• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • ЧЕТВЪРТИ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ
  ПОСВЕТЕНИ НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР МИЛАДИНОВ

  ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

  С ПОДКРЕПАТА НА:
  ОБЩИНА САМОКОВ
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ
  СЪВЕТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННА БЪЛГАРИСТИКА ПРИ БАН
  ФОНДАЦИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЕЛЧИН”
  „ЕКИП 123” ЕООД
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „РОД”


  Участници от българска страна от:
  Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”
  Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”
  Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”
  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
  Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
  Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
  Кирилометодиевски научен център – БАН
  Национален археологически институт с Музей – БАН
  Институт за изследване на изкуствата – БАН
  Институт за изследване на обществата и знанието – БАН
  Институт за български език – БАН
  Национален институт по геофизика, геодезия и картография – БАН
  Национална художествена академия
  Регионален исторически музей – Русе
  Градски исторически музей – Самоков
  Арена медия – Русе

  Чуждестранни участници от:
  Руски държавен хуманитарен университет – Москва, Руска федерация
  Университет в Лодз, Р Полша
  Западночешки университет в Западна Бохемия – Пилзен, Р Чехия
  Университет „Св.св. Кирил и Методий” – Скопие, Р Македония
  Университет в Кардиф, Великобритания
  ESCP Европейски икономически университет – Берлин
  Университет в Тарту, Естония
  Институт за лингвистични изследвания – РАН, Санкт Петербург, Руска федерация
  Воронежки държавен педагогически институт, Руска федерация
  Северодонецки технологически институт, Р Украйна
  Град Астипалея, Р Гърция


  ПРОГРАМА НА НАУЧНИЯ СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕЗИК И ЕТНОС

  И ФЕСТИВАЛА ЗА ФИЛМ И ФОТОГРАФИЯ БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА ПЕТИ СЕЗОН

  ГРАД САМОКОВ, 1 – 3 ОКТОМВРИ 2010 г.

  ПЪРВИ ДЕН

  1 октомври, петък – сутрин

  Обща секция
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  ОТКРИВАНЕ – 10.00 ч.
  Официални поздравления
  Пленарна сесия
  Председател: Росен Р. Малчев
 • 10.15 Георги Минчев (Университет в Лодз, Полша) – Чудесата на св. Георги на една малкоизвестна икона на Захарий Зограф (30-те години на XIX в.)
 • 10.30 Елена Коцева (София) – Образованост – грамотност в Самоковско (ХІІІ-ХІV – началото на ХХ век)
 • 10.45 Константин Рангочев (Асоциация „Онгъл”) – Eзик и сакралност I: Пасхалният цикъл на град Самоков
 • 11.00 Надежда Вохман (Руски държавен хуманитарен университет – Москва, Руска федерация) – Об особом функционировании городских песен в деревне
  Дискусия – 11.15 – 11.30 ч.
  Почивка – 11.30 – 11.45 ч.
 • 11.45 Малгожата Сковронек (Университет в Лодз, Полша) – Урвишкият сборник и локалният култ към Архангел Михаил в Кокалянския манастир (Софийско)
 • 12.00 Цветелина Димитрова (Институт за етнология и фолклористика с Eтнографски музей – БАН) – Етноложки теренни отчети на Асоциация „Онгъл” за 2010 г. (ЕТО 2010) – Комплексна изследователска експедиция в селища от западната страна на Самоковска община с подкрепата на Фондация „Възраждане на Белчин”
 • 12.15 Росен Р. Малчев (Асоциация „Онгъл”) – Юговската костница. Ремонт и експониране по проект на Асоциация „Онгъл” (2005-2010)
  Дискусия – 12.30 ч.
  Почивка

  1 октомври, петък – следобед – 15.00 ч.
  І Секция
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Георги Минчев
 • 15.00 Веска Живкова (София) – Езикът – когато етносът е станал народ или нация
 • 15.15 Александър Димитриjевски (Университет „Св.св. Кирил и Методий”, Македония) – Традиционалниот свадбен циклус од Скопска Блатиjа
 • 15.30 Цветелина Димитрова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Сватбен обред от с. Големо Острени, обл. Голо Бърдо, Р Албания – филм
 • 15.45 Матина Венетиаду (гр. Астипалеа, Гърция) – Влашката сватба в град Tива и село Палеоманина – филм
 • 16.00 Светла Дживтерева (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”) – Митът като сюжетопораждаща матрица в някои български етиологични легенди и обреди (II част)
  Дискусия 16.15 – 16.30 ч.
  Почивка – 16.30 – 17.00 ч.

  1 октомври, петък – следобед – 15.00 ч.
  ІІ Секция
  Втора заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Константин Рангочев
 • 15.00 Веселка Тончева (Институт по етнология и фолклористика с Eтнографски музей – БАН) – За един женски пролетен празник от с. Бобощица, Корчанско, Р Албания
 • 15.15 Ивалина Василева (Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. Иван Шишманов”) – Следпогребалният обичай „Фий мъртурия?” („Ставаш ли свидетел?”) от с. Хърлец, Козлодуйско – поглед отвън и отвътре
 • 15.30 Евгения Грънчарова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН) – Календарни празници и обреди на българите в с. Звонци, Царибродско (Димитровградско), Сърбия – филм
 • 15.45 Соня Средкова (Институт за етнология и фолклористика с Eтнографски музей – БАН) – Религиозни нагласи на бесарабските българи в постсоциалистическия период
 • 16.00 Жени Пимпирева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Семейството у бесарабските българи – роли, норми, ценности в постсоциалистическия период
 • 16.15 Елка Минчева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Езикът на агитационните лозунги по времето на социализма
  Дискусия 16.30 – 16.45 ч.
  Почивка – 16.45 – 17.00 ч.

  1 октомври, петък – следобед – 17.00 ч.
  І Секция
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Веска Живкова
 • 17.00 Цветанка Горанова (Институт за изследвания на обществата и знанието – БАН) – Програмата на просветения национализъм в някои текстове на Иван Д. Шишманов
 • 17.15 Тодор Маринчев (Асоциация „Онгъл”) – „Плющят победни знамена”. Прочит на историята на 22 пехотен тракийски полк
 • 17.30 Gabriela Fatkova (Западночешки университет, Чешка република) – The Karakachans in Bulgaria in the light of contemporary theories of nationalism and ethnicity
 • 17.45 Таня Матанова (Институт за етнология и фолклористика с Eтнографски музей – БАН) – „Руските” немци – език и етнична принадлежност
 • 18.00 Григор Б. Григоров (Югозападен университет „Неофит Рилски”) – Eзик и етнос в Беларус
  Дискусия 18.15 ч.

  1 октомври, петък – следобед – 17.00 ч.
  ІІ Секция
  Втора заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Елена Коцева
 • 17.00 Андрей Бобев (Кирилометодиевски научен център – БАН) – Етноложки теренни отчети на Асоциация „Онгъл” през 2010 г. (ЕТО 2010) – Книги и документи от църквата „Св. Троица” в с. Югово. Предварителни резултати от теренната работа на ААЕФ „Онгъл” – м. юли 2010 г.
 • 17.15 Христо Шанов (София) – Архитектурно присъствие на османците в пространството на Софийския санджак до края на ХІХ в.
 • 17.30 Ива Трифонова (Кирилометодиевски научен център – БАН) – Архивът на Неофит Рилски в Научния архив на БАН
 • 17.45 Преслава Георгиева, Камелия Христова (Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”) – Старобългарски думи за „обитаема територия” и техните гръцки съответствия
 • 18.00 Евгения Литвин (Руски държавен хуманитарен университет – Москва, Руска федерация) – Pizzica tarantata: Структура текста и основные мотивы
  Дискусия 18.15 ч.
 • 19.00 Коктейл на Организационния комитет и Градски исторически музей – Самоков на терасата на музея

  ВТОРИ ДЕН

  2 октомври, събота – сутрин – 10.00 ч.

  І Секция
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Николай Ненов
 • 10.00 Веселин Хаджиангелов (Градски исторически музей – Самоков) – Проблеми и предизвикателства при археологическите проучвания на късноантичния обект „Цари мали град” при с. Белчин
 • 10.15 Михаил Христов (Варна) – Наблюдения върху планирането на укрепената площ на обeкт „Цари мали град” в контекста на късноантичната полиоркетика
 • 10.30 Евгени Паунов (Университет в Кардиф, Великобритания) – Аспекти на търговското и стопанско развитие на обекта „Шишманово кале” до Самоков през Античността, І-VІ век (Според данните от монетния материал)
 • 10.45 Елена Василева (Национален археологически институт с музей – БАН) – Християнски погребения на майки с деца
  Дискусия – 11.00 – 11.15 ч.
  Почивка – 11.15 – 11.30 ч.
 • 11.30 Бони Петрунова (Национален археологически институт с музей – БАН) – Новите проучвания на крепостта Калиакра
 • 11.45 Върбин Върбанов (Регионален исторически музей – Русе) – Религия и култ по Долен Дунав – филм, продукция на „Арена медиа”
  Дискусия – 12.00 ч..
  Почивка

  2 октомври, събота – сутрин – 10.00 ч.
  ІІ Секция
  Втора заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Цветелина Димитрова
 • 10.00 Иванка Гергова (Институт за изследване на изкуствата – БАН) – Зограф Кириак Константинов и Самоковската художествена школа
 • 10.15 Маргарет Димитрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Самоковският сборник Sam. Mus. Hist. Slavo 13
 • 10.30 Димитър Добревски (Национална художествена академия) – Светогорска връзка в живота и творчеството на братя Миладинови
 • 10.45 Албена Малчева (Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. Иван Шишманов”) – Наблюдения върху някои песенни детайли в сборника „Български народни песни” от Братя Миладинови
  Дискусия – 11.00 – 11.15 ч.
  Почивка – 11.15 – 11.30 ч.
 • 11.30 Тодор Моллов (ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”) – Катил Гьорги и Болен Дойчин (За една трансформация на епическия мотив за болния герой)
 • 11.45 Десислава Димитрова (Регионален исторически музей – Русе) – Фолклорът в градската музикална култура
 • 12.00 Димитър Илиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Традиция и език в село Скомля в диахронен план
  Дискусия – 12.15 ч..
  Почивка

  2 октомври, събота – следобед – 14.30 ч.
  Обща секция
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Тодор Моллов
  • Награда на името на Бойка Добрева – отличаване на изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката – учредена и дарена от семейството;
  • Награда на името на проф. д-р Тодор Иванов Живков – за принос към българската етнология и медиевистика – учредена и дарена от семейството.
 • 14.45 Искра Тодорова (Регионален исторически музей – Русе ) – Антропонимичната система на с. Пиргово, Русенско
 • 15.00 Йоанна Кирилова (Институт за български език – БАН) – Отношението между концепта ум и концепта реч в българската паремиология
 • 15.15 Радостина Петрова (Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”) – Антични параболи в кратките наративни творби на Хенрик Сенкевич
 • 15.30 Даниела Беличовска (София) – Литературното присъствие на патриархалното пространство в българската белетристика от края на 19. и първата половина на 20. век. Анализационни фрагменти
 • 15.45 Мария Димитрова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Тълкуването на смъртта във фолклорните речеви форми
 • 16.00 Кирил Първанов (Институт за български език – БАН) – Интересен персонаж в българската митология
  Дискусия – 16.15 – 16.30 ч.
  Почивка – 16.30 – 16.45 ч.

  2 октомври, събота – следобед – 16.45 ч.
  Обща секция
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Десислава Димитрова
 • 16.45 Яна Сивилова, Владимир Пенчев (Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Етноними и екзоними (За названията на някои етнични общности на Балканите)
 • 17.00 Милена Кьосева-Китова (Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София) – Какво е общественото настроение към културното ни и историческо наследство? (Анализ на анкета)
 • 17.15 Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе) – Фолклорните разкази за съкровища – за градските митове и за местата на памет
 • 17.30 Станислав Инчовски (Институт за етнология и фолклористика с Eтнографски музей – БАН) – Планинският туризъм като модернизационна практика в българската градска култура в началото на ХХ в.
 • 17.45 Владимир Власков (Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН) – Езикът на климатичните промени: нестабилност или нормална цикличност
 • 18.00 Цвета Ненова (Арена медиа – Русе) – Мобилност на музейните колекции – филм, продукция на „Арена медиа”
  Дискусия 18.15 ч.

  ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ
  за участниците в ЧЕТВЪРТИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ
  Ресторантът на хотел „Бистрица”, 19.30 ч.

  ТРЕТИ ДЕН

  3 октомври, неделя – сутрин – 10.00 ч.

  Обща секция
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Росен Р. Малчев
 • 10.00 Ани Петрова (ESCP Европейски икономически университет – Берлин) – Иконографският образ на св. Стилиян и фолклорните вярвания за светеца
 • 10.15 Валерия Колосова (Институт за лингвистични изследвания – РАН, Руска федерация) – Аконит в славянской фитонимике и этноботанике
 • 10.30 Никита Петров (Руски държавен хуманитарен университет – Москва, Руска федерация) – Почему чудовища нестрашные? Эпический противник в зеркале языка
 • 10.45 Olga O. Smolina (Северодонецки технологически институт, Украйна) – The Elements of the Interaction among the “Church” and ‘World”
 • 11.00 Виктория Черванева (Воронежки държавен педагогически институт, Руска федерация) – О когнитивном анализе языка фольклора
 • 11.15 Александра Архипова (Руски държавен хуманитарен университет – Москва, Руска федерация) – Мифологизация облика Сталина в советской и постсоветской народной традиции
 • 11.30 Jonathan Roper, Mojca Cuk (Университет в Тарту, Естония) – Telling Fortunes – film
  Дискусия – 11.45 ч.

  ЗАКРИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ

  КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ