• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • ПЕТИ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ

  ПОСВЕТЕНИ НА
  150 ГОДИНИ ОТ ОСВЕЩАВАНЕТО НА ПРАВОСЛАВНИЯ ХРАМ
  „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” В САМОКОВ
  150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВИДНИЯ САМОКОВЕЦ И ВОЕНЕН
  ДЕЕЦ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ (1861-1945)
  20 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯ „ОНГЪЛ”

  С ПОДКРЕПАТА НА:
  ОБЩИНА САМОКОВ
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ
  СЪВЕТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННА БЪЛГАРИСТИКА ПРИ БАН
  „ЕКИП 123” ЕООД
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „РОД”


  Участници от българска страна от:
  Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”
  Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”
  Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
  Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
  Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
  Кирило-Методиевски научен център – БАН
  Национален институт по геофизика, геодезия и картография – БАН
  Национална художествена академия
  Регионален исторически музей – Русе
  Регионален исторически музей – Враца
  Регионален исторически музей – Сливен
  Градски исторически музей – Самоков
  Исторически музей – Велинград
  Пещерен клуб „Хеликтит”
  Българска национална телевизия
  Арена медия – Русе

  Чуждестранни участници от:
  Манчестърски университет, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
  Музей за антропология и етнография (Кунсткамера) „Петър Велики” – РАН, Санкт-
  Петербург, Руска федерация
  Източноукраински национален университет „Владимир Дал”, Р. Украйна
  Музей на Македония, Скопие, Р. Македония
  НУ завод и музей, Битоля, Р. Македония
  Университет „Гоце Делчев”, Филологически факултет, Щип, Р. Македония
  Астипалея, Р. Гърция

  ПРОГРАМА
  НА НАУЧНИЯ СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
  ЕТНОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО

  И ФЕСТИВАЛА ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ И ФОТОГРАФИЯ БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА ШЕСТИ СЕЗОН


  ГРАД САМОКОВ, 7 – 9 ОКТОМВРИ 2011 г.
  ПЪРВИ ДЕН
  7 октомври, петък – сутрин

  Първа заседателна зала на Община Самоков
  ОТКРИВАНЕ – 10.00 ч.
  Официални поздравления
  Пленарна сесия
  Председател: Росен Р. Малчев
 • 10.15 Веселка Тончева (ИЕФЕМ – БАН) – Етноложко проучване на с. Шищавец, обл. Гора, Албания (Предварителни бележки)
 • 10.30 Как се прави сватба в с. Шищавец, Кукъска Гора, Албания? (Видео интервю с Радост Чилику – 30 мин.). Автор – Алексей Жалов от ПК „Хеликтит”
 • 11.00 Веселка Тончева (ИЕФЕМ – БАН) – Представяне на книгата „Българите от Голо Бърдо, Албания. Част 2. Език, обредност, музика. Съст. Веселка Тончева. Изд. на ДАБЧ. С., ВИ, 2011
 • 11.30 Белите врани – гораните (Документален филм – 27 мин.). Автор – Весела Смилец, оператор – Панчо Панчев, режисьор – Марта Илиева. Продукция на БНТ
  Дискусия – 12.00 – 12.15 ч.
  Почивка – 12.15 – 12.30 ч.
  Председател: Магдалена Стаменова
 • 12.30 Георги Куманов (ИМ – Велинград) – Още за стереотипите на общуване в контактна зона (По примери от Велинградско и Северозападните Родопи)
 • 12.45 Цветелина Димитрова (ИЕФЕМ – БАН) – Динамика на сакралността в диалога фолклорно християнство – фолклорен ислям (По мат. от с. Чинтулово, Сливенско, и с. Доспей, Самоковско)
 • 13.00 Ралица Гелева-Цветкова (НХА) – Етническото многообразие като средство за общуване в модерна Европа
 • 13.15 Мир на сите (Етноложки филм – 26 мин.). Сценарист и режисьор – Елизабета Конеска (Музей на Македония, Скопие, Р. Македония); оператор – Роберт Янкулоски; монтаж – Блаже Дулев. FOKUS IN Production
  Дискусия – 13.45 ч.
  Почивка
  7 октомври, петък – следобед – 15.00 ч.
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Веселка Тончева
 • 15.00 Константин Рангочев (АО) – Фолклор и религия ІІ: Фолклорното православие
 • 15.15 Вихра Баева (ИЕФЕМ – БАН) – Руската църква в София и нейните посетители
 • 15.30 Елисавета Стойчева-Янчева (ЮЗУ) – Преп. Паисий Хилендарски в популярното съзнание
 • 15.45 Росен Р. Малчев (АО) – Представяне и етноложки прочит на второто преработено издание на книгата „Кръстов – Кръстова гора”. Автор – Игнат Бедров. С., ИИК „Род”, 2011
 • 16.00 Григор Б. Григоров (ЮЗУ) – Етноутвърждаваща идея и мистификация в първата гагаузска история
 • 16.15 Български символи в Бесарабия (Презентация). Автор – Григор Б. Григоров (ЮЗУ)
 • 16.30 Владимир Власков (НИГГГ – БАН) – История на климата през последните 10 000 г. (Холоцен)
  Дискусия 16.45 – 17.00 ч.
  Почивка – 17.00– 17.15 ч.

  7 октомври, петък – следобед – 17.15 ч.
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Владимир Власков
 • 17.15 Магдалена Стаменова (София) – Състоянието на модела на опазване на културното археологическо наследство според данни от социологически проучвания (2008-2011 г.)
 • 17.30 Веселин Хаджиангелов (ГИМ – Самоков) – Християнизацията в югоизточната част на Dacia Mediterranea според археологически данни от Самоковско
 • 17.45 Звонимир Николовски (Щип, Р. Македония) – Прилог кон доцноантичките утврдувања во североисточна Македониjа
 • 18.00 Трайче Нацев (Щип, Р. Македония) – Античката патна комуникациja во Брегалничкиот базен
 • 18.15 Спас Спасов (ВТУ) – Славянското заселване между Истър и Хемус до създаването на Първото българско царство
 • 18.30 По пътищата и пътеките на Балканите (Фоторазказ за посетени природни и културно-исторически забележителности в Албания, Гърция, Македония, Румъния и Черна гора). Автор – Алексей Жалов от ПК „Хеликтит”
  Дискусия 19.00 ч.

  ВТОРИ ДЕН
  8 октомври, събота – сутрин – 09.00 ч.

  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Николай Ненов
 • 09.00 Тодор Моллов (ВТУ) – Баладата за мъртвия брат: календарен прочит
 • 09.15 Григор Хар. Григоров (ИЕФЕМ – БАН) – Функционален анализ на една жътварска песен
 • 09.30 Албена Малчева (СПЕМ „Ив. Шишманов) – „Пътуващите” мотиви в обредното и извънобредното песенно пространство
 • 09.45 Десислава Димитрова (РИМ – Русе) – Църковните хорове в развитието на градската музикална култура
 • 10.00 Искра Тодорова (РИМ – Русе), Анна Илиева (СПЕМ „Ив. Шишманов) – Етноложки теренни отчети (ЕТО) на експедицията в гр. Самоков, 2011
 • 10.15 Преслава Георгиева (СПЕМ „Ив. Шишманов”) – ЕТО на палеографската експедиция в села от Самоковско
  Дискусия – 10.30 – 10.45 ч.
  Почивка – 10.45 – 11.00 ч.
  Председател: Константин Рангочев
 • 11.00 Мария Димитрова (ИЕФЕМ – БАН) – Аспекти на общуването между живи и мъртви в българската култура
 • 11.15 Силвия Веселинова (ЕВК, РИМ – Враца) – Общуване с починалия (По материали от Врачанско)
 • 11.30 Теодора Колева (РИМ – Русе) – Баячките от село Белцов, Русенско
 • 11.45 Любка Ненова (ЮЗУ) – Грехове и митарства на душата в стенописите от Рилския манастир и във филмите „Прекият път към щастието” и „Среща с отвъдното”
 • 12.00 Милена Кьосева (УНИБИТ) – Образът на Кюстендилския край
 • 12.15 Симона Петрова, Диана Златкова, Ивалина Василева (СПЕМ „Ив. Шишманов”) – ЕТО на експедицията в с. Рельово, общ. Самоков, 2011
 • 12.30 „Джамал” от Кошов – живо човешко съкровище (Етноложки филм, 27 мин.). Продукция на „Арена Медиа” и Регионален исторически музей – Русе. Научни консултанти – Николай Ненов, Десислава Димитрова
  Дискусия – 13.00 ч.
  Почивка

  8 октомври, събота – следобед – 14.30 ч.
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Тодор Моллов
 • 14.30 Андрей Бобев (КМНЦ – БАН) – Текстова критика, текстология и верую
 • 14.45 Елена Коцева (София) – Кой е Исайя Велегласни и защо Христо Ботев не е чел Супрасълския сборник от Х век?
 • 15.00 Камелия Христова (СУ) – Някои лексикални особености на двата превода на Протоевангелието на Яков
 • 15.15 Екатерина Тодорова (СУ) – Поклонът като семиотично невербално поведение в „Житието на св. Теодосий Печорски”
 • 15.30 Ива Трифонова (КМНЦ – БАН) – Из архива на акад. Стефан Младенов – за един български учебник
 • 15.45 Андрей Бобев (КМНЦ – БАН), Анна Чанова, Марина Братанова (СПЕМ „Ив. Шишманов”) – ЕТО на палеографската експедиция в с. Югово, общ. Лъки, и с. Косово, общ. Асеновград, 2010-2011
  • Награда на името на Бойка Добрева – отличаване на изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката – учредена и дарена от семейството;
  • Награда на името на проф. д.ф.н. Тодор Иванов Живков – за принос към българската етнология и медиевистика – учредена и дарена от семейството.
  Дискусия – 16.15 – 16.30 ч.
  Почивка – 16.30 – 16.45 ч.

  8 октомври, събота – следобед – 16.45 ч.
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Десислава Димитрова
 • 16.45 Таня Матанова (ИЕФЕМ – БАН) – Форми на общуване в две младежки етнични организации в България
 • 17.00 Ангелина Илиева (ИЕФЕМ – БАН) – Форумната драматургия: динамика между прякото и опосредстваното общуване
 • 17.15 Димитър Добревски (НХА) – Материалната среда и дизайнът като форма на общуване.
 • 17.30 Наде Геневска-Брачиќ (НУ завод и музей, Битоля, Р. Македония) – Етнологиja и медиум
 • 17.45 Николай Ненов (РИМ – Русе) – Пощенските картички от Стария Свищов – знаците на Модерността и градските митове
 • 18.00 Искрен Великов (РИМ – Русе) – ТКЗС „Девети септември”, с. Белцов, Русенско – диалог между държава и собственици (1950-1958)
 • 18.15 Искра Тодорова (РИМ – Русе) – „Белчин баня – модерност и традиция
  • Награда на Асоциация „Онгъл” за най-добра творба на Балканската културна филмотека.
  Дискусия 18.45 ч.

  ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ
  за участниците в ЧЕТВЪРТИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ
  Ресторантът на хотел „Бистрица”, 20.00 ч.

  ТРЕТИ ДЕН
  9 октомври, неделя – сутрин – 10.00 ч.

  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Константин Рангочев
  Постер сесия
 • 10.00 Михаил Христов (Варна) – Късноримска „Plumbata” от обект „Цари Мали град” при с. Белчин, община Самоков (Предварително съобщение)
 • 10.15 Аделина Ангушева (Манчестърски университет, Обединено кралство), Маргарет Димитрова (СУ) – Самоков и борбата на църквата срещу баенето и гадаенето
 • 10.30 Владимир Демирев (РИМ – Сливен) – Топоси на местното знание
 • 10.45 Олга Смолина (Северодонецк, Р. Украйна) – Православная концепция имени и ее отражение в манастирской культуре
 • 11.00 Матина Венетиаду (Астипалея, Р. Гърция) – Езикът на везмото в традиционната женска носия от остров Астипалея, Додеканезски архипелаг, Р. Гърция
 • 11.15 Александър Новик (Санкт-Петербург, Руска федерация) – Самосознание и традиционная культура славян-мусульман в Албании: сохранение идентичности (материалы экспедиций 2008-2010 гг.)
 • 11.30 Денис Ермолин (Санкт-Петербург, Руска федерация) – Культура захоронений славян-мусульман села Требишт (Голоборда, Албания)
  Дискусия – 11.45 ч.

  ЗАКРИВАНЕ НА ПЕТИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ

  КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ