• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - САМОКОВ
  КАТЕДРА "КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА" В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


  с финансовата подкрепа на
  "ЕКИП 123" ЕООД - НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РОД"

  организират:

  ЕДИНАДЕСЕТИ ЕСЕННИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  на тема: ПРАКТИЧЕСКА ЕТНОЛОГИЯ И МЕДИЕВИСТИКА' 2003
  САМОКОВ 8 ноември 2003 г.

  Място на провеждане: гр. Самоков - Младежки дом
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Исторически музей - Самоков
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Нов български университет
 • Институт за фолклор - БАН
 • Институт за българска литература - БАН
 • Археологически институт с музей - БАН
 • Регионален исторически музей - Русе
 • Общински съвет - Самоков
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русе
  I заседание - Председател д-р Константин Рангочев
 • 10.00 Откриване на четенията
 • 10.15 В. Хаджиангелов, Н. Митрева, Г. Банчев (ИМ - Самоков) - "Св. Симеон Самоковски" - документален филм
 • 10.45 С. Лалева (ОбС - Самоков) - "Побит камък" - историята на един нов празник
 • 11.00 д-р К. Рангочев (АО) - Вратата на храма
 • 11.15 Е. Василева (НБУ) - За накитите на старите самоковлии
 • 11.30 Е. Терзийска (СУ) - Символи и вярвания за слънцето от Самоковския регион
 • 11.45-12.00 Дискусия
 • 12.00-12.15 Почивка

  II заседание - Председател Веселин Хаджиангелов
 • 12.15 В. Калфина (СПЕФ) - Когато информаторът не отговаря на въпроси?
 • 12.30 А. Малчева (АО) - Представяне на екологосъобразното обучение за деца от 3 до 7-годишна възраст по програмата "Неогея"
 • 12.45 Я. Танева (СПЕФ) - Семиотични особености на съвременния български плакат и тяхната връзка с етнологията в контекста на "Местни избори' 2003"
 • 13.00-13.15 Дискусия
 • 13.15-14.15 Почивка

  III заседание - Председател д-р Николай Ненов
 • 14.15 доц. И. Христова, д.ф.н. (СУ) - Названията на чудовища в книга Йов
 • 14.30 И. Трифонова (СУ) - Думи за съдове в "Апокалипсиса"
 • 14.45 д-р М. Димитрова (СУ) - Езикът на всекидневието и езикът на богословието в превода на Тълкуванията от Теодорит Кирски на "Песен на песните"
 • 15.00 Д. Димитрова (РИМ - Русе) - "Плюнка" и "плюене" в библейски текстове - фолклорни паралели
 • 15.15-15.30 Дискусия
 • 15.30-15.45 Почивка

  IV заседание - Председател д-р Маргарет Димитрова
 • 15.45 д-р Б. Петрунова (АИМ) - Археологическо проучване на крепости от Второто българско царство
 • 16.00 д-р Р. Малчев (АО) - Система на свещените места в землището на с. Голяма Желязна, Троянско (Състояние през 80-те години на ХХ в.)
 • 16.15 д-р Н. Ненов (РИМ - Русе) - За името на с. Табачка, Русенско - фолклорни модели на именуването
 • 16.30 Ц. Димитрова (ИФ) - Героични и сакрални образи като знаци на преутвърждаващата се нация
 • 16.45 Г. Григоров (ИБЛ) - Конструирането на образа на значимите за нацията
 • 17.00-17.15 Дискусия
 • 17.15-17.30 Почивка

  V заседание - Председател Десислава Димитрова
 • 17.30 д-р М. Иванова (ИФ) - Лазаруването и коледуването в гр. Каварна по време на румънската окупация
 • 17.45 Е. Найденова (НБУ) - Ролята на кремъците и въглените в обредите против превъплъщаване
 • 18.00 И. Янкулова (СПЕФ) - Отмиране на женската обредна инициация в благоевградското с. Стоб
 • 18.15 д-р В. Тончева (ИФ) - За песните, пеенето и съпровода - музиколожки интерпретации от с. Юпер, Кубратско
 • 18.30 С. Дживтерева (НЦФЛ) - Варианти на календарния преход в български народни гатанки, ч. ІІ
 • 18.45-19.00 Дискусия
 • 19.00 Представяне на новата книга на Игнат Ангелов Бедров - "История на Борово, Средни Родопи". С., ИИК "РОД", 2003 г.
 • 19.30 Закриване на четенията

  Постер сесия
 • В. Савова (СУ) - Службата на св. Алексий Човек Божи в ръкопис 541 от Троицо-Сергиевата лавра
 • Р. Савов (СУ) - Няколко примера за възможен досег на българите с манихеизма