• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА "ОНГЪЛ"
  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ИСПЕРИХ
  РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - РУСЕ
  организират:

  ШЕСТИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ "ОНГЪЛ"
  на тема: ИСТОРИЯ И СВЯТОСТ

  ИСПЕРИХ 30 май - 01 юни 2003 г.

  Място на провеждане: ЗАЛАТА НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ - ИСПЕРИХ
  Участници от:
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"
 • Регионален исторически музей - Русе
 • Исторически музей - Ловеч
 • Исторически музей - Самоков
 • Научен център по фолклор и литература "Св. Димитър Басарбовски" - Русенски университет
 • Семинар по практическа етнология и фолклористика "Проф. д-р Иван Шишманов" - Софийски университет
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 • Институт за фолклор - БАН
 • РПУ - Димитровград
  Събота, 31.05.2003 г.
  Първо заседание Председател: д-р Николай Ненов
 • 10.00 Приветствия от г-н Кмета на Община Исперих, Директора на Регионален исторически музей - Русе, Директора на Исторически музей - Исперих
 • 10.20 Откриване на четенията от Секретаря на Асоциация "Онгъл"
 • 10.30-10.45 Десислава Димитрова (РИМ-Русе) - Митогенни модели в разказите за демонични същества от с. Тетово, Русенско
 • 10.45-11.00 Росен Савов (СУ) - За болярския бунт от 866 г. и закона, по който са осъдени неговите водачи
 • 11.00-11.15 д-р Росен Малчев (АО), Албена Малчева (СПЕФ) - Надгробна пластика от Поповско (кр. ХІХ - нач. ХХ в.)
 • 11.15-11.30 Григор Григоров (ИЛ-БАН) - Строителството на кан Омуртаг
 • 11.30-11.45 д-р Тодор Моллов (ВТУ) - Богу-милите "Рахмани" (към въпроса за пренасянето на святост във времето и пространството)
 • 11.45-12.00 Тодор Маринчев (РПУ-Димитровград) - Прякорната картотека на РПУ - Димитровград като източник на етноложка информация
 • 12.00-12.15 Дискусия
 • 12.15-14.00 Почивка

  Второ заседание Председател: д-р Константин Рангочев
 • 14.00-14.15 Елена Георгиева(ИМ-Ловеч) - Празникът на текето на Гаази баба край с. Ряховците, Габровско
 • 14.15-14.30 Стоян Стоянов (РУ) - История и святост в българските комикси за деца и юноши
 • 14.30-14.45 Венета Савова (СУ) - Новооткрито химнографско произведение за св. Алексей Човек Божи от св. Климент Охридски
 • 14.45-15.00 Ива Трифонова(СУ) - Кои са магьосниците в Апокалипсиса?
 • 15.00-15.15 Цветелина Димитрова (ИФ-БАН) - Сакралност - герои - история.
 • 15.15-15.30 д-р Николай Ненов (РИМ-Русе) - Видеозаснемането като част от традицията (по мат. от Североизточна България)
 • 15.30-15.45 Дискусия
 • 15.45-16.00 Почивка

  Трето заседание Председател: д-р Росен Малчев
 • 16.00-16.15 д-р Константин Рангочев (АО) - История и ритуал - българският проблем
 • 16.15-16.30 Анета Димитрова (СУ) - Изборът на преводача при употребата на Dativus Absolutus в житието на св. Антоний Велики
 • 16.30-16.45 Ива Янкулова, Вяра Калфина (СПЕФ) - Фолклорното житие на св. Антьо
 • 16.45-17.00 д-р Веселка Тончева (ИФ-БАН) - Песенният фолклор като предмет на изследване
 • 17.00-17.15 Димитър Чернаков (РИМ-Русе) - Женското облекло през каменно-медната епоха (по наблюдения върху глинени идоли)
 • 17.15-17.30 Веселин Хаджиангелов (ИМ-Самоков) - За мощите на един позабравен светец - свмчк Симеон Самоковски (+ 1737)
 • 17.30-18.00 Дискусия

 • 20.00 Работна среща на изследователи по повод актуални проблеми на съвременната етнология в хижа "Ахинора"
  Неделя, 01.06.2003 г.
  Посещение в Исторически музей - Исперих, запознаване с културно-историческото наследство