• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - САМОКОВ
  ОРГАНИЗИРАТ


  ПЪРВИ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ
  В САМОКОВ
  ПОСВЕТЕНИ НА 600 ГОДИНИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ БИТКИ
  НА ЦАР ИВАН ШИШМАН ЗА СВОБОДАТА
  НА БЪЛГАРИЯ В САМОКОВСКО

  С ПОДКРЕПАТА НА:
  ОБЩИНА САМОКОВ
  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  СЪВЕТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННА БЪЛГАРИСТИКА - БАН
  "ЕКИП 123" ЕООД

  ПРОГРАМА
  НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ
  ВЛАДЕТЕЛЯТ И СВЕТЕЦЪТ
  ЦАР ИВАН ШИШМАН
  И ФИЛМОВИЯ ФЕСТИВАЛ БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА Втори сезон


  ГРАД САМОКОВ, 4 - 7 ОКТОМВРИ 2007 г.
  ПЪРВИ ДЕН
  4 октомври, четвъртък - следобед
  Първа заседателна зала - Община Самоков

  Регистрация на участниците - 14.30 ч.

  ОТКРИВАНЕ - 15.00 ч.
  Кмет на община Самоков
  Директор на Градски исторически музей - Самоков
  Главен секретар на Асоциация "Онгъл"
  Пленарна сесия

  Председател: Константин Рангочев
  Симпозиум
 • 15.30 В. Кожухарова-Живкова (София) - Фолклорни проекции на темата за последния цар и последното време
 • 15.45 Д. Димитрова (РИМ - Русе) - Песента за цар Иван Шишман - от традиционна към градска култура
 • 16.00 Н. Митрева (ГИМ - Самоков) - Непубликуван текст от Самоков за цар Иван Шишман от 1878 г.
 • 16.15 И. Ненов (Самоков) - Опит да бъде посочен пътят на мощите на св. Иван Рилски от Средец до Рилския манастир през 1469 г.

 • Дискусия - 16.30 - 16.45 ч.
 • Почивка - 16.45 - 17.15 ч.

  Филмотека
  Председател: Невена Митрева
 • 17.15 - 18.00 А. Жалов (Спелеоклуб "Хеликтит" - София) - Голо бърдо - земята на забравените българи - фотоси, отразяващи културата и бита на етническите българи от район Голо Бърдо, Р Албания
 • 18.00 - 18.45 К. Рангочев, Р. Малчев (Асоциация "Онгъл") - "Митро ле, Митро, сиво гълъбче…" - работни филмови материали от село Цапарево, общ. Струмяни, обл. Благоевград

  Дискусия - 18.45 ч.

  ВТОРИ ДЕН
  5 октомври, петък - сутрин - 10.00 ч.
  Първа заседателна зала
  Председател: Десислава Димитрова
  Симпозиум
 • 10.00 Х. Христовски (Самоков) - Едно сведение за цар Иван Шишман
 • 10.15 Ц. Димитрова (ИФ - БАН) - Мотивът за сакралната кефалофория в преданията за гибелта на цар Иван Шишман в Самоковско
 • 10.30 В. Хаджиангелов (ГИМ - Самоков) - Голямата крепост Самоков
 • 10.45 К. Рангочев (Асоциация "Онгъл") - Смъртта на цар Иван Шишман в "Голямата крепост Самоков"

 • Дискусия - 11.00 - 11.15 ч.
 • Почивка - 11.15 - 11.30 ч.

 • 11.30 А. Чолакова (НАИМ - БАН) - Анализ на детайлите и детайл на анализа - по материали от античния металодобив в Самоковско
 • 11.45 М. Христов (СУ "Св. Климент Охридски") - Сива луксозна керамика от обект "Шишманово кале" (сезони 2006-2007)
 • 12.00 М. Стаменова (София) - Старината в българското пространство през ХV в.
 • 12.15 В. Демирев (РИМ - Сливен) - Съкровището на последния цар

 • Дискусия 12.30 - 12.45 ч.
 • Почивка - 12.45 - 14.30 ч.

  5 октомври, петък - следобед - 14.30 ч.
  Първа заседателна зала
  Председател: Веселин Хаджиангелов
  Симпозиум
 • 14.30 А. Жалов (Спелеоклуб "Хеликтит" - София) - Пещерите в България - фолклорни измерения
 • 14.45 Ю. Берьозкин (Руска федерация) - Земля на рогах быка - истоки образа
 • 15.00 В. Колосова (Руска федерация) - Образ чужого сквозь призму народной ботаники: этнонимы в названиях растений
 • 15.15 М. Венетиаду (Република Гърция) - Оплакванията в античната и съвременна гръцка традиция. Оплаквателните песни (миролоя) от обл. Ксиромеро - Акарнания, Западна Гърция
 • 15.30 Р. Петрова, С. Петрова (СУ "Св. Климент Охридски", СОУ "Хр. Ботев" - Русе) - Песенен фолклор от с. Белчин, Самоковско

 • Дискусия 15.45 - 16.00 ч.
 • Почивка - 16.00 - 16.15 ч.

 • 16.15 Х. Шанов (НИПК - София) - За няколко владетелски и патриаршески манастири и техните ктитори и спомоществователи през Средновековието
 • 16.30 М. Димитрова (СУ "Св. Климент Охридски") - Оглашението в Евтимиевия служебник и в Киприяновия требник
 • 16.45 Г. Григоров (ЮЗУ - Благоевград) - Невербални изражения на християнската идентичност в условията на ранното ислямско завладяване (По данни от "Рилска повест" на Владислав Граматик)
 • 17.00 И. Христова-Шомова (СУ "Св. Климент Охридски") - Перевод книги Иова Франциска Скорины на фоне других старых славянских переводов из Вульгаты и из Септуагинты

 • Дискусия 17.15 - 17.30 ч.
 • Почивка - 17.30 - 18.00 ч.

  Филмотека
  Председател: Алексей Жалов
 • 18.00-18.45 В. Васева (ЕИМ - БАН) - Банатската къща
 • 18.45-19.30 В. Тончева (ИФ - БАН) - Легенди за цар Иван Шишман

  Дискусия - 19.30 ч.

  ТРЕТИ ДЕН
  6 октомври, събота - сутрин - 10.00 ч.
  Първа заседателна зала
  Председател: Андрей Бояджиев
  Симпозиум
 • 10.00 Н. Робев (Столична библиотека) - Личността в историята: "Слабият Иван Шишман и "силната" Кера Тамара
 • 10.15 Р. Малчев (Асоциация "Онгъл") - Култът към св. Крал Милутин
 • 10.30 А. Малчева (Семинар "Проф. д-р Иван Шишманов") - Модели за изграждане на образа на Крали Марко в българския песенен юнашки епос

 • Дискусия - 10.45 - 11.00 ч.
 • Почивка - 11.00 - 11.15 ч.

 • 11.15 Ф. Успенский (Руска федерация) - Крещение костей в средновековой Руси и Скандинавии
 • 11.30 Ц. Комитова (РИМ - Благоевград) - Проучване на крепостта "Св. Димитър" (предварително съобщение)
 • 11.45 А. Тенчова (НАИМ - БАН) - Случай на погребение с депозирани три монети от района на Черноморието
 • 12.00 Ж. Узунов (НАИМ - БАН) - Разпространение на ритуалните ями на територията на България през І хил.пр.Хр.
 • 12.15 Д. Вангелов, К. Бонев (СУ "Св. Климент Охридски") - За приложението на някои методи от геологията в археологическите проучвания

 • Дискусия - 12.30 - 12.45 ч.
 • Почивка - 12.45 - 14.30 ч.

  6 октомври, събота - следобед - 14.30 ч.
  Първа заседателна зала
  Председател: Магдалена Стаменова
  Симпозиум
 • 14.30 Г. Хар. Григоров (ИЛ - БАН) - Символна реставрация на рухналата политическа доктрина. Политиката на българските ханове Крум и Омуртаг през първата половина на IX в.
 • 14.45 М. Ахметова (Руска федерация) - Легенда о царе-избавителе в современной России
 • 15.00 А. Юдин (Кралство Белгия) - Цари в народной магии восточных славян
 • 15.15 Д. Каназирова, Л. Николов (ГИМ - Самоков) - Дигитализация на музейни експонати
 • 15.30 А. Бояджиев (СУ "Св. Климент Охридски") - Електронната форма на средновековния български речник

 • Дискусия 15.45 - 16.00 ч.
 • Почивка - 16.00 - 16.30 ч.

  Филмотека
  Председател: Росен Малчев
 • 16.30 А. Жалов (Спелеоклуб "Хеликтит" - София) - Балкански културен калейдоскоп - фотоси на културни, архитектурни, исторически забележителности от Албания, България, Гърция, Турция, Македония и Сърбия

 • Дискусия - 17.15 ч.

  ЗАКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА

 • 20.00 ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ за участниците в ПЪРВИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ в "Мадаровата къща"

  ЧЕТВЪРТИ ДЕН
  7 октомври, неделя - сутрин - 10.00 ч.

  КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ