Награди, връчени на ПЕТИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ, САМОКОВ 2011 г.

на доц. д-р Тодор Моллов
на името на
проф. ТОДОР ИВАНОВ ЖИВКОВ, дфн
за принос към българската етнология и медиевистика
на г-ца Анна Илиева
на името на
БОЙКА ДОБРЕВА
за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката
на етноложкия филм "Джамал от Кошов - живо човешко съкровище",
представен на "Балканската културна филмотека", VІ сезон
Научни консултанти – Николай Ненов, Десислава Димитрова
Продукция на „Арена Медиа” и Регионален исторически музей – Русе