• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Самоков 2009
 • Хвойна 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - САМОКОВ
  КАТЕДРА "КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА" В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

  с финансовата подкрепа на
  "ЕКИП 123" ЕООД - НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РОД"

  организират:

  ДВАНАДЕСЕТИ ЕСЕННИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  на тема: ГРАДЪТ ПРАКТИЧЕСКА ЕТНОЛОГИЯ И МЕДИЕВИСТИКА' 2004

  САМОКОВ 2-3 октомври 2004 г.

  Място на провеждане: Заседателна зала - общ. Самоков
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Градски исторически музей - Самоков
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Институт за фолклор - БАН
 • Археологически институт с музей - БАН
 • Регионален исторически музей - Русе
 • Семинар по практическа етнология и медиевистика "Проф. д-р Иван Шишманов" в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русе
 • гр. Русе
 • гр. Самоков
 • гр. София
  Събота, 2 октомври
  I заседание - Председател д-р Константин Рангочев
 • 10.00 Откриване на четенията
 • 10.15 В. Хаджиангелов (ГИМ - Самоков) - Археологическо проучване на средновековния Самоков
 • 10.30 Н. Митрева (ГИМ - Самоков) - Градската среда в пространството и времето
 • 10.45 д-р К. Рангочев (АО) - Регионални измерения на православната менталност - град Самоков
 • 11.00 И. Ненов (Самоков) - Търсене на родното място на преп. Паисий Хилендарски
 • 11.15 Ц. Димитрова (ИФ - БАН) - Митологизиране на историята и/или историзиране на мита (наблюдения върху историческите предания от Самоковско)
 • 11.30 д-р В. Тончева (ИФ - БАН) - Фолклорни представи за песента от с. Доспей, Самоковско
 • 11.45-12.00 Дискусия
 • 12.00-12.15 Почивка

  II заседание - Председател Веселин Хаджиангелов
 • 12.15 д-р Б. Петрунова (АИМ - БАН) - Средновековният град в българските земи в кр. ХІV-ХV в. - опит за археологическа характеристика
 • 12.30 Р. Георгиев (София) - Хоризонтално и вертикално в културата на града или нагоре-надолу по софийските улици
 • 12.45 И. Миланова (София) - Металните бижута на София
 • 13.00 д-р Н. Ненов (РИМ - Русе) - Градският празник Втори февруари
 • 13.15 Д. Иванова (РИМ - Русе) - Политическият контрол върху прическата след 9.ІХ.1944 г.
 • 13.30 Представяне на т. ІV от Годишника на Асоциация "Онгъл" - "Етнос и менталност". С., ИИК "Род", 2004.
 • 13.45-14.00 Дискусия
 • 14.00-15.30 Почивка

  III заседание - Председател д-р Николай Ненов
 • 15.30 Р. Савов (СУ) - Християнството и славянските обединения през ІХ в. - между България и франките
 • 15.45 д-р Т. Моллов (ВТУ) - Св. Илия и Последното време
 • 16.00 А. Бобев (Русе) - Ловът на глави по Балканите - предварителни бележки
 • 16.15 А. Малчева (СПЕМ) - В жадуваното търсене на православната вяра и живот...
 • 16.30 д-р М. Димитрова (СУ) - Сборник 369 от ЦИАИ
 • 16.45-17.00 Дискусия
 • 17.00-17.15 Почивка

  IV заседание - Председател д-р Маргарет Димитрова
 • 17.15 Г. Илиева, П. Георгиева (Русе) - Проект за своден словник на българските речници. Буква Г
 • 17.30 И. Милушева (СПЕМ) - Трудности и предизвикателства при използването на въпросник по време на теренна работа
 • 17.45 д-р Р. Малчев (АО) - Нов щрих в темата за змея и змееборството в Средните Родопи
 • 18.00 В. Калфина (СПЕМ) - Вариант на фолклорната история на с. Лесковец, Пернишко
 • 18.15 И. Янкулова (СПЕМ) - Разкази и разказвачи
 • 18.30 Д. Димитрова (РИМ - Русе) - Телесната долница и екскрементите в българските народни пословици и поговорки
 • 18.45-19.00 Дискусия

 • 19.00 Закриване на четенията Постер сесия
 • С. Дживтерева (НЦФЛ) - Космологичната образност в гатанките с отговор "река", "път" и "дим"
  Неделя, 3 октомври
 • 10.00 Посещение на археологическите разкопки в м. "Петрова църква" в землището на с. Доспей, Самоковско