• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • Конференции

  СЕДМИ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ

  [ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ”]
  ПОСВЕТЕНИ НА
  220-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НЕОФИТ РИЛСКИ (НИКОЛА ПОППЕТРОВ БЕНИН), БЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИК, ПРОСВЕТИТЕЛ И ПРЪВ НОВОБЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ (1793-1881),
  150-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ, БЪЛГАРСКИ ФИЛОЛОГ, ЕТНОГРАФ, ИСТОРИК, ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” (1863-1937)

  С ПОДКРЕПАТА НА
  ОБЩИНА САМОКОВ
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ
  „ЕКИП 123” ЕООД
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „РОД”


  Участници от българска страна от:
  Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”
  Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”
  Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
  Кирило-Методиевски научен център – БАН
  Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
  Институт за български език „Л. Андрейчин” – БАН
  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
  Национална художествена академия
  Регионален исторически музей – Русе
  Регионален исторически музей – Враца
  Регионален исторически музей – Сливен
  Музей на МВР
  Пещерен клуб „Хеликтит”
  Град София
  Град Самоков

  Чуждестранни участници от:
  Университет „Гоце Делчев”, Щип, Р. Македония
  Западночешки университет, Пилзен, Чешка република
  Удмуртски университет , Ижевск, Руска федерация
  Университет „Людвиг Максимилиян”, Мюнхен, Германия
  Регионален център за справяне с кризи, Щип, Р. Македония
  Народен музей – Куманово, Р. Македония
  Република Корея, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  Институт за археология и етнография, Ереван, Р. Армения


  ПРОГРАМА

  НА НАУЧНИЯ СИМПОЗИУМ
  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
  ЕТНОЛОГИЯ НА ИМЕТО
  И ФЕСТИВАЛА ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ И ФОТОГРАФИЯ
  БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА
  ОСМИ СЕЗОН
  САМОКОВ, 4.-6. ОКТОМВРИ 2013 Г.

  ПЪРВИ ДЕН
  4 ОКТОМВРИ, ПЕТЪК СУТРИН, 10,00 ч.
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА САМОКОВ

  ОТКРИВАНЕ

  ПЪРВА СЕСИЯ – ОБЩА

  Първа заседателна зала
  Председател: Росен Р. Малчев
 • 10,15 Владимир Наполских (Удмуртски университет, Ижевск, Руска федерация) – „Список северных народов” в „Гетике” Иордана: этнонимы и топонимы в готском поэтическом фрагменте
 • 10,30 Искра Тодорова (РИМ – Русе) – Именна система на старото местно население в Русенско. Антропонимия. (По материали от средата на ХІХ до началото на ХХ век)
 • 10,45 Петя Банкова (ИЕФЕМ – БАН) – Етноконфесионални маркери на личното име в България
 • 11,00 Ленка Будилова, Марек Якоубек (Западночешки университет, гр. Пилзен, Чешка република) – Naming practices of Bulgarian Czechs
 • 11,15 Веска Кожухарова-Живкова (гр. София) – Умалителни и гальовни имена – има ли втори пласт
 • 11,30-11,45 Дискусия
 • 11,45-12,00 Почивка

  ВТОРА СЕСИЯ – ОБЩА
  Първа заседателна зала
  Председател: Веселка Тончева
 • 12,00 Стела Ненова (ИЕФЕМ – БАН) – Имената на читалищата в България
 • 12,15 Силвия Веселинова – (РИМ – Враца) – Топосът „Божия мост”
 • 12,30 Недка Димитрова (РИМ – Враца) – Легенда за местността „Заминец”
 • 12,45 Георги Захов (гр. Самоков) – Река Палакария и нейните притоци – имена и легенди
 • 13,00 Росен Р. Малчев (Асоциация „Онгъл”) – Топонимът „Костанината вода” в землището на с. Лъкавица, Лъкинско – опит за етимологичен анализ
 • 13,15 Владимир Демирев (РИМ – Сливен) – Топонимията и сакрализацията на пространството
 • 13,30 Владимир Демирев, автор (РИМ – Сливен) – „Сурваки – Камила в с. Николаево, Сливенско” – документален филм (1992 г.), оператор Т. Тодоров
 • Дискусия
 • 14,00 Награда на името на Бойка Добрева – отличаване на изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката – учредена и дарена от семейството
 • Почивка до 15,15 ч.

  4 ОКТОМВРИ, ПЕТЪК СЛЕДОБЕД, 15,00 ч.
  ТРЕТА СЕСИЯ – ОБЩА

  Първа заседателна зала
  Председател: Марина Братанова
 • 15,15 Искрена Димитрова (РИМ – Русе) – Ние, Буенците от Юпер
 • 15,30 Барбора Махова, Габриела Фаткова, автори (Западночешки университет, гр. Пилзен, Чешка република) – „Ивонче”, документален филм
 • 15,45 Дискусия

  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ – Първа заседателна зала

  Председател: Десислава Тихолова
 • 16,00 Трайче Нацев (Щипски университет – Р. Македония) – Вински региони во провинција Македонија втора
 • 16,15 Звонимир Николовски (Куманово, Р. Македония) – Осврт кон старото рударство и металургија во Североисточна Македонија
 • 16,30 Магдалена Стаменова (Музей на МВР) – Ранни сведения за доинституционални структури, свързани с опазването на сигурността в средновековна България
 • 16,45 Драган Веселинов (Регионален център за справяне с кризи – Щип) – Одбраната и заштитата на населението и материјалните добра на територијата на Македонија во средниот век
 • 17,00-17,15 Дискусия
 • 17,15-17,30 Почивка

  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ – Втора заседателна зала
  Председател: Веселин Хаджиангелов
 • 16,00 Димитър Добрев (СУ „Св. Климент Охридски”) – Ловни практики от епохата на Ранния палеолит – фактор за генезиса на изкуствата
 • 16,15 Дарко Стояновски (Щипски университет – Р. Македония) – Типологија на керамиката од неолитскиот локалитет Грнчарица кај Штип, Р. Македонија и проблемот со монохромната фаза на Балканот
 • 16,30 Маринела Серафимова (Щипски университет – Р. Македония) – Неолитскиот накит во Р. Македонија
 • 16,45 Моника Мишева (Щипски университет – Р. Македония) – Неолитски жртвеници во Р.Македонија
 • 17,00-17,15 Дискусия
 • 17,15-17,30 Почивка

  ПЕТА СЕСИЯ – Първа заседателна зала
  Председател: Трайче Нацев
 • 17,30 Иван Радев (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”) – Даскал Никола от Самоков и престоят му в Копривщица
 • 17,45 Веселин Хаджиангелов (ИМ – Самоков) – Проектът „Цари Мали град” – проблеми и предизвикателства при реализирането му
 • 18,00 Симеон Михалков (СУ „Св. Климент Охридски”) – Пъкуюл луй Соаре – византийска крепост или всеславният Омуртагов дворец?
 • 18,15 Владимир Власков (НИГГГ – БАН) – Съвременни изменения в температурния режим на България и ятовата диалектологична граница
 • 18,30 Алексей Жалов (Пещерен клуб „Хеликтит”) – „Балкански пътища”, презентация
 • 18,50 Дискусия

  ПЕТА СЕСИЯ – Втора заседателна зала
  Председател: Магдалена Стаменова
 • 17,30 Даниела Хайлман (Университет „Людвиг Максимилиян”, Мюнхен, Германия) – Ritual Diversity and Similarity in the Bregalnica Valley during the Early Iron Age (8th-6th ct. BC)
 • 17,45 Бисера Срцева (Щипски университет – Р. Македония) – Екскарнацијата во Р.Македонија
 • 18,00 Оливер Цацков (Щипски университет – Р. Македония) – Историјата како фактор за зближување и почитување на нациите
 • 18,15 Веселка Тончева (ИЕФЕМ – БАН) – Селищата от Голо Бърдо, Албания - демографско състояние 100 години след Балканските войни
 • 18,30 Дискусия

  ВТОРИ ДЕН

  5 ОКТОМВРИ, СЪБОТА СУТРИН, 09,30 ч.
  ШЕСТА СЕСИЯ – ОБЩА

  Първа заседателна зала
  Председател: Николай Ненов
 • 09,30 Константин Рангочев (Асоциация „Онгъл”) – Модели за пренасяне на сакралност І – град Самоков и Самоковско
 • 09,45 Десислава Тихолова (РИМ – Русе) – Самоков – памет и образи
 • 10,00 Искра Тодорова, Десислава Тихолова, Силвия Веселинова (РИМ – Русе, РИМ – Враца) – Етноложки теренен отчет (ЕТО) на експедицията на Асоциация „Онгъл” в Самоков през 2013 г.
 • 10,15 Симона Петрова, Диана Златкова, Станислава Тодорова, Михаела Антова, Даниела Петкова, Вероника Свиридова, Даниел Димитров (Семинар „Ив. Шишманов”) – ЕТО на експедицията на Асоциация „Онгъл” в с. Говедарци, Самоковско, през 2013 г.
 • 10,30 Преслава Георгиева, Марина Братанова (Семинар „Ив. Шишманов”) – Археографски теренен отчет (АТО) на експедицията на Асоциация „Онгъл” в православни храмове от самоковски села през 2013 г.
 • 10,45 Владимир Демирев, автор (РИМ – Сливен) – „Кукери в с. Глушник, Сливенско” – документален филм (1990 г.), оператор Т. Тодоров
 • 11,15-11,30 Дискусия
 • 11,30-11,45 Почивка

  СЕДМА СЕСИЯ – ОБЩА
  Първа заседателна зала
  Председател: Константин Рангочев
 • 11,45 Иван Ненов (гр. Самоков) – Неофит Рилски – защитник на самоковската теза за родното място на преп. Паисий Хилендарски
 • 12,00 Ивета Рашева (КМНЦ – БАН) – Агиографски черти в образа на Неофит Рилски в романа „Слово за Зографа Захарий” от Владимир Свинтила
 • 12,15 Милена Джерекарова (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – „Описание на българския свещен манастир Рилски“ и „Болгарска граматика“ – опит за съпоставка
 • 12,30 Петко Чолаков (СУ „Св. Климент Охридски”) – Проблемът за автентичността на Завета на св. Йоан Рилски (Обзор на мненията)
 • 12,45-13,00 Дискусия
 • 13,00 Награда на името на проф. д.ф.н. Тодор Иванов Живков – за принос към българската етнология и медиевистика – учредена и дарена от семейството
 • Почивка до 14,30 ч.

  5 ОКТОМВРИ, СЪБОТА СЛЕДОБЕД, 14,30 ч.
  ОСМА СЕСИЯ
  – Първа заседателна зала
  Председател: Веска Кожухарова-Живкова
 • 14,30 Тодор Моллов (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”) – Щрихи от живота на Никола поп Лазаров – преписвач на Паисиевата История
 • 14,45 Елена Коцева (гр. София) – Размисли на един читател: И все пак кой е Исаия Велегласни?
 • 15,00 Любка Ненова (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Новооткрит препис на Митарствата на душата от Зографския манастир
 • 15,15 Маргарет Димитрова (СУ „Св. Климент Охридски”) – Още един ръкопис на отец Пантелеймон, проигумен хилендарски
 • 15,30 Айше Грошар (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Наблюдения над ръкописната традиция на Свети-Евтимиевото житие на св. Петка Търновска
 • 15,45-16,00 Дискусия
 • 16,00-16,15 Почивка

  ОСМА СЕСИЯ – Втора заседателна зала
  Председател: Искра Тодорова
 • 14,30 Екатерина Тодорова (СУ „Св. Климент Охридски”) – Апокрифната молитва против треска на поп Йеремия - етнология на имената
 • 14,45 Ю Джънг Че (Република Корея, СУ „Св. Климент Охридски”) – Новозаветните цитати в Словото за св. Кирил на Климент Охридски и в съвременните му преводи
 • 15,00 Илина Лулейска (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Текстът за св. Сава Освещени в Дамаскин 708 (Протопопински) от Националанта библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" в София
 • 15,15 Магдалена Абаджиева (ИБЕ – БАН) – Християнската лексика в павликянската книжнина от XVIII век
 • 15,30 Стефан Аврамов (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Езикови особености на „Високи умни хитрости Бертолдови”
 • 15,45-16,00 Дискусия
 • 16,00-16,15 Почивка

  ДЕВЕТА СЕСИЯ – ОБЩА
  Първа заседателна зала
  Председател: Маргарет Димитрова
 • 16,15 Марио Соколов (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Един непроучен български късновъзрожденски ръкопис
 • 16,30 Андрей Бобев (КМНЦ – БАН) – Новооткрит препис от Житието и Службата на св. Димитър Басарбовски от Зографския манастир
 • 16,45 Татяна Илиева (КМНЦ – БАН) – Лингвокултурният концепт джендър в съвременната българска фразеология
 • 17,00 Яна Сивилова, Владимир Пенчев (СУ „Св. Климент Охридски”, ИЕФЕМ – БАН) – Два фразеологизма със значение „никога“
 • 17,15 Ангелина Илиева (ИЕФЕМ – БАН) – Име и алтернативна идентичност в българската ларп култура
 • 17,30 Димитър Добревски (НХА) – Избор на име и лого на дизайн продуктите и фирмите
 • 17,45 Владимир Демирев, автор (РИМ – Сливен) – „Блага ракия в с. Крушаре, Сливенско” – документален филм (1986 г.), операторски екип от ИФ – БАН
 • Дискусия
 • 18,15 Награда на Асоциация „Онгъл” за най-добра творба на Балканската културна филмотека
  ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ
  Ресторантът на хотел „Бистрица”, 19.30 ч.

  ТРЕТИ ДЕН

  6 ОКТОМВРИ, НЕДЕЛЯ СУТРИН, 09,30 ч.
  КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „БИСТРИЦА”
  ДЕСЕТА СЕСИЯ

  Постер сесия
  Председател: Росен Р. Малчев
 • Армен Петросян (Институт за археология и етнография, Ереван, Р Армения) – Теоним, хороним, этноним
 • Владимир Наполских (Удмуртски университет, Ижевск, Руска федерация) – Бодун – русский поминальный обряд на Вятке: реликт восточнославянского язычества?
 • Венета Савова (СУ „Св. Климент Охридски”) – Житието на св. Алексий Човек Божи като пример за трансформацията на човека в християнски контекст
 • Светла Дживтерева (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”) – Наблюдения върху припева на коледните песни

  ЗАКРИВАНЕ НА СЕДМИТЕ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ


  Пети Царшишманови дни в Самоков през 2011 г. Г-н Димитър Добрев връчва наградата на името на Бойка Добрева за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката на г-ца Анна Илиева от Семинара по практическа етнология и медиевистика "Проф. Иван Шишманов".  Работен момент от Научния симпозиум с международно участие "Език и етнос", Четвърти Царшишманови дни в Самоков, 2010.  Официален коктейл за участниците в ТРЕТИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ,
  3 октомври 2009 г.