• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014

 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - РУСЕ
  организират:

  ВТОРИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"

  РУСЕ 7-8 май 1999 г.
  Място на провеждане: Музей на градския бит - Русе
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "ОНГЪЛ"
 • Научен център по фолклор и литература "Свети Димитър Басарбовски" - Русенски университет "Ангел Кънчев"
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф.д-р Иван Шишманов" - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Кръжок по български фолклор "Акад. М. Арнаудов" - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
 • Институт за фолклор - БАН
 • Исторически музей - Русе
 • Исторически музей - Ловеч
  Петък, 7 май 1999 г.
  Първо заседание - Председател Николай Ненов
 • 10.00 Откриване на Четенията от Секретаря на Асоциация "Онгъл" и Директора на Исторически музей - Русе
 • 10.20-10.30 Албена Йорданова (София) - Благовещение и вярвянията за животни, произлезли от невести
 • 10.30-10.40 Диляна Станева (В.Търново) - Албумът на дядо Али. Визуалноантропологически характеристики
 • 10.40-10.50 Мирена Бъчварова, Анелия Христова, Диана Кьосева (Русе) - Рекламата в Русенския периодичен печат през 30-те год. на ХХ век
 • 10.50-11.00 Григор Григоров (София) - Сакрални числа
 • 11.00-11.10 Тодор Моллов (В.Търново) - Един български отшелник пророк от 20-те год. на ХI век
 • 11.10-11.30 Дискусия
 • 11.30-11.40 Почивка
 • 11.40-11.50 Галя Ангелова (В.Търново) - Българското етнично землище - иноописание при влизане и излизане
 • 11.50-12.00 Исмие Селиманова, Корнелия Кънчева (Русе) - Градски празници в Русе (по материали от периодичния печат през 30-те год. на ХХ век)
 • 12.00-12.10 Елена Георгиева (Ловеч) - Антропоморфни черти на Змея, отразени в песни и предания (по материали от Ловешко)
 • 12.10-12.20 Веселка Тончева (София) - Словесни и музикални модели в епическите песни на българите мохамедани в Тетевенско
 • 12.20-12.30 Дискусия
 • 12.30-14.00 Почивка

  ІІ заседание - Председател Тодор Моллов
 • 14.00-14.10 Цветелина Димитрова (София) - Семантиката на ръката в някои обредни практики от Горен Рупчос
 • 14.10-14.20 Николай Ненов (Русе) - "Пробития камик" при с.Писанец, Русенско
 • 14.20-14.30 Мария Николова (В.Търново) - Топоними и оброци около с. Боженица, Ботевградско
 • 14.30-14.40 Ирина Боева, Даниела Йорданова, Галина Великова (Русе) - Русе и неговите гости (по сп. Една седмица в Русе (1995-1998)
 • 14.40-14.50 Десислава Димитрова (Русе) - Наблюдения върху родилни практики и вярвания по материали от гр.Русе
 • 14.50-15.15 Дискусия
 • 15.15-15.30 Почивка
 • 15.30-15.40 Даниела НЕДЯЛКОВА (В.Търново) - Към въпроса за прехода на вълшебната приказка в новелистична
 • 15.40-15.50 Калин Кючюков, Евгени Енев, Младен Ганев (Русе) - Младежки общности в Русе
 • 15.50-16.00 Димо Петров (София) - За природата на ангелите
 • 16.00-16.10 Николинка Петрова, Вечне Мехмед (Русе) - "Селото" в градските информационни вестници (30-те год. на ХХ век)
 • 16.10-16.20 Светла Дживтерева (В.Търново) - Българските народни гатанки с отговор "таралеж"
 • 16.20-16.40 - Дискусия Закриване на първия ден от научните четения
  Събота, 8 май 1999 г.
 • 10.00 - Поклонение в манастира "Свети Димитър Басарбовски" при с. Басарбово Кръгла маса и дискусия на тема: "Животинското царство във фолклорната култура"