• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - РУСЕ

  организират:

  ПЪРВИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  РУСЕ 30-31 май 1998 г.

  Място на провеждане: КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА


  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"
 • Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русенски университет
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" - Софийски университет
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Институт по музикознание - БАН
 • Исторически музей - Русе
 • Исторически музей - Велинград
 • Исторически музей - Ловеч
  Петък, 29.05.1998 г.
  Пристигане и настаняване на участниците
  Събота, 30.05.1998 г.
  Клуб на дейците на културата
  Първо заседание
  Председател: Николай Ненов
 • 09.30 Откриване на четенията от Секретаря на Асоциация "Онгъл" и Директора на Исторически музей - Русе
 • 10.00-10.10 Албена Йорданова (София) - Митологични пластове в един фолклорен запис на Ц. Гинчев. За първите видове хора
 • 10.10-10.20 Димитър Кръстев (Русе) - Глисандо. Обичайните и обичаните пространства на шлагера
 • 10.20-10.30 Диляна Станева (Русе) - Куковден в с. Малък Преславец, Силистренско
 • 10.30-10.40 д-р Константин Рангочев (София) - История и историци, текст и хипертекст
 • 10.40-10.50 д-р Руси Русев (Русе) - Текстолингвистични наблюдения върху първата фолклористична работа на М. Арнаудов
 • 10.50-11.15 Дискусия
 • 11.15-11.30 Почивка

 • 11.30-11.40 Нора Вакарелова (В. Търново) - Култови места в м. Сечен камък, Тревненско и съвременната им интерпретация
 • 11.40-11.50 Цвета Ненова, Николай Ненов (Русе) - Русенски чешити и известни луди
 • 11.50-12.00 Елена Георгиева (Ловеч) - Вярата в предопределението във фолклора от Ловешко
 • 12.00-12.10 Веселка Тончева (София) - Обредната система на българомохамеданите от Ловешко - ислям и криптохристиянство
 • 12.10-12.30 Дискусия
 • 12.30-14.00 Почивка

  Второ заседание
  Председател: д-р Константин Рангочев
 • 14.00-14.10 Соня Вълчева, Цветелина Димитрова (София) - "Пренасянето" на Оня свят и курбанът - два близки модела за приобщаване към Отвъдното
 • 14.10-14.20 Николай Ненов (Русе) - Начини за времеизмерване през срочната военна служба (фолклорни паралели)
 • 14.20-14.30 Марин Илиев (В. Търново) - Тракийско скално светилище при с. Сеноклас, Хасковско
 • 14.30-14.40 Анелия Илиева (Русе) - Синдромът "за първи път в Русе"
 • 14.40-14.50 Росен Малчев (София) - Социокултурни процеси в пространствата на Рилския и Бачковския манастир през Средновековието и Възраждането
 • 14.50-15.20 Дискусия
 • 15.20-15.30 Почивка

 • 15.30-15.40 Григор Григоров (София) - Формула за изчисляване на възрастта на селища от Асеновградска околия според местната топонимия
 • 15.40-15.50 Елена Табакова, Илина Сиракова (Русе) - Историята на сламената шапка
 • 15.50-16.00 Снежана Йовева (София) - Етнокултурни аспекто при българите градинари в Словакия
 • 16.00-16.10 Методи Бинев (В. Търново) - Новооткрита станция на пътя Ескус - Филипопол
 • 16.10-16.30 Дискусия
 • 16.30-16.50 Почивка

 • 16.50-1700 Светла Дживтерева (В. Търново) - Топонимията на с. Кошарна, Русенско и Горталово, Плевенско
 • 17.00-17.10 Светлана Антова (София) - За смесените бракове на българите в Словакия
 • 17.10-17.20 Георги Куманов (Велинград) - Родството на някои елементи от пролетните празници в Чепинско ІІ
  Неделя, 31.05.1998 г.
  Трето заседание
  Председател: Росен Малчев
 • 10.00 Манастир "Св. Димитър Басарбовски"
  Кръгла маса и дискусия на тема "Класическа" фолклорна менталност - "възрожденска" фолклорна менталност