• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - САМОКОВ
  КАТЕДРА "КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА" В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

  с финансовата подкрепа на
  ОБЩИНА САМОКОВ
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РОД"

  организират:

  ТРИНАДЕСЕТИ ЕСЕННИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  на тема: ЕТНОЛОГИЯ - ДЕМОНОЛОГИЯ
  ПРАКТИЧЕСКА ЕТНОЛОГИЯ, МЕДИЕВИСТИКА И АРХЕОЛОГИЯ' 2005

  САМОКОВ 1-2 октомври 2005 г.

  Място на провеждане: Нова заседателна зала - общ. Самоков
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Градски исторически музей - Самоков
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Удмуртски университет - Руска федерация
 • Институт за фолклор - БАН
 • Географски институт - БАН
 • Институт за литература - БАН
 • Етнографски институт с музей - БАН
 • Регионален исторически музей - Русе
 • СОУ "Христо Ботев" - Русе
 • Семинар по практическа етнология и медиевистика "Проф. д-р Иван Шишманов" в СУ "Св. Климент Охридски"
  Събота, 1 октомври
 • 10.00 Откриване на четенията
  Пленарно заседание Председател - д-р Росен Малчев
 • 10.15 Представяне на книгата ЕТНОЛОГИЯ URBANA, посветена на 100-годишнината от основаването на Русенския музей. С., ИИК "Род", 2005.
 • 10.30 д-р Константин Рангочев (АО) - Менталност и сакралност. Структура на сакрума ІІ. Култът към Св. Богородица в гр. Самоков
 • 10.45 Веселин Хаджиангелов (ГИМ - Самоков) - Раннохристиянска базилика на Шишманово кале до гр. Самоков (резултати от прокта "Адаптиране на археологически паметници за нуждите на културния туризъм в общ. Самоков")
 • 11.00 д-р Веселка Тончева (ИФ - БАН) - Музикалната традиция на с. Бели Искър, Самоковско, през миналия век (резултати от прокта "Адаптиране на археологически паметници за нуждите на културния туризъм в общ. Самоков")
 • 11.15 Невена Митрева (ГИМ - Самоков) - Икономическите предградия на Самоков през Възраждането
 • 11.30 д-р Владимир Наполский (Удмуртски университет, РФ) - Митът "Гмуркане за земя" в Северна Евразия и Северна Америка и произходът на неговите славянски версии (в памет на М. Драгоманов и А.Н. Веселовский)
 • 11.45-12.00 Дискусия
 • 12.00-12.15 Почивка

  І заседание - Председател д-р Веселка Тончева
 • 12.15 д-р Росен Малчев (АО) - Борба между биволи и бик при текето "Демир баба", Исперихско
 • 12.30 д-р Николай Ненов (РИМ-Русе) - Преданията за жидове исполини и борба с биволи от с. Старо село, Тутраканско
 • 12.45 Екатерина Тодорова (СУ) - Граф Дракула: Жесток и мъдър ("Сказание о Дракуле-воеводе" ХV в.)
 • 13.00 д-р Маргарет Димитрова (СУ) - "Песен на песните": преводи и осмисляне според средновековните славянски ръкописи
 • 13.15 Анета Димитрова (СУ) - Монашеският живот според житието на св. Теодор Студит
 • 13.30-13.45 Дискусия
 • 13.45-15.30 Почивка

  II заседание - Председател д-р Николай Ненов
 • 15.30 Стефан Алев (СОУ - Русе) - Особености на превода на "Посланието на св.ап. Павел до Филипяните"
 • 15.45 Ива Трифонова (СУ) - Структура на текста и лексикална характеристика на преписите на "Апокалипсиса" през ХV в.
 • 16.00 Цветелина Димитрова (ИФ-БАН) - Връзката на мотива "Среща на цар и светец" със сюжетния кръг на преданията за падане и възобнова на царство
 • 16.15 Григор Григоров (ИЛ - БАН) - Послесмъртното "битие" на героите
 • 16.30 Светлана Тончева (ИФ - БАН) - Един периферен център
 • 16.45-17.00 Дискусия
 • 17.00-17.15 Почивка

  IIІ заседание - Председател Десислава Димитрова
 • 17.15 д-р Владимир Власков (ГИ - БАН) - Климатични особености на ятовата граница
 • 17.30 А. Малчева, И. Милушева (СПЕМ - СУ) - Теренни проучвания на Асоциация "Онгъл" в гр. Опака, Търговищко през м. август 2005 г.
 • 17.45 Гергана Илиева (СОУ - Русе) - Лятна теренна експедиция в с. Екзарх Йосиф, Русенско - юли 2005
 • 18.00 Радостина Шаренкова (ЕИМ - БАН) - Някои особености на отношението изследовател - обект: по материали от етнографски проучвания на копанари и егюпти
 • 18.15 Денимир Лазаров (СОУ - Русе) - Детски фолклор от с. Екзарх Йосиф, Русенско
 • 18.30-18.45 Дискусия

 • 20.00 Тържество и коктейл
  Неделя, 2 октомври
  I заседание - Председател Веселин Хаджиангелов
 • 09.30 Диляна Иванова (РИМ - Русе) - За социалистическия лозунг, хората и абсурдите
 • 09.45 Елена Димитрова (ГИМ - Самоков) - Село Злокучене, Самоковско - между миналото и настоящето
 • 10.00 Преслава Георгиева (СОУ - Русе) - Обреди за дъжд в село Екзарх Йосиф, Русенско
 • 10.15 Светла Дживтерева (ВТУ) - Рефлекси на митологичния модел при формирането на народните вярвания и обредни практики, свързани с Тодоровата неделя
 • 10.30-10.45 Дискусия
 • 10.45-11.00 Почивка

  IІ заседание - Председател д-р Константин Рангочев
 • 11.00 Десислава Димитрова (РИМ - Русе) - Песенният фонд на с. Старо село, Тутраканско
 • 11.15 Симона Петрова (СОУ - Русе) - Песенен фолклор от с. Екзарх Йосиф, Русенско
 • 11.30 д-р Тодор Моллов (ВТУ) - Песенният "Георги златарче" и св. Георги Нови Софийски
 • 11.45-12.00 Дискусия
 • 12.00 Закриване на четенията

 • 12.30 Посещение на археологическите разкопки в м. "Шишманово кале" до Самоков, извършени по прокта "Адаптиране на археологически паметници за нуждите на културния туризъм в общ. Самоков"