Награди


Награди, връчени на Четвъртите Царшишманови дни, Самоков 2010 г.

на доц. д-р Николай Ненов
на името на
проф. ТОДОР ИВАНОВ ЖИВКОВ, дфн
за принос към българската етнология и медиевистика
на г-ца Диана Златкова
на името на
БОЙКА ДОБРЕВА
за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката