• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • ВТОРИ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ
  ПОСВЕТЕНИ НА 130-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАД САМОКОВ ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО

  С ПОДКРЕПАТА НА:

  ОБЩИНА САМОКОВ
  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  СЪВЕТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННА БЪЛГАРИСТИКА - БАН
  "ЕКИП 123" ЕООД

  ПРОГРАМА

  НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ
  ЕПОС - ЕЗИК - МИТ
  И ФЕСТИВАЛА ЗА ФИЛМ И ФОТОГРАФИЯ
  БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА

  Трети сезон

  ГРАД САМОКОВ, 2 - 5 ОКТОМВРИ 2008 г.


  ПЪРВИ ДЕН
  2 октомври, четвъртък - следобед - 16.00 ч.
  Градски исторически музей - Самоков
 • РЕГИСТРАЦИЯ И КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

  ВТОРИ ДЕН
  3 октомври, петък - сутрин
  Първа заседателна зала
 • ОТКРИВАНЕ - 10.00 ч.
  - Кмет на община Самоков
  - Директор на Градски исторически музей - Самоков
  - Главен секретар на Асоциация "Онгъл"
  Пленарна сесия
  Председател: Константин Рангочев
  Симпозиум
 • 10.15 Цв. Димитрова (ИФ - БАН) - Преданията за гибелта на цар Иван Шишман в Самоковско през призмата на епическия код
 • 10.30 Е. Коцева (СУ "Св. Климент Охридски") - За името Шишман и други лични имена в село Белчин (Извори)
 • 10.45 В. Живкова (София) - Думи и имена, герои и богове
 • 11.00 Н. Ненов (РИМ - Русе) - Троглодитизмът като културен феномен
 • 11.15 В. Тончева (ИФ - БАН) - Сватба и сватбени песни от областта Голо бърдо, Албания
 • Дискусия - 11.30 - 11.45 ч.
 • Почивка - 11.45 - 12.00 ч.

  Филмотека
  Председател: Николай Ненов
 • 11.45-12.30 Голо Бърдо - непознатите българи - филм на В. Тончева и кол., Травъл ТВ
 • Дискусия 12.30 - 12.45 ч.
 • Почивка - 12.45 - 14.30 ч.

  3 октомври, петък - следобед - 14.30 ч.
  Първа заседателна зала
  Председател: Росен Малчев
  Симпозиум
 • 14.30 К. Рангочев (Асоциация "Онгъл") - Езиците на историите II: История и ритуал
 • 14.45 В. Колосова (Руска федерация) - Богородичные травы и легенды о них в славянской традиционной культуре
 • 15.00 Стр. Гювийски (НП "Рила", Посетителски център "Паничище") - Митичните стопани на рилските реки и езера
 • 15.15 Пр. Георгиева (СПЕМ "Проф. д-р Иван Шишманов") - Личноименната система на гр. Две могили (1878-1893)
 • 15.30 Д. Димитрова (РИМ - Русе) - "Музикалния живот в град Самоков" - събития, личности, акценти
 • Дискусия 15.45 - 16.00 ч.
 • Почивка - 16.00 - 16.15 ч.

  Председател: Веселин Хаджиангелов
  Симпозиум
 • 16.15 Р. Малчев (Асоциация "Онгъл") - Култовото средище при с. Карагуй (дн. Горталово), Плевенско, в Интернет-пространството
 • 16.30 В. Коритаров (Сапарева баня) - Народни предания и легенди, свързани с боевете на цар Иван Шишман и синът му княз Фружин в Сапаревобанския район
 • 16.45 М. Димитрова (СУ "Св. Климент Охридски") - Евхологий 76 (36) от Пловдивската народна библиотека "Иван Вазов": Евтимиевият служебник и всекидневието на Иван-Шишмановото време
 • 17.00 Р. Петрова (СПЕМ "Проф. д-р Иван Шишманов") - Иманярска тетрадка от с. Белица, Средни Родопи - предварителни бележки
 • Дискусия 17.15 - 17.30 ч.
 • Почивка - 17.30 - 18.00 ч.

  Филмотека
  Председател: Десислава Димитрова
 • 18.00-18.45 Инициатива "Селище Зелено Училище: Живот в наследството на границата - 2008". Ивайловградско - земя под егидата на православието - фотопрезентация на К. Рангочев и Р. Малчев, Асоциация "Онгъл"
 • 18.45-19.30 Трифон Зарезан в село Ряхово - филм на Арена Медия - Русе
 • Дискусия - 19.30 ч.

  ТРЕТИ ДЕН

  4 октомври, събота - сутрин - 10.00 ч.

  Първа заседателна зала
  Председател: Цветелина Димитрова
  Симпозиум
 • 10.00 М. Стаменова (София) - Старината в българското пространство през погледа на местни автори от 17 век
 • 10.15 В. Хаджиангелов (ГИМ - Самоков) - Археологически проучвания в крепостта "Св. Спас" при с. Белчин: структури и интерпретация
 • 10.30 М. Христов (СУ "Св. Климент Охридски") - Сгради до северната крепостна стена на късноантичното укрепено селище при с. Белчин
 • 10.45 П. Попов (НБУ) - Традицията в погребалните практики
 • Дискусия - 11.00 - 11.15 ч.
 • Почивка - 11.15 - 11.30 ч.

  Филмотека
  Председател: Магдалена Стаменова
 • 11.30-12.15 Ние, младите - филм на К. Иванова и кол., Национално движение "Българско наследство"
 • 12.15-13.00 Домът на Якобица - филм на Св. Авдала, Държавен културен институт "Къща музей "П. Владигеров" - София
 • Дискусия - 13.00 - 13.15 ч.
 • Почивка - 13.15 - 15.00 ч.

  4 октомври, събота - следобед - 14.45 ч.
  Първа заседателна зала
  Председател: Андрей Бобев
  Симпозиум
 • 14.45 М. Кьосева (СВУБИТ - София) - Културно-историческото наследство на община Сапарева баня
 • 15.00 М. Христов (СУ "Св. Климент Охридски") - Наблюдения върху трасето и структурата на римския път при с. Югово, Централни Родопи
 • 15.15 В. Калфина (СПЕМ "Проф. д-р Иван Шишманов") - Класическият римски епос като извор за ранния италийски фолклор
 • 15.30 А. Малчева (СПЕМ "Проф. д-р Иван Шишманов") - "Три синджира роби" - три "синджира" проблеми
 • 15.45 А. Жалов (Спелеоклуб "Хеликтит" - София) - Непубликувани форклористични материали на Научно-изследователската пещерна бригада "Тодор Павлов" - 1948 г.
 • Дискусия 16.00 - 16.15 ч.
 • Почивка - 16.15 - 16.30 ч.

  Председател: Алексей Жалов
  Симпозиум
 • 16.30 А. Бобев (КМНЦ - БАН) - Перикопите от Битие за Страстната седмица - текстология и херменевтика
 • 16.45 Назиф Докле (Р Албания) - Остатъци от апокрифната литература в Кукъска Гора - Албания
 • 17.00 Ек. Тодорова (София) - Кореспонденцията между протопоп Авакум и Морозова - създаване на езикова митология
 • 17.15 Вл. Власков (ГИ - БАН) - Някои особености на промените в температурния режим на България в периода 1996-2008 г.
 • Дискусия 17.30 - 17.45 ч.
 • Почивка - 17.45 - 18.00 ч.

  Филмотека
  Председател: Албена Малчева
 • 18.00-18.45 Молитвената броеница - филм на М. Кьосева, Ст. Радулов и кол., Продуцентски център "Футура вижън", ТВ "Туризъм"
 • 18.45-19.30 Гoра и гораните в Албания - Аудио-визуален разказ за природата, хората и традиционната култура на Кукъска Гора, Североизточна Албания - аудио-визуална презентация на А. Жалов, Спелеоклуб "Хеликтит" - София
 • Дискусия - 19.30 - 19.45 ч.

 • 20.00 ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ за участниците във ВТОРИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ
  НАГРАЖДАВАНЕ НА ЗАСЛУЖИЛИ УЧЕНИ

  - Награда за цялостен принос към разработването на проблеми, свързани с природата, културата и историята на Самоков и Самоковската котловина;

  - Награда за принос към българската етнология и медиевистика;

  - Награда на името на Бойка Добрева - за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката

  ЧЕТВЪРТИ ДЕН

  5 октомври, неделя - сутрин - 10.00 ч.
  Първа заседателна зала - Община Самоков
  Председател: Росен Малчев
  Симпозиум
 • 10.00 Ю. Берьозкин (Руска федерация) - Свадьба Солнца отменена: балканский миф и его истоки
 • 10.15 М. Христозова (Германия) - Отгласи от "Веда Словена" в Западните Родопи: непубликувани материали от съвременни теренни проучвания в Гоцеделчевско и Доспат
 • 10.30 Р. Русев (РУ "Ангел Кънчев") - За една индивидуално-авторска интерпретация на мотива "Св. Георги побеждава дракона"
 • 10.45 М. Венетиаду (Гърция) - Влашката сватба. Битови обичаи и традиции в районите на Палеоманина (Западна Гърция) и град Тива
 • 11.00 Гр. Григоров (ИФ - БАН) - Митът за златния век и неговите съвременни употреби
 • Дискусия - 11.15 - 11.30 ч.

  ЗАКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА И ФИЛМОТЕКАТА

  КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ