В ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Николай Ненов


 • 12.15. Иванка Гергова (Институт за изследване на изкуствата – БАН) – „Знаяние за человеци”. История и общество на едно ломско село през ХІХ век
 • 12.30. Евгени Марушев (гр. Дупница, България) – Дупнишка Рила
 • 12.45. Димитър Илиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Живото слово в традиционните култури – няколко тезиса
 • 13.00. Вяра Калфина, Росен Малчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Асоциация „Онгъл”) – Една фолклорна реализация на мита за едноокия великан Полифем
 • 13.15. Пламен Бочков (Нов български университет) – Юдите във „Веда Словена” – демиурзи и медиатори
 • 13.30. Иван Ненов (гр. Самоков) – Размисли върху един митологичен сюжет
 • Дискусия
 • Обедна почивка

  ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПЕТЪК
  ВТОРА СЕКЦИЯ ВЪВ ВТОРА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Веселин Хаджиангелов


 • 12.15. Мариян Бучков (Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Р. Македонија) – Римското освојување на Македонија
 • 12.30. Бошко Ангеловски (Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Р. Македонија) – Доцноримски ламеларен оклоп од Стоби
 • 12.45. Веселин Хаджиангелов (Исторически музей – Самоков) – Археологически проучвания на некропола на ранновизантийския град Германея през 2014 г.
 • 13.00. Георги Ефремов (Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Р. Македонија) – Словенско населување во Македонија и опсада на Солун
 • 13.15. Трайче Нацев, Дарко Стоянов (Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Р. Македонија) – Градот Баргала од 7 до 12 век
 • 13.30. Магдалена Стаменова (Пещерен клуб „Хеликтит”) – Старината и символите на държавност в българското пространство през ХV век
 • Дискусия
 • Обедна почивка

  Петък, 10.10.2014 г.
 • 15.00 ч.
  ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА

  ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПЕТЪК
  ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ
  Председател: Константин Рангочев


 • 15.00. Невена Митрева (Исторически музей – Самоков) – Делото на Константин Фотинов в експозицията на Исторически музей – Самоков. Промотиране на образователен проект за традиционната Седмица на будителите: мултимедийна презентация с лекция и представяне на колекция от оригинални издания на Константин Фотинов
 • 15.30. Представяне на Американския научен център в София:
  - Представяне на Центъра пред участниците в конференцията (Нора Димитрова-Клинтън). Повече за връзката на Самоков с Американското училище
  - Представяне на стипендиантите на Центъра и академичната програма (Емил Нанков)
  - Представяне на публикациите на Центъра (Нора Димитрова-Клинтън)
  - Представяне на книгата на Диляна Иванова „Memories of Everyday life during socialism in the town of Rousse, Bulgaria”
  - Представяне на най-новия член от екипа на Центъра, Синтия Линц

  ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПЕТЪК, ОБЩО
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Искра Тодорова


 • 16.15. Симона Петрова, Виктория Пенева (Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”, Русе, РБ „Любен Каравелов” – Русе) – Константин Фотинов – Био-библиография
 • 16.30. Георги Захов (гр. Самоков) – Родовата памет на с. Шипочанe, Самоковско – Манови, Маркуджикови, Завракови
 • 16.45. Десислава Тихолова (Регионален исторически музей – Русе) – Отчет на етноложката дейност на Асоциация „Онгъл” през 2014 г. Град Самоков Балканска културна филмотека
 • 17.00. Пътешествие по Дунавския римски лимес. Филм на Арена Медиа и Регионален исторически музей – Русе, финансиран от Американския научен център – София и Фондация „Америка за България”
 • 17.15 ч. Отличаване на изявени етнолози и медиевисти с наградата на името на проф. д-р Тодор Ив. Живков и наградата „Добреви”
 • Дискусия
 • Почивка

  ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПЕТЪК
  ПЪРВА СЕКЦИЯ В ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Магдалена Стаменова

 • 17.45. Румяна Йорданова (Регионален исторически музей – Русе) – Праисторията като наследство в съвременната култура
 • 18.00. Маринела Серафимова (Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Р. Македонија) – Накит од железнодопските некрополи од долината на р. Брегалница и долниот тек на р. Вардар во Р. Македонија
 • 18.15. Бисера Срцева (Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Р. Македонија) – Прилог кон проучувањето на убикацијата на античките градови во средниот тек на река Брегалница
 • 18.30. Звонимир Николовски (Управа за заштита на културното наследство на Република Македонија – Скопје) – Доцноантички одбрамбени комплекси во југоисточниот дел од Кумановската област и нивната категоризација
 • 18.45. Искра Тодорова (Регионален исторически музей – Русе) – Отчет на етноложката дейност на Асоциация „Онгъл” през 2014 г. Село Водица, общ. Попово, обл. Търговище
 • Дискусия
 • Край на първия работен ден

  ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПЕТЪК
  ВТОРА СЕКЦИЯ ВЪВ ВТОРА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Искрен Великов

 • 17.45. Оливер Цацков (Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Р. Македонија) – Што учениците треба да научат од историјата
 • 18.00. Драган Веселинов (Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Р. Македонија) – Заштитните мерки и активности во Вардарскиот дел на Македонија меѓу двете светски војни (1919–1941)
 • 18.15. Кремена Митева (Регионален исторически музей – Русе) – Промяната в облика на град Русе през 19 век
 • 18.30. Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе) – Надгробният паметник на войводата Стефан Караджа – белези на времето
 • 18.45. Диляна Иванова (Американски научен център в София) – Бръснари и прически – социални и културни рефлекcии
 • Дискусия
 • Край на първия работен ден

  20.00 ч. Коктейл за участниците в VІІІ Цар-Шишманови дни в Самоков, подпомогнат финансово от Американския научен център в София

  СЪБОТА, 11.10.2014 Г.
  Начало 09.30 ч.
  ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ ЗА СЪБОТА, ОБЩО
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Тодор Моллов


  Зографска секция
 • 10.00. Андрей Бояджиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За описанието на славянските ръкописи от Зографската света обител
 • 10.15. Петко Петков (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Патериците в библиотеката на Зографската света обител
 • 10.30. Андрей Бобев (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – Начални наблюдения над Грубановия триод (Зогр. № 39)
 • 10.45. Любка Ненова (Югозападен университет „Неофит Рилски”) – Ръкопис № 164 от Библиотеката на Зографската света обител
 • 11.00. Марина Братанова (Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”, Велико Търново) – Отчет на археографската дейност на Асоциация „Онгъл” през 2014 г.
 • Дискусия
 • Почивка

  ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ ЗА СЪБОТА
  ПЪРВА СЕКЦИЯ В ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Андрей Бобев


 • 11.45. Магдалена Абаджиева (Институт за български език – БАН) – Предпоставки за възникване на павликянската книжнина през XVIII в.
 • 12.00. Илина Лулейска (Югозападен университет „Неофит Рилски”) – Ранното монашество в житията на св. Сава Освещени според средновековните им славянски версии
 • 12.15. Екатерина Тодорова (гр. София) – Мария или Марин? Превъплъщения и лечение в „Житие на Евгений и дъщеря му Мария” от ХІV в.
 • 12.30. Цветелина Димитрова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Изгубените села (По материали от Калково, Шишманово и Пасарел)
 • 12.45. Милена Джерекарова (Югозападен университет „Неофит Рилски”) – Образът на хъша в една българска възрожденска поема
 • 13.00. Диана Банкова (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – Словото и образът в синкретично единство
 • Дискусия
 • Обедна почивка

  ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ ЗА СЪБОТА
  ВТОРА СЕКЦИЯ ВЪВ ВТОРА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Магдалена Абаджиева


 • 11.45. Магдалена Трифонова (Регионален исторически музей – Русе) – Визуализация на музейното образование
 • 12.00. Светлана Великова (Регионален исторически музей – Русе) – Конструктивни модели при реенакторските възстановки в България
 • 12.15. Диана Ботева (Регионален исторически музей – Русе) – Архитектурното наследство като туристическо лице на града – модели в България
 • 12.30. Красимира Петрова (Регионален исторически музей – Русе) – Образът на Русенския музей – изложби, събития, публики
 • 12.45. Искрен Великов (Регионален исторически музей – Русе) – Албумът на ТПК „Солидарност” – Русе: модели на визуално представяне
 • 13.00. Димитринка Дамянова (Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”, София) – Отчет на етноложката дейност на Асоциация „Онгъл” през 2014 г. Град София
 • Дискусия
 • Обедна почивка

  СЪБОТА, 11.10.2014 Г.
  15.00 ч.
  ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА СЪБОТА, ОБЩО
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Илина Лулейска


 • 15.00. Андрей Бобев (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – Една хипотеза за това защо се провираме под плащаницата на Велики петък (Закъснял отговор на един въпрос на К. Рангочев)
 • 15.15. Ивета Рашева (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – За словото на св. Кирила и Методия, изречено от Кузмана Шапкарев в Кукуш на 1866 г.
 • 15.30. Олга Трефилова (Институт славяноведения – РАН, Москва) – Български диалектни номинации на месеците в иконографията на „Колело на живота”
 • 15.45. Яна Сивилова, Владимир Пенчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Не се отделяй от вратата (Образът на глупавата жена в анекдотичната приказка)
 • 16.00. Тодор Моллов (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”) – Двете версии на песента за Момчил юнак (Структура и водещи идеи)
 • 16.15. Илиана Чекова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Поетика и символика на руските сватбени песни
 • Балканска културна филмотека
 • 16.30. 100 години Варвара. Срещи с хората край едно море. Филм на Арена Медия. Режисьор и оператор – Димитър Липовански, сценарист – Цветана Ненова, втори оператор и монтаж – Теодор Мечев, интервюта и работа на терен – Илия Деведжиев, звукооператор – Венцислав Михов
 • Дискусия
 • Почивка

  ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА СЪБОТА, ОБЩО
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
  Председател: Симона Петрова


 • 17.15. Десислава Тихолова (Регионален исторически музей – Русе) – Мънистата в българската традиционна култура
 • 17.30. Димитър Добревски (Национална художествена академия) – Дизайн продуктите между Образа и Мита в човешката комуникация
 • 17.45. Владимир Власков (Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН) – Особености в климатичния режим на България през 2014 г.
 • Балканска културна филмотека
 • 18.00. Ирена Минчева (Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”, София) – Отчет на етноботаническата дейност на Асоциация „Онгъл” през 2014 г. Самоковско и Лъкинско
 • Балканска културна филмотека
 • 18.15. Драгошиново – столица на щъркелите. Природонаучен филм на Андрей Домишляров
 • 18.30. Храмът „Свети Спас” до с. Червен брег, Дупнишко. БНТ2 и Евгени Марушев.
 • Дискусия

 • Официално закриване на симпозиума

 • 20.00 ч. Коктейл за участниците и гостите с отличаване на най-добрата филмова лента на Балканската културна филмотека

  НЕДЕЛЯ, 12.10.2014 Г.
  Начало 10.00 ч.
  Културна програма в град Самоков и региона

  Постер сесия

 • Светлина Николова (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – Как беше подготвено изданието на публицистиката на Кузман Шапкарев
 • Миглена Христозова (гр. Фрайбург, Германия) – Бана крале и Водин юнак: За някои лексикални и митопоетични връзки в структурата на песните от „Веда Словена”
 • Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – За ортаклъка с дявола, или каква е семантиката на пословицата ‘Стани на дявола другар, докле минеш моста’
 • Елена Коцева (гр. София) – Бележки към формирането на национално съзнание в книжнината, XVII–XIX век
 • Надя Данова (гр. София) – Самоков в гръцки текстове, ХVІІ–ХІХ век
 • Маргарет Димитрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Требниците на отец Пантейлемон, проигумен хилендарски
 • Иво Братанов (гр. Русе) – Църковнославянската христоматия на отец Неофит Рилски
 • Евгени Зашев (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – България и българите в поемата “La Bulgheria convertita” на Франческо Брачолини дел Апи
 • Валерия Б. Колосова (Институт лингвистических исследований – РАН, Санкт-Петербург, Русская федерация) – Аир Acorus calamus в славянских диалектах, фольклоре и народной медицине
 • Tomasz Rokosz (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland) – The cult of St. John in Poland between legend, ritual and medicine
 • Наталия Г. Комелина (Институт русской литературы (Пушкинский дом) – РАН,
 • Санкт-Петербург, Русская федерация) – Запрещенные песни (Песни в записи Л. В. Домановского из коллекций Фольклорного собрания РО ИРЛИ)
 • Иван Коцов (гр. Червен бряг, България) – Халколитните медни брадви-чукове тип Плочник на Балканите: относителна хронология, културна атрибуция, социално значение
 • Милена Маринова (гр. Враца) – Сватбата в град Враца през ХХ век