• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Самоков 2009
 • Хвойна 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РОД"
  организира: ХІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФОЛКЛОРИСТИ
  (ПЪРВИ СЕВЕРОЗАПАДНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ") на тема: АНТРОПОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА КАРЛУКОВО 26-27 октомври 1991 г. Място на провеждане: НАЦИОНАЛЕН ПЕЩЕРЕН ДОМ - КАРЛУКОВО

  Участници от:
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Институт за фолклор - БАН
  Събота, 26 октомври 1991 г.

  09.00-9,30 Откриване
 • Тодор Маринчев (ВТУ) - "Западният престол" - "Провъртеника" при с. Карлуково - опит за функционален анализ
 • Аделина Ангушева-Тиханова (СУ) - Два начина да прочетем времето
 • Андрей Тодоров (СУ) - Вярвания и думи
 • Цветана Ненова (ВТУ) - За синкретичното възприемане на един стенопис от църквата "Св. Архангел Михаил" в гр. Калофер
  10.30-11.00 Почивка
 • Анастас Анастасов (СУ) - Аферата "Анна Симон". Българските градски нрави от края на ХІХ век и съдбата на една унгарка
 • Росица Нацева (СУ) - Случаят "Олга Н. Скобелева". Щрихи от българската следосвобожденска действителност
 • Елена Алтимирска (СУ) - Писмени форми на софийския ученически фолклор (лексикони, споменници, мисленици и др.)
 • Дискусия
  14.00 Начало на следобедното заседание
 • Константин Рангочев (СУ) - Епос и менталност
 • Росен Малчев (СУ) - Наблюдения върху ономастичното пространство
 • Юлия Димитрова (ВТУ) - Самодива-самовила и юда в българската митопоетична традиция (към въпроса за териториалното разпространение на името)
 • Николай Ненов (ВТУ) - Национално-патриотични тежнения, изобразени върху възглавница от Русенско
 • Антоанета Делева (СУ) - Зависимостта между словесната титулна формула в прабългарски надписи и появата на кръстовиден орнамент в тях
 • Десислава Тихолова (ВТУ) - Музикално-песенни традиции на с. Сваленик, Русенско
 • Флорентина Бадаланова (ИФ - БАН) - Шаманство и социализъм
 • Дискусия
  Неделя, 27 октомври 1991 г.

  09.00 Начало на сутрешното заседание
 • Миглена Иванова (СУ) - Бележки върху ограмотеността и устността
 • Емилия Букова (СУ) - Наблюдения върху ученическото възприемане на класически фолклорни творби и съвременния детски фолклор
 • Свобода Гагарова (СУ) - Някои наблюдения върху съвременни ситуации на обучение по класическа фолклорна култура
 • Ваня Гайдаджиева (ПУ) - Функцията на някои показателни местоимения в говора на с. Поповяне, Самоковско
 • Маргарет Драганова (СУ) - За историята на една гръцка заемка в българските говори
 • Дискусия
  11.00 Кръгла маса на тема АНТРОПОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА