• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • ШЕСТИ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ
  [ТРИДЕСЕТ И ВТОРИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ”]

  ПОСВЕТЕНИ НА
  250 ГОДИНИ ОТ НАПИСВАНЕТО НА „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”
  ОТ ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
  150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВИДНИЯ БЪЛГАРСКИ УЧЕН И ОБЩЕСТВЕН ДЕЕЦ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ (1862-1928)

  С ПОДКРЕПАТА НА
  ОБЩИНА САМОКОВ
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ
  СЪВЕТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННА БЪЛГАРИСТИКА ПРИ БАН
  „ЕКИП 123” ЕООД
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „РОД”


  Участници от българска страна от:
  Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” (АО)
  Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” (СПЕМ „Ив. Шишманов”)
  Софийски университет „Св. Климент Охридски” (СУ)
  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” (ВТУ)
  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград (ЮЗУ)
  Институт за български език „Л. Андрейчин” – БАН (ИБЕ – БАН)
  Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН (ИЕФЕМ – БАН)
  Институт за изследване на изкуствата – БАН (ИИИ – БАН)
  Институт за изследване на обществата и знанието – БАН (ИИОЗ – БАН)
  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН (НИГГГ – БАН)
  Кирило-Методиевски научен център – БАН (КМНЦ – БАН)
  Национална художествена академия (НХА)
  Регионален исторически музей – Русе (РИМ – Русе)
  Исторически музей – Самоков (ИМ – Самоков)
  Музей на МВР
  Пещерен клуб „Кейвинг” (ПК „Кейвинг)
  Пещерен клуб „Хеликтит” (ПК „Хеликтит”)
  Град Самоков
  Град София

  Чуждестранни участници от:
  Манчестърски университет, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
  Руски държавен хуманитарен университет – Москва (РГГУ, Руска федерация)
  Университет „Гоце Делчев”, Филологически факултет, Щип, Р. Македония
  Регионален център за справяне с кризи, Щип, Р. Македония
  Народен музей – Куманово, Р. Македония (НМ – Куманово)
  Рига, Р. Латвия
  Атина, Р. Гърция
  ПРОГРАМА

  НА НАУЧНИЯ СИМПОЗИУМ
  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПАМЕТ И СВЯТОСТ
  И ФЕСТИВАЛА ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ И ФОТОГРАФИЯ
  БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА
  СЕДМИ СЕЗОН
  САМОКОВ, 5.-7. ОКТОМВРИ 2012 Г.

  ПЪРВИ ДЕН
  5 ОКТОМВРИ, ПЕТЪК, 10,00 ч.
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА САМОКОВ

  ОТКРИВАНЕ
  ПЪРВА СЕСИЯ

  Председател: Росен Р. Малчев
 • 10,15 Иванка Гергова (ИИИ – БАН) – Списъкът с български светци в „История славянобългарска”
 • 10,30 Иван Ненов (Самоков) – Родовата памет за преп. Паисий Хилендарски, съхранена в рода на Зографите
 • 10,45 Цветелина Димитрова (ИЕФЕМ – БАН) – Преданията за Отец Паисий Хилендарски от Троянско: сакрална география и родова памет
 • 11,00 Константин Рангочев, Росен Р. Малчев (АО) – Представяне на бр. 4 от електронното списание за етнология, медиевистика и археология „Онгъл” на тема: „Преподобният Паисий Хилендарски: родно място – книжовно дело – контекст”, 2012.
 • 11,15-11,30 Дискусия
 • 11,30-11,45 Почивка

  ВТОРА СЕСИЯ
  Председател: Константин Рангочев
 • 11,45 Георги Захов (Самоков) – Даскал Никола от с. Широки дол – просветител и книжовник от ХVІІІ век
 • 12,00 Аделина Ангушева (Манчестърски университет, Великобритания), Маргарет Димитрова (СУ) – Учители на неразумните: Йосиф Брадати, Паисий и техните преписвачи в Самоковско и Рилския манастир
 • 12,15 Елена Коцева (София) – Паисий Хилендарски и формирането на „Полный месяцослов Востока”
 • 12,30 Димитър Добревски (НХА) – „История славянобългарска“ и преп. Паисий Хилендарски – мост в паметта за първия български светец, признат в Европа – св. Крал Тривелий (Теоктист)

  Филмотека
 • 12,45 Веселка Тончева (ИЕФЕМ – БАН) – Гергьовден при гораните в Албания (етноложки филм)
 • 13,15-13,30 Дискусия
  Фотография
 • 13,30 Официално откриване на изложбата с фотопостери „История славянобългарска“ и преп. Паисий Хилендарски – мост в паметта за първия български светец, признат в Европа – св. Крал Тривелий (Теоктист)
 • 13,45 Посещение на изложбата с непоказвани платна на Дечко Узунов „Алафранги”, с която Софийска градска художествена галерия гостува на Художествената галерия на гр. Самоков.
  Почивка до 15,00 ч.
  5 ОКТОМВРИ, ПЕТЪК, 15,00 ч.
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА САМОКОВ

  ТРЕТА СЕСИЯ
  Председател: Веселка Тончева
 • 15,00 Константин Рангочев (АО) – Фолклор и религия ІІІ: фолклорното православие
 • 15,15 Иван Добрев (София) – Разговор за „Сакрална Рила”
 • 15,30 Десислава Тихолова (РИМ – Русе) – Самоков – места и празници
 • 15,45 Соня Средкова (ИЕФЕМ – БАН) – Паметни места и събития в едно краеведско изследване
 • 16,00 Елка Минчева (ИЕФЕМ – БАН) – Историята на един ръкопис
 • 16,15 Ангелина Илиева (ИЕФЕМ – БАН) – „Жива история” и сътворяването на традициите
 • 16,30-16,45 Дискусия
 • 16,45 Награда на името на Бойка Добрева – отличаване на изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката – учредена и дарена от семейството;
 • 17,00-17,15 Почивка

  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ
  Председател: Магдалена Стаменова
 • 17,15 Веселка Тончева (ИЕФЕМ – БАН) – Християнски празници в календара на общностите от Голо Бърдо и Гора, Албания – фолклорно знание и практики
 • 17,30 Тодор Моллов (ВТУ) – „Ерменлия гидия” – от миторитуална към етноконфесионална „чуждост”
 • 17,45 Димитър Добрев (София) – Скомля, пищялка, кавал – лексикални реликти, oтвеждащи към ловните практики oт епохата на Ранния палеолит
 • 18,00 Владимир Власков (НИГГГ – БАН) – Екстремуми в температуратурния режим на съвременния климат на Българи – развитие и прогнози
 • 18,15-18,30 Дискусия
  Почивка

  ВТОРИ ДЕН
  6 ОКТОМВРИ, СЪБОТА, 09,30 ч.
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА САМОКОВ

  ПЕТА СЕСИЯ
  Председател: Искра Тодорова
 • 09,30 Вeселин Хаджиангелов (ИМ – Самоков) – Цари мали град – проект за оживяване на историята
 • 09,45 Росен Р. Малчев (АО) – Ремонт и преизграждане на параклиса „Старата Света Богородица” в землището на с. Югово (2011-2013 гг.). Изпълнение на проектните дейности към 15.09.2012 г.
 • 10,00 Алексей Жалов, Ваньо Гьорев, Магдалена Стаменова, Константин Стоичков (ПК „Хеликтит”, ПК „Кейвинг”) – Светите пещери край славянобългарският манастир „Св.Великомъченик Георги Зограф” – Света гора, Атон
 • 10,15 Звонимир Николовски (НМ – Куманово, Р. Македония) – Прилог кон доцноантичките утврдувања во Североисточна Македонија
 • 10,30 Трайче Нацев (Университет „Гоце Делчев” – Щип, Р. Македония) – Прилог кон проучувањето на Железното време во Брегалничкиот басен
 • 10,45 Награда на името на проф. д.ф.н. Тодор Иванов Живков – за принос към българската етнология и медиевистика – учредена и дарена от семейството
 • 11,00-11,15 Дискусия
  11,15-11,30 Почивка

  ШЕСТА СЕСИЯ
  Председател: Тодор Моллов
 • 11,30 Искра Тодорова (рък.), Десислава Тихолова (РИМ – Русе), Алина Костриченко (Руска федерация) – За втора година в Самоков.Теренно етноложко проучване. Отчет’2012
 • 11,45 Симона Петрова (рък.), Виолета Копринова, Диана Златкова, Ивалина Василева, Костантин Адирков (СПЕМ „Ив. Шишманов”) – ЕТО на експедицията в с. Радуил, общ. Самоков, 2012
 • 12,00 Благовеста Узунова (рък.), Aнна Илиева, Анна Чанова, Марина Братанова, Михаела Антова (СПЕМ „Ив. Шишманов”) – ЕТО на експедицията в с. Шипочан, общ. Самоков, 2012
 • 12,15 Росен Р. Малчев, Константин Рангочев (АО) – Представяне на том 10 от Годишника на Асоциация „Онгъл” на тема „Етнос и сакралност”. С., ИИК „Род”, 2012.
  Филмотека
 • 12,30 Веселка Тончева (ИЕФЕМ – БАН) – „Наше село ести Бобощица” (етноложки филм)
 • 13,00-13,15 Дискусия
 • 13,30 Поклонение пред мемориалните плочи на преп. Паисий Хилендарски и други самоковски възрожденци в двора на църквата „Св. вмчк. Николай, Мирликийски чудотворец”
  Почивка до 15,00 ч.  6 ОКТОМВРИ, СЪБОТА , 15,00 ч.
  ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА САМОКОВ

  СЕДМА СЕСИЯ
  Председател: Десислава Тихолова
 • 15,00 Елисавета Стойчева-Янчева (ЮЗУ) – Св. Паисий Хилендарски в изследванията на проф. Иван Шишманов
 • 15,15 Цветанка Горанова (ИИОЗ – БАН) – Иван Д. Шишманов за смисъла на българския национален идеал. Един непубликуван ръкопис на учения
 • 15,30 Григор Хар. Григоров (ИЕФЕМ – БАН) – Конкурентният химн – „Всемогъщи прави Боже” на Г. В. Агура (1885-1914 г.)
 • 15,45 Магдалена Стаменова (Музей на МВР) – Представяне на книгата „Модели на опазване на културното археологическо наследство в България”. Автор – Магдалена Стаменова. С., изд. ДиМакс, 2012.
 • 16,00 Ива Трифонова (КМНЦ – БАН) – Апокалипсисът на Йоан Богослов и апокрифите, свързани с неговото име
  Фотография
 • 16,15 Алексей Жалов (ПК „Хеликтит”) – Светите пещери на Света Гора – Атон (фоторазказ)
 • 16,30-16,45 Дискусия
 • 16,45-17,00 Почивка
  ОСМА СЕСИЯ
  Председател: Цветелина Димитрова
 • 17,00 Мария Димитрова (ИЕФЕМ – БАН) – За мъртвите или добро, или нищо”
 • 17,15 Йоанна Кирилова (ИБЕ – БАН) – Концептът приятел в българските пословици и поговорки
 • 17,30 Виолета Копринова (СУ) – Метаморфозите на един мотив. Образът на змея-змия и неговите проявления във фолклора, християнската култура и художествената литература
 • 17,45 Кирил Първанов (ИБЕ – БАН) – Войникът в българската картина на света
 • 18,00 Драган Веселинов (Регионален център за справяне с кризи, Щип, Р. Македония) – Студената војна – причина за поинаков развој на цивилната заштита во Европа
 • 18,15-18,30 Дискусия
  Почивка

  ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ
  за участниците в ШЕСТИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ
  Ресторантът на хотел „Бистрица”, 20.00 ч.
  Награда на Асоциация „Онгъл” за най-добра творба на Балканската културна филмотека

  ТРЕТИ ДЕН
  7 ОКТОМВРИ, НЕДЕЛЯ СУТРИН, 10,00 ч.
  КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „БИСТРИЦА”

  ДЕВЕТА СЕСИЯ
  Председател: Росен Р. Малчев
  Постер сесия
 • Симона Петрова (СПЕМ „Ив. Шишманов”) – Песенният фолклор на с. Белчин, Самоковско
 • Ивалина Василева (СПЕМ „Ив. Шишманов”) – Обредно разливане на вода преди Великден при власите от бившата Оряховска околия (По мат. от с. Хърлец)
 • Матина Венетиаду (Атина, Р. Гърция) – История и традиция на остров Астипалея, Додеканезски архипелаг, Р. Гърция. Астипалската сватба
 • Николай Ненов (РИМ – Русе) – Знамето на Червеноводската чета от Табачка. Конструиране на памет.
 • Теодора Колева (РИМ – Русе) – Църквите в Белцов и Беляново в спомените на отец Кирил Стоев.
 • Слава Шувалов (РГГУ, Руска федерация) – Экопоселенцы и возвращение к деревенскому образу жизни
 • Ирина Шувалова-Кононенко (РГГУ, Руска федерация) – „Фольклорное движение” – исполнение фольклорных произведений и описание ценностей сообщества
  ЗАКРИВАНЕ НА ШЕСТИТЕ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ
  КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ