• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • ТРЕТИ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ
  ПОСВЕТЕНИ НА 540-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРЕМИНАВАНЕТО НА МОЩИТЕ НА ВСЕБЪЛГАРСКИЯ ПОКРОВИТЕЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ПРЕЗ САМОКОВСКО И 140-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОСЛЕДНОТО ЗОГРАФИСВАНЕ НА БЕЛЬОВА ЦЪРКВА ОТ НИКОЛА ОБРАЗОПИСОВ


  С ПОДКРЕПАТА НА:
  ОБЩИНА САМОКОВ
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ
  СЪВЕТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА БЪЛГАРИСТИКА ПРИ БАН
  ФОНДАЦИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЕЛЧИН”
  „ЕКИП 123” ЕООД
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „РОД”

  ПРОГРАМА
  НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ ЕТНОС И САКРАЛНА ГЕОГРАФИЯ

  И ФЕСТИВАЛА ЗА ФИЛМ И ФОТОГРАФИЯ БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА
  ЧЕТВЪРТИ СЕЗОН

  ГРАД САМОКОВ, 2 – 4 ОКТОМВРИ 2009 г.

  ПЪРВИ ДЕН

  2 октомври, петък – сутрин
  Първа заседателна зала на Община Самоков

  ОТКРИВАНЕ – 10.00 ч.
  Поздравления от официални представители на Община Самоков,
  Градски исторически музей – Самоков, Асоциация „Онгъл”

  Пленарна сесия
  Председател: Росен Р. Малчев
  Симпозиум
 • 10.15 Ив. Гергова (Институт за изкуствознание – БАН) – Иконостаси от XVII век в Самоковско
 • 10.30 М. Димитрова (СУ „Св. Кл. Охридски”) – Из късната ръкописна традиция на Самоковско
 • 10.45 Е. Тачева (ЮЗУ „Н. Рилски”) – Паисий в литературния контекст на ХVІІІ век или „Що за литература е една история?”
 • 11.00 Цв. Димитрова (Институт за фолклор – БАН) – Лобните места в сакралната география на българските ставропигиални манастири и в селищните исторически наративи
 • 11.15 К. Рангочев (Асоциация „Онгъл”) Основни измерения на фолклорното православие: Св. Богородица и гр. Самоков
 • 11.30 Е. Грънчарова (Институт за фолклор – БАН) – Музикално-танцов фолклор от с. Алино, Самоковско (Момчил Чалъков – един пример за обучение във фолклорна култура)
  Дискусия – 11.45 – 12.00 ч.
  Почивка – 12.00 – 12.15 ч.

  Филмотека от 12.15 ч.
 • „В Божевци близо до Бога” – филм. Автори: Вл. Демирев, М. Кирова, Р. Георгиева. Оператор и монтаж: К. Анастасиу
 • „Бабинден в с. Злати войвода, Сливенско” – филм. Автор: Вл. Демирев. Оператор: К. Анастасиу
  Дискусия
  Почивка до 14.15 ч.

  2 октомври, петък – следобед – 14.30 ч.
  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Десислава Димитрова
  Симпозиум
 • 14.15 Н. Ненов (РИМ – Русе) – Керамичните плочи от село Червена вода, Русенско
 • 14.30 Ив. Георгиева (СВУБИТ) – Християнската следа в Арабската перла – Селимие джамия
 • 14.45 Ем. Иванов (СУ „Св. Кл. Охридски”) – Средновековният манастирски комплекс „Св.св. Кирик и Юлита” в Созопол (Предварителни бележки)
 • 15.00 В. Живкова (София) – Пространствено-времеви координати на оброците в село Митровци, обл. Монтана
 • 15.15 Росен Р. Малчев (Асоциация „Онгъл”), Надежда Кирова (Софийски исторически музей в ОП „Стара София”) – Малко известни факти за историята на София и столичните квартали Банишора и Драз махала
 • 15.30 Григор Б. Григоров (ЮЗУ „Н. Рилски”) – Местонахождението на София в агиографската литература от ХVІ в.
  Дискусия 15.45 – 16.00 ч.
  Почивка – 16.00 – 16.15 ч.

  Председател: Веселка Тончева
  Симпозиум
 • 16.15 М. Стаменова (Музей на МВР) – Българи и чужди автори за старината в българското пространство през XVI век
 • 16.30 Хр. Шанов (София) – Ранни изяви на организиран туризъм през Средновековието и Късното Възраждане до края на XIX в.
 • 16.45 Д. Беличовска (София) – Дискурсът на църквата в макроконтекста на опозицията град-село, зададена в българската белетристика от края на XIX и началото на XX век
 • 17.00 М. Кьосева (СВУБИТ) – Поклоннически туризъм в съвременна България – мода, бягство или изцеление
 • 17.15 Д. Добревски (НХА) – Неочаквани срещи с българското (Едно поклонничество на Св. гора Атон)
 • 17.30 ставрофор. икон. З. Дечев (ШУ „Еп. Кон. Преславски”) – Обучението по православно краезнание в помощ за съхраняване на сакралната география
  Дискусия 17.45 – 18.00 ч.
  Почивка – 18.00 – 18.15 ч.

  Филмотека от 18.15 ч.
 • „Самоковският край в студентски презентации”. Ръководител на проекта М. Димитрова от СУ „Св. Кл. Охридски”
 • „По земите, дето се слуша българска реч”. Фотопрезентация от Северозападна Гърция (Воден – Едеса), Сърбия – Западни покрайнини, Албания (Голо Бърдо, Гора, Преспанско), Македония. Автор: А. Жалов. Дискусия

  ВТОРИ ДЕН
  3 октомври, събота – сутрин – 09.30 ч.

  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Магдалена Стаменова
  Симпозиум
 • 09.30 Вл. Демирев (РИМ – Сливен) – Съкровището на последния цар
 • 09.45 Г. Куманов (ИМ – Велинград) – Още един опит за периодизация на сакралната география на Чепинско
 • 10.00 М. Гиргинова (Сливен) – Функция на сакралните полета в социалното пространство
 • 10.15 Т. Рокош (Полша) – Коляды и Шчодрывки на берегах Буга – двукультурность полско-украинского пограничья
 • 10.30 Етноложки теренни отчети на Асоциация „Онгъл” – ЕТО 2009
  • Експедиция в Средните Родопи – м. юли, с. Дряново, общ. Лъки, Пловдивска област – М. Христозова, Д. Златкова, С. Петрова
  • Участие в спелеоложко-етноложки проучвания сред българите в Албания – м. август, с. Голямо Острени, обл. Голо Бърдо – В. Тончева, С. Петрова

  Дискусия – 11.00 – 11.15 ч.
  Почивка – 11.15 – 11.30 ч.

  Председател: Владимир Демирев
  Симпозиум
 • 11.30 И. Тодорова (РИМ – Русе) – Кукувицата в българската фолклорна култура
 • 11.45 Вл. Власков (ГИ – БАН) – Народната климатология в България и промените в климата през последното десетилетие
 • 12.00 В. Тончева (ИФ – БАН) – Ритуалът „синет” (сюнет) от с. Големо Острени, Голо Бърдо, Р Албания – традиционна обредност и музика
 • 12.15 М. Венетиаду (Гърция) – Град Тива. Античните митове и съвременната традиция (Битови обичаи и традиции на влашката сватба в град Тива)
 • 12.30 Д. Димитрова (РИМ – Русе) – Жената в съвременните цигански общности
  Филмотека от 12.30 ч. 12.45 По пътя... на Юг от Дунав – филм. Автори – Н. Ненов, Д. Димитрова, В. Петков. Оператор В. Петков. Арена медиа 2009
  Дискусия
  Почивка – до 14.20 ч.

  Заминаване за с. Белчин – 14.30 ч.

  3 октомври, събота – следобед – 15.00 ч.
  Филиал на Градски исторически музей – с. Белчин
  Председател: Константин Рангочев
  Симпозиум
 • 15.00 В. Хаджиангелов (ГИМ – Самоков) – Археологически проучвания на хълма „Св. Спас” при с. Белчин – сезон 2009
 • 15.15 Пр. Георгиева (СПЕМ „Проф. Ив. Шишманов”) – Наблюдения върху бележките в страпечатни книги от с. Белчин, Самоковско
 • 15.30 Е. Коцева (София) – Етнологични аспекти на писмените извори от с. Белчин, Самоковско
 • 15.45 А. Малчева (СПЕМ „Проф. Иван Шишманов”) – Отново към проблемите за времето и пространството в коледните песни
 • 16.00 А. Бобев (КМНЦ – БАН) – Старобългарската лексема ГНОИ
 • 16.15 Етноложки теренни отчети на Асоциация „Онгъл” – ЕТО 2009
 • Експедиция в Самоковско, м. юли-август – К. Рангочев, Р. Малчев, Ив. Гергова, Цв. Димитрова, С. Петрова, Д. Златкова, Пр. Георгиева, А. Чанова, Бл. Узунова – с финансовата подкрепа на „Фондация „Възраждане на Белчин”
  Дискусия 16.30 – 16.45 ч.
  Почивка – 16.45 – 17.00 ч.

  Председател: Цветелина Димитрова
  Симпозиум
 • 17.00 Ю. Березкин (Руска федерация) – Циркумпонтийские и другие связи болгарской космологии
 • 17.15 Св. Дживтерева (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”) – Митът като сюжетопораждаща матрица в някои български етиологични легенди и обреди
 • 17.30 Л. Налбантов (ШУ „Еп. Кон. Преславски”) – Култът към св. Анастасия в Странджа: локални измерения на етничната памет
 • 17.45 С. Балева (Университет – Бургас) – Светилището в м. „Мишкова нива” – фокус на древна и съвременна сакрална митология
 • 18.00 Ем. Иванов (СУ) – Новооткрита средновековна църква при Ракитово (Предварителни бележки)
 • 18.15 Д. Радойнова (Университет – Бургас) – Разрушеният манастир „Свети Яни” в Ахтопол – разделно място на паметта
  Филмотека от 18.30 ч.
 • 18.30 „Герман” в с. Трапоклово, Сливенско” – филм. Автор: Вл. Демирев. Оператор: К. Анастасиу
  Дискусия

  Отпътуване за гр. Самоков

  ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ
  за участниците в ТРЕТИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ – 20.00 ч.

  НАГРАЖДАВАНЕ НА ЗАСЛУЖИЛИ УЧЕНИ
 • Награда на името на проф. д-р Тодор Иванов Живков – за принос към българската етнология и медиевистика – учредена и дарена от семейството;
 • Награда на името на Бойка Добрева – за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката – учредена и дарена от семейството;
 • Награда от Централното настоятелство на Асоциация „Онгъл” – за етноложки и природонаучен късометражен филм, представен на Балканската културна филмотека, четвърти сезон.

  ТРЕТИ ДЕН
  4 октомври, неделя – сутрин – 10.00 ч.

  Първа заседателна зала на Община Самоков
  Председател: Росен Р. Малчев
  Симпозиум
 • 10.00 В. Коритаров (Сапарева баня) – Средновековните черкви и манастири в Сапаревобанско през османското Средновековие и ролята на джелепкешаните за опазването им
 • 10.15 В. Колосова (Руска федерация) – Тысячелистник в славянской фитонимике и этноботанике
 • 10.30 А. Ипполитова (Руска федерация) – Категория пространства в русских рукописных травниках XVII-XVIII вв.
 • 10.45 А. Мороз (Руска федерация) – Конструирование сакрального пространства в славянской народной культуре
 • 11.00 А. Архипова (Руска федерация) – Тот, кого нельзя называть: табу и субституты имени Сталина в „текстах власти” и в разговорах „шепотом” (20-40 годы XX в.)
  Дискусия – 11.15 – 11.30 ч.

  ЗАКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА И ФИЛМОТЕКАТА

  КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ