• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - САМОКОВ
  ОРГАНИЗИРАТ


  550 ГОДИНИ ОТ ПЪРВОТО ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ГРАД САМОКОВ НА ДНЕШНОТО МУ МЯСТО
  75 ГОДИНИ МУЗЕЙНО ДЕЛО В САМОКОВ
  15 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"


  С ПОДКРЕПАТА НА:
  ОБЩИНА САМОКОВ
  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДЕСТРАННА БЪЛГАРИСТИКА - БАН
  "ЕКИП 123" ЕООД

  ПРОГРАМА
  НА ЮБИЛЕЙНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧEН СИМПОЗИУМ
  ЕТНОЛОГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО

  И ФЕСТИВАЛА
  НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ И ПРИРОДОНАУЧЕН ФИЛМ И ФОТОГРАФИЯ
  БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА
  Първи сезон

  ГРАД САМОКОВ, 5 - 8 ОКТОМВРИ 2006 г.
  ПЪРВИ ДЕН
  5 октомври, четвъртък - сутрин - 10.00 ч.

  ОТКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА - Първа заседателна зала
  Кмет на община Самоков - Ангел Николов
  Директор на Исторически музей - Самоков - Нина Христовска
  Главен секретар на Асоциация "Онгъл" - д-р Росен Малчев

  Пленарна сесия
  Общо заседание - Първа заседателна зала
  Председател: Маргарет Димитрова
 • 10.30 Веска Кожухарова-Живкова (София) - Още няколко думи за етнологията на пространството. По следите на Т. Ив. Живков
 • 10.45 Искра Христова-Шомова (София) - Пустинята като сакрално пространство
 • 11.00 Алексей Жалов (София) - Спомен за пещерите светилища
 • Почивка - 11.00 - 11.15 ч.

  Общо заседание - Първа заседателна зала - 11.15 ч.
  Председател: Веселин Хаджиангелов
 • 11.15 Тодор Моллов (В. Търново) - Войнската задушница на Петровден през 895 г. и българският фолклор
 • 11.30 Таня Марева (Смолян) - Златоградски спомени от Ватопедския манастир и Света гора
 • 11.45 Милена Любенова (София) - Манастирът край с. Дивотино - история и фолклор
 • 12.00. Вася Велинова (София) - За един ръкопис-конволют от сбирката на Митрополитската църква в Самоков
 • 12.15 Преслава Георгиева (Русе) - Старопечатни книги и приписки от гр. Две могили
 • 12.30 Вихра Баева (София) - Християнският храм като място за изцеление в съвременността
 • 12.45 - 13.15 Дискусия
 • Почивка - 13.15 - 15.00 ч.

  5 октомври, четвъртък - следобед - 15.00 ч.
  Първа секция - Малък салон на Народно читалище "Отец Паисий"
  Председател: Десислава Димитрова
 • 15.00 Евгения Грънчарова (София) - Танцов фолклор от Самоковско
 • 15.15 Веселка Тончева (София) - Българите във Виена - музикален фолклор и национална идентичност
 • 15.30 Радостина Петрова (Русе) - Фолклорни песни в романа "Под игото" от Иван Вазов
 • 15.45 Матина Венетиаду (Гърция) - Градската едногласна и многогласна песен от Седемте острова на Йонийско море. Разпространението на този вид песни в гр. Солун
 • 16.00 Симона Петрова (Русе) - Фитоморфен код в българския песенен фолклор
 • 16.15 Александър Димитриевски (Македония) - Музичките состави во свадбените обичаи во Р Македония во ХХІ век
 • 16.30 - 17.00 Дискусия

  Втора секция - Втора заседателна зала
  Председател: Росен Малчев
 • 15.00 Магдалена Стаменова (София) - Чужди пътешественици за старината в българското пространство през ХVІІ в.
 • 15.15 Константин Рангочев (София) - Фолклорна история и фолклорно християнство в Самоковско: цар Иван Шишман - цар и/или светец
 • 15.30 Георги Куманов (Велинград) - Фолклорната история по следите на сакралното пространство
 • 15.45 Владимир Демирев (Сливен) - Пространство и съкровище
 • 16.00 Елена Василева (София) - Тайният език на оброчищата
 • 16.15 Томислав Дяков (София) - Сакралният топос в съвременната анимационна приказка
 • 16.30 - 17.00 Дискусия
 • Почивка - 17.00 - 17.15 ч.

  Филми - Малък салон на Народно читалище "Отец Паисий" - 17.15 ч.
  Председател: Николай Ненов
 • 17.15 - 17.45 Георги Куманов (Велинград) - С мисълта за Божа сила - етноложки филм
 • 17.45 - 18.15 Екип на ТЦ-Русе и РИМ-Русе - Към Преображение - културно-исторически филм
 • 18.15 - 18.45 Дискусия

  ВТОРИ ДЕН
  6 октомври, петък - сутрин - 10.00 ч.
  Първа секция - Малък салон на Народно читалище "Отец Паисий"
  Председател: Тодор Моллов
 • 10.00 Елена Коцева (София) - Допълнения към два извора на писмената и традиционна култура
 • 10.15 Стефан Алев (Русе) - Мотиви от Книга Изход в българската литература и във фолклора
 • 10.30 Цветелина Христова (София) - Дионисий Ареопагит и старата южнославянска книжнина: словообразувателни щрихи
 • 10.45 Андрей Бояджиев, Маргарет Димитрова (София) - Апостол Тома и българската дамаскинарска традиция
 • 11.00 Екатерина Тодорова (София) - Странство и про-странство в "Хождение Игумена Даниила"
 • 11.15 Андрей Бобев (София) - Паремийните четива за Страстната седмица и фолклорът
 • 11.30 - 12.00 Дискусия

  Втора секция - Втора заседателна зала
  Председател: Вяра Калфина
 • 10.00 Жени Пимпирева (София) - Пространството на каракачаните
 • 10.15 Галина Манолова (София) - Облеклото - културна граница между българите и гагаузите в Бесарабия
 • 10.30 Петя Банкова (София) - Етнологични аспекти на социализацията на индивида
 • 10.45 Даниела Беличовска (София) - Статутът на женското и патриархалното пространство
 • 11.00 Снежана Йовева (София) - Женският дискурс в чуждоетнична среда (Речевите пространства на група български жени от Словения и Австрия)
 • 11.15 - 11.45 Дискусия
 • Почивка - 12.00 - 14.00 ч.

  6 октомври, петък - следобед - 14.00 ч.
  Първа секция - Втора заседателна зала
  Председател: Преслава Георгиева
 • 14.00 Артём Козмин (Русия) - Героичен епос и социална структура: крос-културна зависимост
 • 14.15 Гатя Симеонова (София) - "Първа града" - абсолютното или поредното начало (По текстове от т. І на "Веда словена")
 • 14.30 Руси Русев (Русе) - Етническа менталност, авторово съзнание и дълбинен смисъл на художествения текст
 • 14.45 Вяра Калфина, Доротея Табакова (София) - От древното към дребното
 • 15.00 Ивайло Пеев (София) - Езици на тялото - възможни/невъзможни диалози (Проблематизации на пола във фолклора и в прозата на Чехов)
 • 15.15 Димитър Илиев (София) - Колесничарят на желанието
 • 15.30 - 16.00 Дискусия

  Втора секция - Малък салон на Народно читалище "Отец Паисий"
  Председател: Николай Ненов
 • 14.00 Цветанка Горанова (София) - Дисциплинните взаимодействия в областта на етнологията през погледа на водещите представители на антропогеографското направление в България
 • 14.15 Валентина Васева (София) - Цариброд - европейската "врата" на Княжество България
 • 14.30 Невена Митрева (Самоков) - Стари пощенски картички от Самоков
 • 14.45 Христо Шанов - Старата "индустрия" в Самоковско и Софийско до края на ХІХ в.
 • 15.00 - 15.30 Дискусия
 • Почивка - 16.00 - 16.15 ч.

  Филми - Малък салон на Народно читалище "Отец Паисий" - 16.15 ч.
  Председател: Константин Рангочев
 • 16.15 - 16.45 Ваня Матеева (София) - Аудиовизуална антропология при незрящите - документален филм
 • 16.45 - 17.15 Екип на БНТ - Един ден в Бродилово - документален филм с автор и режисьор Светлана Авдала
 • 17.15 - 17.45 Екип на БНТ - Гергьовският дъжд - документален филм с автор и режисьор Светлана Авдала
 • 17.45 - 18.15 Екип на БНТ - Сглядата - документален филм с автор и режисьор Светлана Авдала
 • 18.15 - 18.45 Дискусия

  ТРЕТИ ДЕН
  7 октомври, събота - сутрин - 10.00 ч.
  Първа секция - Първа заседателна зала
  Председател: Андрей Бобев
 • 10.00 Веселин Хаджиангелов (Самоков) - Археологически проучвания на обект "Шишманово кале" край гр. Самоков - развитие и интерпретация
 • 10.15 Бони Петрунова (София) - Ролята на кремъка в средновековния погребален обред
 • 10.30 Анастасия Чолакова, Веселин Хаджиангелов (София, Самоков) - Обработка на желязо през ранновизантийската епоха на обект "Шишманово кале" при гр. Самоков
 • 10.45 Владимир Напольских (Русия) - Мотив о нырянии за землёй: в балкано-славянской апокрифической традиции и ранняя история славян
 • 11.00 Светлана Боринская (Русия) - Миф о нырянии за землёй: совпадение путей распространения мифа и генетических линий Y-хромосомы в Северной Евразии
 • 11.15 Росен Малчев (София) - Демоничният персонаж воден бик - новини от фолклора и литературата
 • 11.30 Гергана Илиева (Русе) - Митологични мотиви и образи в стихосбирката "Пролетен вятър" на Н. Фурнаджиев
 • 11.45 - 12.15 Дискусия

  Втора секция - Втора заседателна зала
  Председател: Цветелина Димитрова
 • 10.00 Николай Шаранков (София) - Представи за смъртта в античните надписи от България
 • 10.15 Николай Вуков (София) - Пространствени измерения на смъртта: репрезентации на мъртвото тяло в българските топонимични предания
 • 10.30 Федор Успенский (Русия) - Путь из варяг в греки: граница, дорога, направление в представлении древних скандинавов
 • 10.45 Светла Дживтерева (В. Търново) - Космологичната образност в народните гатанки (гатанки с отговор "река", "път" и "дим")
 • 11.00 Иглика Милушева (София) - Остатъци от езически ритуални практики в българската календарна обредност
 • 11.15 Албена Малчева (София) - Възможности за интерпретация на трапезата на българина
 • 11.30 - 12.00 Дискусия
 • Почивка - 12.15 - 14.00 ч.

  7 октомври, събота - следобед - 14.00 ч.
  Първа секция - Първа заседателна зала
  Председател: Константин Рангочев
 • 14.00 Ирина Морозова (Русия) - Православие и современная культура: историчность сакральности
 • 14.15 Иво Братанов, Андрей Бобев (Русе, София) - Локално разпространение на светителските култове по официални данни на Русенската митрополия
 • 14.30 Ганка Маринова (Асеновград) - Култът към светците лечители в Асеновград
 • 14.45 Теодора Бакърджиева - От съвременната визия към историческите корени на мюсюлманските светци, почитани в Русенско
 • 15.00 Венета Янкова (Шумен) - За йерофаниите в Шуменско
 • 15.15 Цветелина Димитрова (София) - Взаимодействието между словесни и топонимични текстове при конструирането на локална памет (По материали от Самоковско)
 • 15.30 - 16.00 Дискусии

  Втора секция - Втора заседателна зала
  Председател: Веселка Тончева
 • 14.00 Стела Ненова - Читалището - присъствие и диалог на институцията с общността (Примерът на НЧ "Бачо Киро" - София)
 • 14.15 Радостина Шаренкова (София) - Конструиране на музейното пространство
 • 14.30 Светлана Тончева, Лина Гергова (София) - Градско пространство и ментални карти - два парка в Пловдив и Русе
 • 14.45 Десислава Димитрова (Русе) - Музикалната топография на индустриалния град (По модела на град Русе)
 • 15.00 Николай Ненов (Русе) - Школските бригади в биографичните разкази
 • 15.15 - 15.30 Дискусии
 • Почивка - 16.00 - 16.15 ч.

  Филми - Първа заседателна зала - 16.15 ч.
  Председател: Невена Митрева
 • 16.15 - 16.45 Георги Граматиков (Хасково) - Светото - доклад с етноложки филм
 • 16.45 - 17.15 Магда Милчева (Хасково) - Св. Прокоп - доклад с етноложки филм
 • 17.15 - 17.30 Розалина Гогова (Хасково) - Ирминден - доклад с етноложки филм
 • 17.30 - 18.00 Дискусии

  ЗАКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА - Първа заседателна зала
 • 20.00 ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ за участниците в юбилейните четения в ресторант "Тропикана" Тържествено връчване на НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ "ХРИСТО СЕМЕРДЖИЕВ" за научен текст, аудиовизуален продукт и цялостен принос към изследването и съхраняването на културата и природата на Самоков и Самоковско

  ЧЕТВЪРТИ ДЕН
 • 8 октомври, неделя - сутрин - 10.00 ч.

  КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ