• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ
  за 110-годишнината от рождението
  на
  НИКОЛА КОСТАДИНОВ ЖАЛОВ
  (1900-1965)
  СЕЛО ХВОЙНА, 24-25 юли 2009 г.

  С ПОДКРЕПАТА НА:

  АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  КМЕТСТВО - С. ХВОЙНА

  ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА СЕСИЯ
  КРАЕЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И АУДИОВИЗУАЛНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЧАС ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В РУПЧОС
  ПЪРВИ ДЕН
  24 юли 2009 г., петък
  Народно читалище "Никола Вапцаров" - с. Хвойна

  Регистрация на участниците - 13.00-14.00 ч.

  ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ - 14.00 ч.
  Пленарна сесия
  Делото на Никола Костадинов Жалов (1900-1965)
  Председател: д-р Константин Рангочев
 • 14.30 проф. Константин Жалов, Алексей Жалов (София) - Никола Жалов - живот и дейност
 • 14.45 Елена Стоянова (ДА - Смолян) - Архивното богатство на краеведа от Ропката
 • 15.00 Елена Бедрова (Смолян) - Мечтателят от Рупчос. Изследванията на Никола Жалов - хвойненска проблематика
 • 15.15 ст.н.с. д-р Ангел Янков (Регионален етнографски музей - Пловдив) - Село Малево в проучванията на Никола Жалов
 • 15.30 проф. Константин Жалов (София) - Непубликувани писма от акад. Михаил Арнаудов до Никола Жалов
 • Дискусия - 15.45 - 16.00 ч.
 • Почивка - 16.00 ч. - 16.15 ч.

  Редовна научна сесия
  Изследвания за Долен Рупчос
  Председател: д-р Росен Р. Малчев
 • 16.15 д-р Веселка Тончева (Институт за фолклор - БАН) - За родопската "каба" гайда (върху материали от с. Павелско и с. Хвойна, Чепеларско)
 • 16.30 Дамян Н. Дамянов (РИМ - Смолян) - Състояние и перспективи на археологическите проучвания в района на Хвойна, Павелско и др. като предпоставка за развитие на културен туризъм
 • 16.45 д-р Стефан Илчевски (СУ "Св. Климент Охридски") - Религиозният диалог между християнската и мюсюлманската общност в края на ХІХ и началото на ХХ в. в село Хвойна, Смолянско
 • Дискусия - 17.00 - 17.15 ч.
 • Почивка - 17.15 - 17.30 ч.

 • 17.30-18.30 Час по културен туризъм
  Председател: д-р Ива Трифонова
  д-р Росен Р. Малчев (Асоциация "Онгъл" - София) - За Лъкавица - с любов (Аудиовизуална презентация)
  д-р Веселка Тончева (Институт за фолклор - БАН) - Гайдите на Родопа планина, филм, 28 мин., БНТ, 2008, режисьор: Е. Минкова
 • Дискусия - 18.30 - 18.45 ч.

  ТЪРЖЕСТВЕНА ГОЩАВКА - 20.00 ч.

  ВТОРИ ДЕН
  25 юли 2009 г., събота
  Народно читалище "Никола Вапцаров" - с. Хвойна
  Редовна научна сесия
  Изследвания за Източен Рупчос (дн. общ. Лъки)
  Председател: Алексей Жалов
 • 10.00 Миглена Христозова (Фрайбургски университет, Германия) - Мотивът за вечното лято в сборника "Веда Словена". Римляни и юруци във фолклорната памет на рода Гимишеви от село Здравец, общ. Лъки
 • 10.15 Симона Петрова (ВТУ "Св.св. Кирил и Методий") - Опит за класифициране на топонимични данни от селища в днешната община Лъки, Средните Родопи
 • 10.30 д-р Константин Рангочев (Асоциация "Онгъл" - София) - Живата обредност в Рупчос
 • Дискусия - 10.45 - 11.00 ч.
 • Почивка - 11.00 - 11.15 ч.

  Редовна научна сесия
  Други изследвания по темата "Краезнание и културно наследство"
  Председател: д-р Веселка Тончева
 • 11.15 д-р Григор Хар. Григоров (Институт за фолклор - БАН) - Каква историческа истина "съхраняват" преданията за основаване?
 • 11.30 д-р Емил Иванов (СУ "Св. Климент Охридски") - Християнска археология в България (1923-1985)
 • 11.45 д-р Ива Трифонова (Кирилометодиевски научен център - БАН) - Архивът на езиковеда акад. Стефан Младенов (1880-1963)
 • 12.00 д-р Евгени Велев (СВУБИТ - София) - Информационна среда за идентификация на съвременното културно наследство
 • Дискусия - 12.15 - 12.30 ч.
 • Почивка - 12.30 - 12.45 ч.
 • 12.45-13.45 Час по културен туризъм
  Председател: д-р Емил Иванов
  Анна Чанова (НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ" - София) - От връх "Тумба" до Мелник - туристическа разходка из най-югозападните части на днешна България
  Благовеста Узунова (НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ" - София) - Туризъм в Ивайловград
 • Дискусия - 13.45 - 14.00 ч.

  ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ - 14.00 ч.
  АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ" И ОБЩИНА САМОКОВ

  организират
  ТРЕТИ
  ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ
  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
  Самоков, 2 - 4 октомври 2009 г.

  ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО

  Уважаеми колеги,
  Каним Ви да участвате в периода от 2 до 4 октомври 2009 г. в ТРЕТИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ, посветени на 540-годишнината от пребиваването на мощите на Всебългарския покровител св. Иван Рилски в град Самоков и 140-годишнината от последното зографисване на Бельова църква от Никола Образописов.

  Програмата включва:

 • І. Международен симпозиум на тема ЕТНОС И САКРАЛНА ГЕОГРАФИЯ
 • ІІ. Четвърти фестивал на културно-историческия и природонаучния късометражен филм и фотография БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА
 • III. Отличаване на изявени етнолози, медиевисти и археолози с ГОДИШНИ НАГРАДИ на имената на проф. Тодор Иванов Живков, Асоциация "Онгъл" и Бойка Добрева.

  Условия за участие:

 • 1. Място на провеждане - Заседателната зала на Общински съвет - Самоков.
 • 2. Продължителност на докладите - до 15 мин., а на филмите - до 30 мин.
 • 3. Темите на участниците и заглавията на филмите - с кратка анотация на български и английски език - трябва да бъдат заявени до 30 август 2009 г.
 • 4. Заявки се приемат на:
  e-mail: ongal1991@abv.bg
  пощенски адрес: д-р Росен Р. Малчев Асоциация "Онгъл" район Оборище бул. "Васил Левски" 134, ет. 1 гр. София - 1527
  както и от членовете на Организационния комитет.
 • 5. Разработките ще бъдат публикувани в том IX от Годишника на Асоциация "Онгъл".
 • 6. Таксата правоучастие за българи е 10 лв., а за чужденци - 10 EUR.
 • 7. Разходите за командироване са за сметка на участниците.

  Организационен комитет:
  д-р Р. Малчев, д-р К. Рангочев от Асоциация "Онгъл"
  Н. Христовска, В.Хаджиангелов от Градски исторически музей - Самоков.
  ст.н.с. д-р Н. Ненов, докт. Десислава Димитрова от РИМ - Русе
  доц. д-р М. Димитрова, доц. д-р А. Бояджиев от ФСФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
  д-р В. Тончева, докт. Цв. Димитрова от Институт за фолклор - БАН
  докт. А.Бобев от Кирилометодиевски научен център - БАН
  докт. М. Христов от ИФ на СУ "Св. Кл. Охридски"