Награди, връчени на Вторите Царшишманови дни, Самоков 2008 г.

на г-ца Радостина Петрова
на името на
БОЙКА ДОБРЕВА
за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката
на д-р Веселка Тончева
за принос към българската етнология и медиевистика
на г-н Веселин Хаджиангелов
за цялостен принос към разработването на проблеми, свързани с природата, културата и историята на Самоков и региона