ТЕРЕННИ ЕТНОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

До средата на 2008 г. са осъществени над 70 научни експедиции в различни региони на България. Участници в тях са членовете на Асоциация "Онгъл" и Семинара по практическа етнология и медиевистика "Проф. д-р Иван Шишманов" в СУ "Св. Климент Охридски":

 • с. Поповяне, Самоковско (1990-1991)
 • с. Алино, Самоковско (1989, 1992-1993)
 • с. Джурково, Средни Родопи (1992, 1993, 1994 и 1996)
 • с. Борово, Средни Родопи (1993, 1994, 1999)
 • с. Дряново, Средни Родопи (1991, 1994)
 • с. Драгоево, Великопреславско (1994-1995)
 • с. Лъкавица, Средни Родопи (1995)
 • с. Белица, Средни Родопи (1995, 1999)
 • гр. Самоков (1995-1996)
 • гр. Русе (1995-1996)
 • с. Брестак, Варненско (1995)
 • с. Галата, Тетевенско (1996)
 • с. Широки дол, Самоковско (1996)
 • с. Югово, Средните Родопи (1997-2008)
 • мах. Брайковица и мах. Тупавицата на гр. Лъки, Средните Родопи (1997)
 • гр. Неделино и гр. Златоград, Източните Родопи (1997)
 • с. Манастир, Средните Родопи (1998)
 • с. Иваново, Русенско (2000)
 • с. Боженица, Ботевградско (2000-2001)
 • с. Тополово, Асеновградско (2000-2005)
 • с. Новаково, Асеновградско (2001)
 • с. Гърмен, с. Дъбница, с. Копривлен и с. Плетена, Гоцеделчевско (2001-2003)
 • с. Стоб, Кюстендилско (2002-2004)
 • гр. Опака, Търговищко (2002-2008)
 • с. Юпер, Разградско (2003)
 • с. Доспей, Самоковско (2004)
 • с. Бели Искър (2005)
 • с. Стеблево, с. Кленье, Р Албания (сред българи в обл. Голо Бърдо, 2005-2008)
 • с. Говедарци, с. Мала църква, с. Продановци, с. Райово (2006)
 • с. Белчин, с. Клисура (2007-2008)
 • с. Цапарево, Санданско (2007)
 • с. Павелско, с. Хвойна, с. Малево, с. Орехово, Чепеларско (2007)
 • гр. Тирана, Р Албания (сред българите преселници от обл. Голо Бърдо, 2008)

  От 2005 г. теренната етноложка дейност на Асоциацията добива международни измерения.

  От една страна, членове на организацията участват в комплексни експедиции на територията на Р Албания, където изучават традиционната култура на обл. Голо Бърдо - с. Стеблево, с. Кленье, както и българският квартал на гр. Тирана, Корда е прифтит (2005-2008). Тя е съвместен проект на Дружеството за просперитет на Голо бърдо (Предс. Хаджи Пируши), Българската федерация по спелеология (Изп. секр. Алексей Жалов), Кметство - с. Стеблево (Кмет Сабри Мурати) и Асоциация "Онгъл" (д-р Константин Рангочев и д-р Веселка Тончева).

  От друга страна, в ежегодните съвместни изследвания на Градски исторически музей - Самоков и Асоциация "Онгъл" в селища от Самоковска община се включват колегите от Руския държавен хуманитарен университет - Москва: Мария Шкапа, Надежда Макеева и Злата Стасенко (2006), и д-р Валерия Колосова от Петербургския свободен университет (2007). Д-р Колосова, заедно с докт. Миглена Христозова от Фрайбургския университет, дава своя принос и за изучаването на Средните Родопи, в рамките на съвместния проект на Община Чепеларе и РИМ "Стою Шишков" - Смолян за търсене на алтернативни форми на туризъм в обл. Долен Рупчос (2007).