• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КЛОН РУСЕ, СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЯ
  РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
  РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - РУСЕ

  организират:

  ЧЕТВЪРТИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ" РУСЕ 25-26 май 2001 г.
  Място на провеждане: ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КЛОН РУСЕ
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"
 • Регионален исторически музей - Русе
 • Исторически музей - Тутракан
 • Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русенски университет
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" - Софийски университет
 • Старобългаристичен салон - Софийски университет
 • Кръжок по български фолклор "Акад. Михаил Арнаудов" - Великотърновски университет
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Русенски университет "Ангел Кънчев"
 • Югозападен университет "Неофит Рилски"
 • Нов български университет
 • Институт за фолклор - БАН
  Петък, 25.05.2001 г.
  Първо заседание Председател: д-р Николай Ненов
 • 10.00 Откриване на четенията от Секретаря на Асоциация "Онгъл", Директора на Исторически музей - Русе и Председателя на Секция Филология, Съюз на учените в България - Клон Русе
 • 10.20-10.30 Албена Йорданова (СПЕФ) - Какво означава "На челото ти е изписано"?
 • 10.30-10.40 Венета Савова (СУ) - За именуването на св. Иван Рилски в Лесновския пролог
 • 10.40-10.50 Анета Димитрова (СС) - Молитви и забрани на св. Марина според житието на светицата
 • 10.50-11.00 Григор Григоров (СПЕФ) - Боже име
 • 11.00-11.10 Диляна Станева (ВТУ) - Прическата като етнически и конфесионален оразличител
 • 11.10-11.20 д-р Росен Малчев (АО) - Два изофункционални обреда Гонене на змей в планинската част на Монтанско
 • 11.20-11.30 Дискусия
 • 11.30-11.40 Почивка

 • 11.40-11.50 Снежана Маркова, доц.д-р Димитрина Цонева (РУ) - На блага ракия в с. Долапите, Русенско
 • 11.50-12.00 Люба Радулова (СПЕФ) - За значението на една приказна формула
 • 12.00-12.10 Есин (СУ) - Религиозните празници на къзълбашите от с. Севар, Разградско
 • 12.10-12.20 Веселка Тончева (ИФ-БАН) - Една гледна точка към попфолка
 • 12.20-12.30 Дискусия
 • 12.30-14.00 Почивка

  Второ заседание Председател: д-р Тодор Моллов
 • 14.00-14.10 Цветелина Димитрова (СПЕФ) - Гоненето на змей - възстановяване на природната и социалната норма
 • 14.10-14.20 д-р Николай Ненов (ИМ-Русе) - Концепция за Екомузей в Русе
 • 14.20-14.30 Ива Янкулова (СПЕФ) - Фолклорни представи за Ада у българите мохамедани в Лъкинско и Тетевенско
 • 14.30-14.40 Вяра Калфина (СПЕФ) - Особености на фолклорния култ към св. Варвара в Кюстендилско
 • 14.40-14.50 Велислава Донева (РУ) - Възприемане на куклено-театрален спектакъл от деца в социално неравностойно положение
 • 14.50-15.00 д-р Яна Пометкова (РУ) - Интелектуализация на езика чрез употреба на девербативни съществителни имена
 • 15.00-15.10 Дискусия
 • 15.10-15.20 Почивка

 • 15.20-15.30 Мариян Карагьозов (СПЕФ) 0 Сакрални места, описани в т. І от пътеписа на Ф. Каниц "Дунавска България и Балканът"
 • 15.30-15.40 д-р Константин Рангочев (АО) - Когнитивни и ментални особености на фолклорната история
 • 15.40-15.50 Стела Иванова (РУ) - Сходства и отлики на арменската и еврейската сватба в Русе
 • 15.50-16.00 доц. д-р Руси Русев (РУ) - Типове номинации в белетристичен текст
 • 16.00-16.10 (СПЕФ) - Празнуването на Мис Пролет в с. Бабино, Кюстендилско - една съвременна форма на лазаруване
 • 16.10-16.20 д-р Емилия Недкова (РУ) - Стереотипност и творчество при превода на фразеология в художествен текст
 • 16.20-16.30 Иглика Милушева (СПЕФ) - Фолклорното родство, отразено в песни от гр. Лозница, Разградско
 • 16.30-16.40 Светла Дживтерева (НЦФЛ) - За един модел на етничното усвояване на пространството
 • 16.40-17.00 Дискусия
 • 17.30 Представяне на новоизлязла научна литература от Русенски университет, Асоциация "Онгъл" и Исторически музей - Русе Посещение на параклиса "Св. Паисий Хилендарски" и новата музейна сбирка в Пантеона на възрожденците
  Събота, 26.05.2001 г.
  Първо заседание - Памет за делото на Цани Гинчев Председател: д-р Росен Малчев
 • 10.00-10.10 Андрей Бобев (СС) - Неизвестни народоведски произведения на Цани Гинчев
 • 10.10-10.20 д-р Тодор Моллов (ВТУ) - Цани Гинчев и Никола Козлев… националният блян по епопея
 • 10.20-10.30 Даниела Кузманова (СПЕФ) - Психологически методи, приложими в етнологията
 • 10.30-10.40 Севдие (РУ) - Семейните празници на къзълбашите от с. Севар, Разградско
 • 10.40-10.50 Ива Трифонова (СС) - Старобългарската ритуална клетва и нейното развитие в българския език
 • 10.50-11.00 Евин Ямурлова (РУ) - Културна идентичност на различните етнически групи чрез семейна и календарна обредност от с. Обретеник, Русенско
 • 11.00-11.10 Назифе Мехмед (РУ) - Традиционна култура на къзълбашите от с. Помен, Русенско
 • 11.10-11.20 Маргарита Бахчеванова (СПЕФ) - Оброчищата като култови средища

  Постер сесия
 • Д-р Маргарет Димитрова (ЮЗУ) - "Женски" рецепти в късни български лековници
 • Татяна Спасова (НБУ) - Архитектонично изкуство в раннохристиянската базилика (VІ-ІХ в.)
 • Десислава Шатова (НБУ) - Гроздовидни обеци по данни от некрополи VІІ-ІХ в. от територията на днешна Северна България
 • Мартин Николов (НБУ) - Рисуваната керамика от ранния неолит - извор за религиозно-митологичната система на древните земеделци
 • Стойко Шатов (НБУ) - Предложение за класификация на шлемовете от тракийски тип от територията на Р България (по конструктивни и технологични данни)