ИНИЦИАТИВА "СЕЛИЩЕ ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ: ЖИВОТ В НАСЛЕДСТВОТО НА ГРАНИЦАТА" 2008

През 2008 г. Асоциация "Онгъл" е поканена за външен тренер на Инициативата. От името на организацията участват н.с. д-р Константин Рангочев и д-р Росен Р. Малчев, които се включват в:
 • 1. Предварително проучване на маршрута, местата за настаняване, установяване на контакти с местни хора, мотивирането им да си припомнят стария начин на живот и да пожелаят да го предадат на младите;
 • 2. Подготовка на въпросници и на материали за провеждане на същинските дейности от етап 3.;
 • 3. Провеждане на обучение, предаване на работни методи и подходи.
 • 4. Систематизиране и обработка на събраната писмена и аудиовизуална информация.

  I) Кратко описание на инициативата

  "Селище Зелено Училище" е дългосрочен проект на група млади хора за създаване на пространство за неформално образование в Родопа планина. "Живот в наследството на границата" е поредната инициатива на членовете на едноименното сдружение заедно с техни приятели и колеги от Словакия и Чехия.

  Основен мотив на екипа е, че културното наследство може наистина да се запази в паметта на хората, след като се пресъздаде от самите тях и се превърне в житейски опит. За осъществяването на тази цел е избрана формата на теренното проучване на села от граничната зона на Източните Родопи: Орешино, Мандрица и Ботурче, Ивайловградска община, Хасковска област; Чукурите (Стражец), Горни и Долни Юруци, Крумовградска община, Кърджалийска област.
  пълен текст >>   


  АДАПТИРАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА САМОКОВ 2004-
  През периода 2004-2005 г. Асоциация "Онгъл" участва в работата по осъществяването на Проекта на община Самоков чрез:
 • 1. Теренни етноложки проучвания в с. Доспей (2004) и с. Бели Искър (2005), в чиито землища е археологическият обект "Шишманово кале".
 • 2. Подпомагане на археологическите разкопки и консервационните дейности на територията на средновековния Самоков (ХІІ-ХІV в.).
  пълен текст >>   
  НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ, ВЯРВАНИЯ, РАЦИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА РУПЧОСКИТЕ СЕЛИЩА ХВОЙНА, ПАВЕЛСКО, ОРЕХОВО И МАЛЕВО - РЕСУРС ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ (ЕТНОЛОЖКА ЕКСПЕДИЦИЯ) 2007-
  През 2007 г. Асоциация "Онгъл" е поканена като подизпълнител на Проекта по сключен договор за сътрудничество между Община Чепеларе и Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян.
  пълен текст >>   
  ЛЯТНА ШКОЛА ЗА КУЛТУРЕН И НАУЧЕН МЕНИДЖМЪНТ В САМОКОВСКАТА ОБЩИНА 2006-2010

  Основна цел на проекта е теоретична и практическа подготовка на местни и национални кадри за нуждите на културния и екологичния туризъм. Да се осъществи необходимата приемственост между поколенията като се съхрани самоковската фолклорна традиция във форми, които ще бъдат атрактивни за бъдещите поколения и ще се интегрират в системата на европейското културно наследство (Living Heritage|. С реализацията на проекта се предвижда повишаване на социокултурната активност на младите хора в град Самоков и региона при запазването и възпроизвеждането на местните културно-исторически паметници; придобиване на изследователски и компютърни умения при събиране, обработка и приложно реализиране на събраните материали.
  пълен текст >>   
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВА ЗА СПАСЯВАНЕ НА ДЮЛГЕРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И КУЛТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА СЕЛО ЮГОВО, СРЕДНИТЕ РОДОПИ (2005-2008 г.)

  ПОДПОМОГНАТ ОТ КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ И "ЕКИП 123" ЕООД - СОФИЯ

  Югово е село в Средните Родопи, което административно принадлежи към община Лъки на Пловдивска област. Намира се на 15 км южно от Бачковския манастир "Св. Богородица". Името му се споменава за първи път през 1706 г. в пътеписа на френския пътешественик Пол Люка. Селището има богата историческа памет. Неговата култура е представителна за селищата от т.нар. "Родопска яка", които са на границата между Тракия и Родопите и притежават особеностите и на двата региона.

  Селищният храм "Св. Троица" е построен през 1840 г. Сградата му е вкопана дълбоко в земята. Сега стенописите са в окаяно състояние - нуждаят се от изчистване и реставриране. Същото се отнася и за иконите. Най-ценните от тях бяха откраднати през 1995 г. и все още не са върнати на църквата. В последните няколко години църковната сграда и камбанарията претърпяха няколко ремонта, които внесоха значителни подобрения и сигурност за бъдещето им.
  пълен текст >>   


  Костницата на селото е културно-исторически и религиозен паметник от Късното Средновековие.

  ИЗВАДКА ОТ РЕЧНИКА НА ТАЙНИЯ ДЮЛГЕРСКИ ГОВОР ОТ СЕЛО ЮГОВО, СРЕДНИТЕ РОДОПИ А - В