Награди


Награди, връчени на Третите Царшишманови дни, Самоков 2009 г.

на г-ца Симона Петрова
на името на
проф. ТОДОР ИВАНОВ ЖИВКОВ, дфн
за принос към българската етнология и медиевистика
на г-ца Преслава Георгиева
на името на
БОЙКА ДОБРЕВА
за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката
на етноложкия филм „ГЕРМАН от село Трапоклово, Сливенско”,
представен на „Балканската културна филмотека”, IV сезон
Автор: Вл. Демирев
Оператор: К. Анастасиу
на етноложкия филм „По пътя... на Юг от Дунав”,
представен на „Балканската културна филмотека”, IV сезон
Автори: Н. Ненов, Д. Димитрова,
В. Петков
Оператор: В. Петков
Арена медиа 2009