• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - РУСЕ
  организират:

  ТРЕТИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  РУСЕ 27-28 май 2000 г.

  Място на провеждане: МУЗЕЙ НА ГРАДСКИЯ БИТ
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"
 • Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русенски университет
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" - Софийски университет
 • Старобългаристичен салон - Софийски университет
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Институт за фолклор - БАН
 • Дружество ДИОС
 • Исторически музей - Русе
  Петък, 27.05.2000 г.
  Първо заседание Председател: д-р Николай Ненов
 • 10.00 Откриване на четенията от Секретаря на Асоциация "Онгъл" и Директора на Исторически музей - Русе
 • 10.20-10.30 Албена Йорданова (София) - Представи за здравичките в културната традиция на с. Югово, общ. Лъки
 • 10.30-10.40 Венета Савова (София) - Празникът като трапеза и трапезата като празник
 • 10.40-10.50 Стефан Анчев (В. Търново) - Балканите - демонизиран образ в европейското съзнание
 • 10.50-11.00 Григор Хар. Григоров (София) - Локализацията на старобългарския "Онгъл"
 • 11.00-11.10 д-р Росен Малчев (София) - Още няколко думи за култа към Енихан Баба в Средните Родопи
 • 11.10-11.30 Дискусия
 • 11.30-11.40 Почивка

 • 11.40-11.50 ст-н-с- д-р Тошо Спиридонов (София) - Балканокавказки етнографски паралели
 • 11.50-12.00 Люба Радулова (София) - Антропоморфният персонаж Герман и фолклорният култ към св. Георги
 • 12.00-12.10 Диляна Станева (Русе) - Слугинството в първата половина на ХХ век - форма на социализация и културен обмен
 • 12.10-12.20 Веселка Тончева (София) - Инструменталният съпровод в песните на българите мохамедани от Тетевенско (особености на вокално-инструменталния синтез)
 • 12.20-12.30 Дискусия
 • 12.30-14.00 Почивка

  Второ заседание Председател д-р Тодор Моллов
 • 14.00-14.10 Цветелина Димитрова (София) - Основни аспекти в символиката на ореха
 • 14.10-14.20 д-р Николай Ненов (Русе) - Руснаците в Русе. 1945 г.
 • 14.20-14.30 Ива Янкулова (София) - Представи и вярвания за пазители и покровители на дървета в Македония и Средните Родопи
 • 14.30-14.40 Вяра Калфина (София) - Наблюдения върху русалийските игри от Вардарска Македония, описани от Кузман Шапкарев
 • 14.40-14.50 Диана Николова (София) - Фолклорната Тодорова неделя през християнските Велики пости
 • 14.50-15.00 д-р Тодор Моллов (В. Търново) - Към топологията на българската менталност. Топосът робство
 • 15.00-15.10 Дискусия
 • 15.10-15.20 Почивка

 • 15.20-15.30 Светла Дживтерева (Русе) - Татанките с отговор тиква
 • 15.30-15.40 Маргарита Борисова (Сливен) - Реминисценции на архаични образи във везбената орнаментика от Сливенско
 • 15.40-15.50 Десислава Димитрова (Русе) - Обичаите и мотивите в българската фолклорна традиция, свързани с употребата на слюнка и поплуване
 • 15.50-16.00 д-р Константин Рангочев (София) - Системни отношения на лексиката във фолклорния текст. І Фолклорната история
 • 16.00-16.10 Цветелина Стоянова (София) - Маскирането в Средните Родопи. Пустовските старци в Рупчос
 • 16.10-16.20 Адриана Ковачева (София) - Наблюдения върху фолклорното християнско и каноничното християнско право в българските земи
 • 16.20-16.30 Григор Григоров (Благоевград) - Етнична идеология в средновековната писмена медицина
 • 16.30-16.40 Антоний Алексиев (София) - За един национален хронотоп
 • 16.40-17.00 Дискусия
 • 17.30 Посещение на културно-исторически забележителности в Русе
  Събота, 28.05.2000 г.
  Първо заседание Председател: д-р Росен Малчев
 • 10.00-10.10 Янина Танева (София) - Оргиастични обреди в българския фолклор (І. Гонене на змей в Берковско, Чипровско и Монтанско)
 • 10.10-10.20 Десислава Колева, Николай Раднев (В. Търново) - Откриване на Честния кръст Христов
 • 10.20-10.30 Росен Савов (София) - За каноническите забрани относно някои езически практики
 • 10.30-10.40 Ива Трифонова (София) - Навет (клетва) - произход и семантика
 • 10.40-10.50 Анета Димитрова (София) - Превод и употреба на сегашните деятелни причастия в два текста от Супрасълския сборник
 • 10.50-11.00 Росица Колева (София) - Епически (войнски) проекции в празничната структура на Вълчите празници
 • 11.00-11.10 Елена Табакова, Илина Сиракова (Русе) - Представата на балканджиите от Русенско за демонологичните персонажи
 • 11.10-11.30 Дискусия

 • 11.30 Закриване на Третите пролетни четения на Асоциация "Онгъл"