Онгъл в медиите • Песни и молитви,
  интервю на Маргарита Друмева с д-р Константин Рангочев,
  списание за религия и култура "Свет", бр. 6 от ноември 2011 г.
  изтегли

 • сп. Антропологический форум, 2010, № 13 online
  Международен журнал към Музея по антропология и етнография „Петър Велики” към Руската академия на науките – КУНСТКАМЕРА
  Международный симпозиум „Этнос и сакральная география” и фестиваль „Балканская культурологическая фильмотека” (Валерия Колосова, Константин Рангочев)
  изтегли


 • Самоковската художествена школа и украсата на ръкописната книга,
  ст.н.с. I ст. Иванка Гергова, д.изк. в Института за изкуствознание - БАН, в. Любословие, бр. 56, 2009 г.
  изтегли


 • Самоковската художествена школа и украсата на ръкописната книга,
  ст.н.с. I ст. Иванка Гергова, д.изк. в Института за изкуствознание - БАН, в. Любословие, бр. 57, 2009 г. /продължение/
  изтегли


 • Самоковската художествена школа и украсата на ръкописната книга,
  ст.н.с. I ст. Иванка Гергова, д.изк. в Института за изкуствознание - БАН, в. Любословие, бр. 58, 2009 г. /продължение/
  изтегли


 • Измислянето на историята е част от историята,
  разговор с д-р Цветелина Димитрова от Института за фолклор - БАН, в. Любословие, бр. 30, 2009 г.
  изтегли


 • сп. Антропологический форум, 2009, № 10
  Международен журнал към Музея по антропология и етнография „Петър Велики” към Руската академия на науките – КУНСТКАМЕРА
  Международный симпозиум „Эпос – Язык – Миф” (Валерия Колосова, Константин Рангочев)
  изтегли


 • сп. Антропологический форум, 2008, № 8
  Международен журнал към Музея по антропология и етнография „Петър Велики” към Руската академия на науките – КУНСТКАМЕРА
  Международный симпозиум „Владетель и святой. Царь Иван Шишман” и фестиваль „Балканская культорологическая фильмотека” (Валерия Колосова, Константин Рангочев)
  изтегли


 • Какво крие Самоковско,
  сп. Happy weekend, бр. септември за 2008 г.
  изтегли


 • Какво крие Самоковско,
  сп. Happy weekend, бр. септември за 2008 г. /продължение/
  изтегли


 • Светлината на Белчин,
  сп. Happy weekend, бр. юли-август за 2008 г.
  изтегли


 • Светлината на Белчин,
  сп. Happy weekend, бр. юли-август за 2008 г. /продължение/
  изтегли


 • Светлината на Белчин,
  сп. Happy weekend, бр. юли-август за 2008 г. /продължение/
  изтегли