• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • XIII НАЦИОНАЛНА ЕТНОГРАФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
  „ГРАД – ЕТНОЛОГИЯ – СОЦИАЛИЗЪМ”

  ХII ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ”
  „ОБРАЗ И ПАМЕТ”

  Етнографски институт с музей – БАН
  Регионален исторически музей – Русе
  Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”

  Русе, 11-12 юни 2010 г.

  Участници от:
  Етнографски институт с музей – БАН
  Регионален етнографски музей – Пловдив
  Регионален исторически музей – Варна
  Регионален исторически музей – В. Търново
  Регионален исторически музей – Видин
  Регионален исторически музей – Русе
  Регионален исторически музей – Сливен
  Регионален исторически музей – Търговище
  Регионален исторически музей – Шумен
  Исторически музей – Велинград
  Исторически музей – Средец
  Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”
  Институт за фолклор – БАН
  Кирилометодиевски научен център – БАН
  Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
  Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”
  Нов български университет
  Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии
  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
  Field Museum, Chicago, USA

  ПРОГРАМА

  11 юни, петък
  Исторически музей

 • 13.00 – Откриване на изложбата „Модерни времена под тепетата” – Регионален етнографски музей – Пловдив, зала „Червен”
 • 13.30 – 15.00 Първо заседание, Зала „Княз Александър I”
  Председател: Десислава Димитрова
  Приветствие от Директора на Етнографски институт с музей – БАН ст.н.с. д-р Ана Лулева и откриване на XIII Национална етнографска конференция „Град – Етнология – Социализъм”
  Георги Куманов, Исторически музей – Велинград – Някои разсъждения за българския град
  ст.н.с. д-р Ана Лулева, Етнографски институт с музей – БАН – Свобода и принуда: трудът на социализма
  д-р Лидия Петрова, Регионален исторически музей – Варна – Промяна на архитектурния облик на Варна (50-те – 80-те години на ХХ век)
  ст.н.с. I ст., д.и.н. Гатя Симеонова, Етнографски институт с музей – БАН – Градът – светоусещане за промяна на границата на две епохи
  Елка Минчева, Етнографски институт с музей – БАН – Социалистическата столица в архива на ЕИМ
  Искра Тодорова, Регионален исторически музей – Русе – Празници и празнуване в професионалните организации в периода на социализма
  Chapurukha M. Kusimba, PhD, Dilyana Ivanova, Field Museum, Chicago, USA – Social transformations and public entertainment: A study of Bulgarian and Czech Republic Balls

  Дискусия
  Kафе-пауза
 • 16.00 – 17.30 Второ заседание, Секция 1 – зала „Музикална кутия”
  Председател: Искра Тодорова
  Михаил Стойчев, Регионален исторически музей – В. Търново – Как Килифарево стана град – 1973 г. Етноложки ракурси.
  н.с. Валя Димитрова, Регионален исторически музей – Видин – Идеология, политика и традиции в Българския северозапад (средата на 60-те – средата на 80-те години на ХХ век)
  Светлана Аврамова, Регионален исторически музей – Търговище – Културният живот в Търговище – 1944-1958
  Искрен Великов, Регионален исторически музей – Русе – Памет и музика – щрихи от рецепциите за „забрани” по времето на социализма
  Красимира Костова, Исторически музей – Средец – Градът от „Бермудския триъгълник”
  д-р Владимир Демирев, Регионален исторически музей – Сливен – Планираната култура

  Дискусия
 • 16.00 – 17.30 Второ заседание, Секция 2 – зала „Княз Александър I”
  Председател: ст.н.с. д-р Николай Ненов
  Яна Янчева, Етнографски институт с музей – БАН – Влияние на градската култура върху живота в българското село
  Наталия Константинова, Русе – Приносът на град Русе за съхранение и развитие на фаркашките тамбурашки оркестри
  Десислава Димитрова, Регионален исторически музей – Русе – Музиката на социализма – идеология в рамка
  Деница Анчева, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив – Първи балетен спектакъл на сцената на Русенска опера. Асен Манолов и обликът на балетния колектив в дунавския град
  д-р Григор Хар. Григоров, Институт за фолклор – БАН – Жанрът „дяковизъм”
  доц. д-р Ирена Бокова, Нов български университет – „Социалистическият” град – двайсет години по-късно или как се ситуира на картата на ЕС (съпоставка България - Гърция)"
  Дискусия
 • 18.00 – 19.00 Етноложки филми
  „Трифон Зарезан в Ряхово”, 11 мин., автори – Николай Ненов, Десислава Димитрова, АРЕНА МЕДИЯ
  „Червеният Калифорнийски червей”, 27 мин., Дамян Серкеджиев – режисьор, ProMedia.
  „Камила” – филм, автор: Владимир Демирев, оператор: К. Анастасиу
 • 19.30 – Дискусия върху актуални проблеми на съвременната етнология,
  Механа „Асансьора”, в сградата на Соломон и Роза Блаущайн и тяхната шапкарска фабрика „Чикаго”. А. Константинов в „До Чикаго и назад” разказва за русчуклията Блаущайн, който продавал на изложението пощенски марки. Със събраните пари Блаущайн построил в Русе фабрика и къща, в която имало асансьор. Първият асансьор в България.
  12 юни, събота
  Исторически музей
 • 09.30 – 10.30 Първо заседание, Зала „Княз Александър I”
  Председател: Искрен Великов
  Андрей Бобев, Кирилометодиевски научен център – БАН – Енигмата на топонима Русе
  Тодорка Недева, Регионален исторически музей – В. Търново – Честването на 1300-годишнината от създаването на българската държава и 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър, или за (пре)откриването на великотърновци пред себе си и света
  Сашка Бизеранова, Регионален исторически музей – Видин – Видинските жени в епохата на социализма (по данни от ДА-Видин)
  Ренета Рошкева, Регионален исторически музей – Русе – Русенското женско движение 1944-1950
  Пламен Никодимов, Регионален исторически музей – Видин – Видин в моите спомени (50-те – 80-те години на ХХ век)
  Станислава Ботева, Регионален исторически музей – В. Търново – Историческото наследство като интерпретация в символите на град Велико Търново през социализма

  Дискусия
  Кафе-пауза
 • 11.00 – 12.30 Второ заседание, Зала „Княз Александър I”
  Председател: д-р Константин Рангочев
  Анна Генчева, Етнографски институт с музей – БАН – Музейната институция – елемент с устойчиво присъствие в българския социалистически град
  Тинка Бозова, Регионален исторически музей – Варна – Изложбата „Вчера живяхме така... А днес?” (за особеностите на социалистическия бит)
  н.с. Бета Хараланова, Регионален исторически музей – Шумен – Сватбените ритуали в Шумен – приемственост, традиция или рожба на социализма
  Десислава Божидарова, Регионален исторически музей – Видин – Видинският панаир – традиция и иновации
  д-р Радостина Шаренкова, Иглика Мишкова, Етнографски институт с музей – БАН – “Открит музей”: концепция проект за бъдещата постоянна експозиция на Националния етнографски музей
  Дискусия
 • 12.45 – 13.15 Етноложки филми
  „По пътя... на юг от Дунав”, 27 мин., автори – Николай Ненов, Десислава Димитрова, Венцеслав Петков, Награда от Четвъртия фестивал за филми и фотография „Балканската културна филмотека”, Самоков 2009
 • 14.30 – 16.00 Трето заседание, Зала „Княз Александър I”
  Председател: д-р Росен Малчев
  Приветствие от Председателя на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” д-р Росен Малчев и откриване на XII Пролетните четения на тема „Образ и памет”
  Милена Кьосева, Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – Вечните образи в живописта на Леонардо да Винчи
  д-р Григор Б. Григоров, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград – Азбука и иконопочитание
  д-р Емил Иванов, СУ „Св. Климент Охридски” – Образ и памет в православната иконография
  д-р Ива Трифонова, Кирилометодиевски научен център – БАН – Речникът на Неофит Рилски
  доц. д-р Тодор Моллов, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – Варна в българските народни песни
  д-р Светла Дживтерева, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – Сюжетопораждащи матрици при изграждане на някои фолклорни устни разкази
  д-р Константин Рангочев, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” – Образите на живата памет (паметта за живите обреди в Родопите)

  Дискусия
  Кафе-пауза
 • 16.30 Зала „Княз Александър I”
  Сесия „Образ и памет” – дискусия за визуалната антропология,
  водещ: ст.н.с. д.ф.н. Албена Георгиева, Институт за фолклор – БАН
  д-р Росен Малчев, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” – White_without_Black – романтичната фолклористика на (част от) (бъдещия) „Онгъл” през 80-те и началото на 90-те на ХХ в. через объектив фотокамеры „Смена-2” – ОТК 1967.
  д-р Вихра Баева, Институт за фолклор, БАН – Конец, коланче, мартеница – ритуални употреби и значения в сферата на зачеването и раждането
  ст.н.с. II ст. д-р Николай Ненов, Регионален исторически музей – Русе – Карнавалът от 1967 г. в Русе – ново начало на социалистическата празничност
  д-р Светлана Тончева, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” – Риба на багажника или за един религиозен символ днес
  Владислав Атанасов, Регионален исторически музей – Русе – Табелите от социализма в потока на „визуалната култура” преди и сега.
  ст.н.с. II ст., д-р Веселка Тончева, Институт за фолклор – БАН – Социализмът в постсоциалистическа Албания – образ и памет, фоторазказ
  19.00 – Дискусия за теренната методика при изследването на социалистическия град, Исторически музей, зала „Княз Александър І”
  13 юни, неделя
 • 09.00-18.00
  Хижа „Приста”
  „Златната гъдулка”, регионален фолклорен фестивал
  Представяне на обичаи на сцена, изпълнения на обреден фолклор от старото местно население „хърцои”, живеещо в долините на реките Янтра, Русенски Лом, Батмиш и Демир баба теке (Староселска)