Архив


27.06.2012 г.
От 8 юли 2012 г. започват поредните теренни проучвания на Асоциация „Онгъл” в селища от Самоковска община. През настоящия сезон приоритет ще имат следните направления: 1. Градска етнология – гр. Самоков; 2. Етнология на селото – с. Радуил и с. Шипочан; 3. Палеографски опис на книжовни артефакти; 4. Изкуствоведски наблюдения на сакрална живопис и дърворезба. Ръководител на експедицията е д-р Константин Рангочев.
25.06.2012 г.
Новини от Асоциацията В бр. 4 на е-списание „Онгъл” е добавена нова рубрика – „Културен и исторически контекст на Паисиевото дело в Самоков и Самоковско” (http://www.spisanie.ongal.net/broi4.html). В момента в нея са включени 4 статии, но предстои към тях да бъдат добавени още текстове.
19.06.2012 г.
Уважаеми колеги, публикуван е бp. 4 от е-списание „Онгъл” (http://www.spisanie.ongal.net/broi4.html), посветен на преп. Пайсий Хилендарски, чиято памет се чества днес. Изданието е част от дейностите на Асоциация „Онгъл”, на всички християни и българи, за отпразнуването на 250-годишнината от написването на „История славянобългарска”.
10.06.2012 г.
Уважаеми колеги, заповядайте на Международната научна конференция „Светци и свети места на Балканите”, важна част от дейностите по осъществяването на проекта „Encyclopaedia Slavica Sanctorum: Светци и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат)”! Програмата можете да откриете на адрес: http://www.eslavsanct.net/texts/files/proramme_4_June_final_Za%20INTERNET.pdf
07.06.2012 г.
На 4 юни 2012 г. завърши 24-та учебна година на Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” във ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Ръководителите на Семинара – д-р Рангочев и д-р Малчев – благодарят на студентите за усърдната работа и им желаят успешно представяне на сесията. До среща на летните етноложки експедиции, колеги!
05.06.2012 г.
Уважаеми колеги, моля, запознайте се с проекта „Encyclopaedia Slavica Sanctorum: Светци и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат)”! (http://eslavsanct.net/home.php?lang=bg) В него Асоциация „Онгъл” участва чрез своите член-учредители гл. ас. д-р Константин Зв. Рангочев и І ПКС, д-р Росен Р. Малчев. Автентичните фолклорни текстове, които се обнародват на страниците на проекта, са непубликувани и се съхраняват в научния архив на нашето сдружение.
02.06.2012 г.
Уважаеми колеги и приятели, Днес официално се открива експедиционният сезон на Асоциация „Онгъл” с пътуване до родопското с. Югово и участие в ремонта на параклиса „Старата Св. Богородица” – извършван с дарения, събрани в полза на селото. Утре ще празнуваме с юговци храмовия празник на църквата „Св. Троица”. Да е на добър час! Спорна работа и безспорни резултати!
24.05.2012 г.
Честит празник, уважаеми колеги и приятели! Да живее България! „Бъдете преблагословени, о, вий, Методий и Кирил, отци на българското знанье, творци на наший говор мил!”
15.04.2012 г.
Христос воскресе, уважаеми колеги и приятели! Бъдете здрави, силни и верни! Светли великденски празници! Централно настоятелство на Асоциация „Онгъл”
10.04.2012 г.
Излезе от печат сборника „Визии за музеологията и етнологията“, който включва материали от XI Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“ и Регионален исторически музей – Русе, посветени на 120-годишнината от издаването на том I от Сборника за народни умотворения (1889 г.) и отпечатаната в него програмна статия на проф. Иван Шишманов „Значението и задачата на нашата етнография” (Русе, 15-17 май 2009 г.). На авторите и издателите – честито!
19.03.2012 г.
Статията „Плющят победни знамена” (Прочит на историята на 22-ри пехотен Тракийски полк)” на колегата Тодор Маринчев постъпи за печат в том ХІ от Годишниците на Асоциация „Онгъл”. В нея се проследява създаването и бойната слава на прочутото военно подразделение с акцент върху службата, военната поезия и смъртта на зап. поручик Димчо Дебелянов, командир на 5-та рота.
01.03.2012 г.
Откритие! Статията на д-р Михаил Христов от Варна „Късноримска plumbata от обект „Цари Мали град“ при с. Белчин, общ. Самоков (Предварително съобщение)”, обнародвана в том 10 от Годишника на Асоциация „Онгъл” на тема „Етнос и сакрална география”, представлява първата научна публикация за такова метателно оръжие, открито в българските земи.
22.02.2012 г.
Шестите Царшишманови дни в Самоков с международно участие на тема „Памет и святост”, 5 – 7 октомвpи 2012 г., организирани от Асоциация за антpопология. етнология и фолклоpистика ОНГЪЛ с подкpепата на Община Самоков, са посветени на 250 години от написването на „История славянобългарска” от преп. Паисий Хилендарски и 150 години от рождението на видния български учен и обществен деец проф. д-р Иван Шишманов (1862-1928).
21.02.2012 г.
Том 10 от Годишниците на Асоциация „Онгъл” със заглавие „Етнос и сакрална география” е вече издателски факт. Той е посветен на 20-годишнината от основаването на нашата неправителствена организация (1991 г.) и на 30-годишнината от началото на научната дейност на гл. ас. д-р Константин Рангочев и д-р Росен Р. Малчев (1981 г.). Изданието съдържа материалите от Международния симпозиум, проведен в рамките на Третите Царшишманови дни в Самоков през 2009 г. Негови спомоществователи са Община Самоков и Фондация „Възраждане на Белчин”. Годишникът може да бъде закупен в София от книжарница „Български книжици” на ул. „Аксаков” № 10 (след 28 февруари) и книжарницата на БАН (след 5 март).
09.02.2012 г.
В бр. 1 на електронното списание за етнология, медиевистика и археология „Онгъл” („Етнология и научно развитие”) е добавен пълният текст на дисертационния труд на Магдалена Стаменова на тема „Модели за опазване на културното археологическо наследство в България”, успешно защитен в Академията на МВР – София в края на м. декември 2011 г. http://www.spisanie.ongal.net/research.html
21.12.2011 г.
На 20 декември 2011 г. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, ул. „Московска” 6А, се състоя представянето на книгата „Поглед през рамо” (съст. проф. Веска Кожухарова – Живкова, ред. Ангелина Иванова, изд. АПП АЛЯ), която съдържа непубликувани творби на проф. Тодор Ив. Живков (1938-2001), съучредител и ръководител на Асоциация „Онгъл” в периода 1991-2001 г. От името на сдружението на тържеството присъстваха гл. ас. д-р Константин Рангочев и д-р Росен Р. Малчев. Снимки от събитието са поместени на адрес: http://www.facebook.com/events/past/#!/photo.php?fbid=300667373311927&set=a.300667359978595.78635.158656437513022&type=3&theater
10.12.2011 г.
На 8 декември 2011 г. бяха публикувани резултатите от Националния конкурс на Фонд „Научни изследвания” към МОМН за финансиране на научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика през 2011 г. Одобрени бяха два проекта с бенефициент „Импресарско-издателска къща „Род” – дългогодишен издател на научната продукция на Асоциация „Онгъл”: 1. „In stolis repromissionis: Светци и святост в Централна и Източна Европа” със съставители Маргарет Димитрова, Аделина Ангушева – Тиханова и Росина Костова; 2. „Езиково и стилистично проучване на средновековните служби в чест на св. Иван Рилски” с автор Любка Ненова. Книгите ще бъдат подготвени и отпечатани през третото тримесечие на 2012 г.
06.12.2011 г.
На 5 декември 2011 г. приключи вторият етап от обработката на „Речника на думите от мещренския говор на с. Югово”. Г-жа Галя Нинова извърши идентифицирането и етимологичния анализ на думите с албански, гръцки и армънски произход. Предстои съставянето на справочния апарат към бъдещото издание на словника..
29.11.2011 г.
На 22 и 23 ноември 2011 г. в Дома на учения в София се проведе ХХ Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на акад. Петър Динеков. Две от заседанията на събитието, организирано от Института за литература към БАН, бяха посветени на реализирането на проекта на направление „Стара българска литература” в ИЛ – БАН и Катедра „Кирилометодиевистика” в СУ „Св. Климент Охридски” – „Encyclopaedia Slavica Sanctorum „Светци и свети места в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН. В дискусиите със свои доклади участваха гл. ас. д-р Константин Рангочев и д-р Росен Р. Малчев от името на Асоциация „Онгъл” и Албена Малчева от името на Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. Иван Шишманов”.
22.11.2011 г.
Ръководството на Асоциация „Онгъл” и Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. Иван Шишманов” благодари на колегите Преслава Георгиева (ІV курс, БФ в СУ „Св. Климент Охридски”) и Анна Илиева (ІV курс, ИтФ в СУ „Св. Климент Охридски”) за успешното им представяне от името на Семинара на ХІІ Климентови четения (интердисциплинарна конференция за млади изследователи) на Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски”, проведени на 21.11.2011 г.
07.11.2011 г.
На 7 ноември 2011 г. приключи третата фаза от класифицирането на звуковия архив на Асоциация „Онгъл” – дял „Аудиокасети” (1989-2008). Работата бе извършена от г-ца Анна Чанова с научен консултант д-р Росен Р. Малчев. В процеса на работата бяха прослушани и описани 34 аудиокасети от периода 1994-1996 г., записани в село Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шуменска. Четвъртият етап включва прослушването и описването на записите от 1996 г., направени в с. Джурково, общ. Лъки, обл. Пловдивска.
07.11.2011 г.
На 7 ноември 2011 г. бе открита 24-тата учебна година на Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. Иван Шишманов”. Обсъдена бе научната програма за първия семестър със следните основни акценти: 1. Участие на студенти в ежегодните Климентови четения на Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски” (www.slav.uni-sofia.bg/index.php/component/content/article/49/711-chetenija-young); 2. Работа по проекта „Светци и святост” в архива на Асоциация „Онгъл”; 3. Подготовка на научноизследователски текстове за юбилейния брой на електронното издание на Факултета по славянски филологии в Софийския университет Littera et Lingua Dissertationes (www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/lili-series) със заглавие „Култура – език – мит”; 4. Попълване на библиографския каталог Libri Slavici, базиран на страницата на Факултета по славянски филологии в Софийския университет (http://slav.uni-sofia.bg/librislavici/), с издания на Асоциация „Онгъл” и текстове, публикувани в тях; 5. Продължаване на проекта за мотивно класифициране на песенните текстове от Архива на Асоциация „Онгъл”, чиито резултати се публикуват в електронното издание „Български фолклорни мотиви” на адрес: http://liternet.bg/publish/katalog/knigi/f_sbornici.htm; 6. Прослушване, описване и обработка на записи от теренни проучвания, проведени през 90-те години на ХХ век.
06.11.2011 г.
На 4 ноември 2011 г. се проведе Кръгла маса на тема „Делото на братя Миладинови и българската култура”, организирана от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и 30 СОУ „Братя Миладинови”. В работата на научното събитие взеха участие гл. ас. д-р Константин Рангочев, доц. д-р Николай Ненов и д-р Росен Р. Малчев.
01.11.2011 г.
Започва реализирането на проекта „Светци и святост” в архива на Асоциация „Онгъл”. В неговият първи етап вземат участие колегите от Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. Иван Шишманов” – Марина Братанова (ВТУ), Благовестка Кияева (Асеновград) и Благовеста Узунова (СУ) с научен консултант д-р Росен Р. Малчев.
01.11.2011 г.
Представители на Асоциация „Онгъл” участваха на 28 и 29 октомври 2011 г. в Научна конференция на тема „Езиците на културата”, организирана от Катедрата по културология към Факултета по изкуствата на Югозападния университет „Неофит Рилски” – по повод 35 години от създаването на университета и във връзка с юбилей на проф. д.ф.н. Надежда Драгова.
25.10.2011 г.
В рамките на Проекта за мотивно класифициране на песенните текстове от Архива на Асоциация „Онгъл” бяха подготвени и предадени за каталогизиране 75 песни от селата Големо Острени и Вормица, обл. Голо Бърдо, Р Албания, които са са публикувани в сборника „Българите от Голо Бърдо, Албания, ч. ІІ. Език, обредност, музика. С., 2011, ISBN 978-954-90130-6-1, съставител доц. д-р Веселка Тончева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Песните от Големо Острени (39 бр.) са записани от съставителката по време на спелеолого-етноложки проучвания в периода 2009-2010 г., а тези от Вормица (36 бр.) са препечатани от книгата на Никола Павли – Vernica. Tirana, 2009.
10.10.2011 г.
От 7 до 9 октомври 2011 г. се проведоха Петите Царшишманови дни в Самоков, организирани от Асоциация „Онгъл”, с подкрепата на Община Самоков, Градски исторически музей – Самоков, Съвета за чуждестранна българистика при БАН, „Екип 123” ЕООД и Импресарско-издателска къща „Род”. В програмата на симпозиума „Етнология на общуването” се включиха 52 учени, сред които чуждестранни изследователи от България, Македония, Русия, Украйна и Великобритания. Представени бяха 3 книги. Изнесени бяха 4 теренни етноложки и палеографски отчети – ЕТО 2011. В рамките на Балканската културна филмотека, шести сезон, бяха прожектирани 6 късометражни филма и фотопрезентации на етноложка и историческа тематика. Наградата на името на проф. Тодор Иванов Живков, д.ф.н. за принос към българската етнология и медиевистика бе присъдена на доц. д-р Тодор Моллов от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. С наградата на името на Бойка Добрева за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката бе отличена Анна Илиева от СУ „Св. Климент Охридски”. Награда от Централното настоятелство на Асоциация „Онгъл” – за етноложки и природонаучен късометражен филм, представен на Балканската културна филмотека, шести сезон, бе присъдена на филма „Джамал” от Кошов – живо човешко съкровище”, продукция на Арена Медиа и Регионален исторически музей – Русе.
03.09.2011 г.
В Централното настоятелство на Асоциация „Онгъл” бе получено предложение от страна на ръководителите на проекта Littera et Lingua, базиран на страницата на ФСФ в СУ „Св. Климент Охридски”, за издаването на специален брой от поредицата Littera et Lingua Series Dissertationes (http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/lili-series), посветен на 20-годишнината от създаването на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” и 24-годишнината от съществуването на ръководения от нея научно и методически Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” във ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Е-изданието ще има заглавие „Култура – език – мит” и ще се публикува през 2012 г.
26.08.2011 г.
На 3 септември 2011 г. във Втора заседателна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои Вторият медиевистичен есенен семинар на тема „Песни и молитви“ (във връзка с проекта „Encyclopaedia Slavica Sanctorum. Светци и свети места в България”), организиран от Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски” и Манчестърския университет във Великобритания. От името на Асоциация „Онгъл“ с доклади в дискусиите ще участват гл. ас. д-р Константин Рангочев и д-р Росен Р. Малчев (в съавторство с докт. Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център – БАН).
24.07.2011 г.
По време на ежегодните теренни етноложки и палеографски проучвания на Асоциация „Онгъл” в селища от Самоковска община бе поставено началото на проекта „Етнология Urbana на град Самоков”. В неговата пилотна фаза взеха участие колегите Искра Тодорова от Регионален исторически музей – Русе и Анна Илиева от Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. Иван Шишманов”. Централното настоятелство на Асоциацията благодари на г-жа Людмила Цветкова за помощта при организирането и провеждането на изследователската работа.
01.07.2011 г.
От 26 до 31 юли 2011 г. в с. Югово, общ. Лъки, Пловдивска област, и с. Косово, общ. Асеновград, Пловдивска област, ще се проведат теренни проучвания на Асоциация „Онгъл”. Експедиционната работа ще бъде насочена в няколко ракурса: 1. Извършване на фолклористични и диалектоложки дейности; 2. Палеографски опис на книжовни артефакти; 3. Ремонтни дейности на параклиса „Стара Св. Богородица” в м. „Бърце” в землището на с. Югово; 4. Участие в провеждането и документирането на ежегодния поклоннически поход до параклиса на „Св. вмчк. Пантелеймон” в юговската м. „Боже име”. Ръководител на палеографските изследвания е докт. Андрей Бобев, а на експедицията като цяло – д-р Росен Р. Малчев.
28.06.2011 г.
На 27 юни 2011 г. бе създаден профил на Асоциация „Онгъл” във „Фейсбук”: http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100002560239072 .
27.06.2011 г.
От 10 юли 2011 г. започват поредните теренни проучвания на Асоциация „Онгъл” в западната част на Самоковска община. През настоящия сезон приоритет ще имат следните направления: 1. Градска етнология – гр. Самоков; 2. Етнология на селото – с. Белчин и с. Рельово; 3. Палеографски опис на книжовни артефакти; 4. Изкуствоведски наблюдения на сакрална живопис и дърворезба. Ръководител на експедицията е д-р Константин Рангочев.
25.06.2011 г.
На 23 и 24 юни 2011 г. в конферентната зала на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил” се проведе научна конференция на тема „Книжовни и духовни традиции на град Кюстендил”, организирана от Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Дигиталния архив „Българска ръкописна книга” и РИМ – Кюстендил и финансирана по проект, одобрен от Фонд „Научни изследвания” на МОМН. В нейната работа от името на Асоциация „Онгъл” взеха участие гл. ас. д-р Константин Рангочев и д-р Росен Р. Малчев. Научният форум бе съпроводен с откриването на изложбата „Ръкописите от Историческия музей в Кюстендил”, експонирана в къщата музей „Димитър Пешев”.
22.06.2011 г.
На 21 юни 2011 г. от 18,00 ч. в зала № 19 на Националния етнографски музей, пл. „Княз Александър І” № 1 (Княжески дворец), се състоя представянето на т. 9 от Годишниците на Асоциация „Онгъл” (София, ИИК „РОД”, 352 стр.), в който са публикувани материалите от Международния симпозиум „ЕПОС – ЕЗИК – МИТ” (Втори Царшишманови дни в Самоков, 2008). Събитието е съвместна инициатива на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” и Института за етнология и фолклористика с Национален Етнографски музей – БАН. Повече сведения са поместени на адрес: http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=192594024125975 .
06.05.2011 г.
От 1 май 2011 г. започна реализирането на нов съвместен проект на Асоциация “Онгъл” и жителите на среднородопското с. Югово, общ. Лъки, Пловдивска област. Неговата цел е събирането на средства и извършването на дейности по разчистването, ремонта и изграждането на лека покривна конструкция на стария полуразрушен параклис на Св. Богородица в местността „Бърце”. Координатор на проекта в селото е г-жа Елена Котетарова, в гр. Лъки – г-ца Славка Стратева, а от страна на Асоциация „Онгъл” – д-р Константин Рангочев.
03.05.2011 г.
Започна вътрешното научно обсъждане на „Въпросника за събиране на материали за селищна история и топонимия”, подготвен Ивалина Василева, студентка от ІІІ курс, БФ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и член-учредител на Търновската секция на Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”. След завършването на дискусията и доработването на текста той ще бъде качен на сайта на Асоциация „Онгъл” в рубриката „Въпросници” и ще бъде използван по време на теренните етноложки проучвания на сдружението през м. юли 2011 г.
20.04.2011 г.
На 14 и 15 април 2011 г. в Ректората на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий” се проведе Балканистична конференция, посветена на 1135 години от рождението на св. Иван Рилски и 1330 години от основаването на Дунавска България. В научния форум взеха участие член-учредителите на Асоциация „Онгъл” доц. д-р Тодор Моллов, доц. д-р Николай Ненов, гл. ас. д-р Константин Рангочев и д-р Росен Р. Малчев, както и студентите от Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” г-ца Симона Петрова, г-ца Преслава Георгиева, г-ца Радостина Петрова, г-ца Ивалина Василева. В почивките между заседанията бе проведена работна среща на изследователския екип от преподаватели и студенти, които ще вземат участие в теренните етноложки проучвания на Асоциация „Онгъл” в Самоковско и Средните Родопи през м. юли 2011 г.
04.04.2011 г.
Завърши предпечатната подготовка на словесния текст на т. 9 от Годишника на Асоциация „Онгъл” – „Епос – език – мит”, в който се публикуват материалите от Научния симпозиум с международно участие, проведен в рамките на Вторите Царшишманови дни в Самоков – 2009 г. След края на работата по илюстрациите и корицата се очаква изданието да излезе от печат по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
31.03.2011 г.
На 6 февруари 2011 г. стартира втората фаза от класифицирането на звуковия архив на Асоциация „Онгъл” – дял „Аудиокасети” (1989-2008). Работата се извършва от г-ца Анна Чанова с научен консултант д-р Росен Р. Малчев. До 31 март са прослушани и описани 29 аудиокасети от периода 1989-1992 г., записани в селата Поповяне и Алино, общ. Самоков, и Дряново и Джурково, общ. Лъки.
30.03.2011 г.
Заповядайте на 5 април 2011 г. от 18,00 ч. в зала № 19 на Националния етнографски музей, пл. „Княз Александър І” №1 (Княжески дворец), София, за да присъствате на представянето на бр. 2 от Електронното списание „Онгъл”, посветен на 110-годишнината от рождението на бележития изследовател на Средните Родопи Никола Костадинов Жалов (1900-1965) ! Събитието е съвместна инициатива на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Института за етнология и фолклористика с Национален Етнографски музей – БАН и наследниците на Никола Жалов. Подробна информация можете да получите на адрес: http://www.facebook.com/event.php?eid=201200363243995
20.03.2011 г.
В рамките на Проекта за мотивно класифициране на песенните текстове от Архива на Асоциация „Онгъл” бяха подготвени и предадени за каталогизиране 88 песни от селата Стеблево и Кленье, обл. Голо Бърдо, Р Албания. Те са записани по време на спелеолого-етноложки проучвания в периода 2006-2008 г. и са публикувани в монографията на д-р Веселка Тончева от Института за етнология и фолклористика с Национален етнографски музей – БАН „Българите от Голо Бърдо, Албания, ч. І. Традиции, музика, идентичност. С., 2009, 129-208, ISBN 978-954-476-048-9.
20.02.2011 г.
В Централното настоятелство на Асоциацията бе получена покана от Студентския съвет на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий” за участие в Балканистична конференция на 14 и 15 април 2011 г., посветена на 1135 години от рождението на св. Иван Рилски и 1330 години от основаването на Дунавска България. Конференцията ще се проведе в Ректората на Университета. Темите на участниците, с кратко резюме (до 300 думи), трябва да бъдат заявени до 20 март 2011 г. (е-майл: balk.conference@abv.bg) Устните презентации на текстовете не бива да бъдат по-дълги от 15 минути. Разходите за командироване са за сметка на участниците. Такса правоучастие не е предвидена.
31.01.2011 г.
От 30 януари 2011 г. започна практическото реализиране на Проекта за мотивно класифициране на песенните текстове от Архива на Асоциация „Онгъл”. За каталогизиране бяха подготвени и предадени 208 песни от с. Поповяне, общ. Самоков, записани по време на теренни етноложки проучвания в периода 1990-1991 г. Ръководител на проекта е доц. д-р Тодор Моллов от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”, а участници – д-р Росен Р. Малчев и г-ца Симона Петрова. Резултатите от работата ще бъдат публикувани в електронното издание „Български фолклорни мотиви” на адрес: http://liternet.bg/publish/katalog/knigi/f_sbornici.htm , а впоследствие и на сайта на Асоциацията.
06.01.2011 г.
От 5 януари 2011 г. в рубриката „Библиотека” на сайта на „Онгъл” са публикувани електронни версии на сборниците „Етнология Urbana” и „Етнология и демонология” – съвместни печатни издания на Асоциацията и Регионален исторически музей – Русе, реализирани в периода 2005-2007 г. със съдействието на Националния център за музеи, галерии и изобразително изкуство, Министерството на културата и Община Русе.
22.12.2010 г.
На 21 декември 2010 г., в предаването „България днес” по БНТ САТ бе излъчен репортаж на живо от подготовката на русенската коледарска дружина с войвода доц. д-р Николай Ненов за ежегодното коледуване в святата нощ на 24 срещу 25 декември (http://vbox7.com/play:435b9192). С тази аудиовизуална продукция Централното настоятелство на Асоциация „Онгъл” пожелава на своите колеги и приятели светли Рождественски празници и успешна 2011 г.
15.12. 2010 г.
В Научния архив на Асоциация „Онгъл” постъпиха дешифремите на 4 часа записи от теренните етноложки проучвания на организацията в среднородопското с. Дряново, общ. Лъки, проведени през м. юли 2009 г. Материалите са резултат от реализирането на научния проект „Първо приближение към „Веда Словена” в Средните Родопи”. Обработката е дело колегата Диана Златкова, участник в експедицията.
02.12.2010 г.
От 1 декември 2010 г. на сайта на Асоциацията е достъпен бр. 2 от Електронното списание „Онгъл” (http://www.spisanie.ongal.net/broi2.html), посветен на 110-годишнината от рождението на бележития изследовател на Средните Родопи Никола Костадинов Жалов (1900-1965).
18.11.2010 г.
От 16 октомври 2010 г. в рубриката „Награди” на сайта на „Онгъл” са публикувани автобиографичните справки на доц. д-р Николай Ненов – носител на годишната награда за 2010 г. на името на проф. Тодор Иванов Живков за принос към българската етнология и медиевистика, и на г-ца Диана Златкова – носител на годишната награда за 2010 г. на името на Бойка Добрева за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката.
26.10.2010 г.
Учени от колегията на Асоциация „Онгъл” взеха участие в Седмите Арнаудови четения, посветени на 65-годишнината от създаването на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Форумът се проведе на 22-24 октомври 2010 г. в сградата на Университета. Неговата работа беше организирана в следните секции: „Михаил Арнаудов – живот и творчество”; „Етнология и фолклор”; „Литературознание и културология”; „Езикознание”. В рамките на четенията се състоя Кръгла маса на тема: „Веселин Тачев – човекът, художникът на словото, публицистът и изследователят на българщината”. Материалите от Седмите Арнаудови четения ще бъдат отпечатани в „Арнаудов сборник”, том 7.
17.10.2010 г.
Представители на Асоциация „Онгъл” изнесоха доклади на Националната научна конференция „Нощта в народните представи и вярвания”, Пловдив, 14-15 октомври 2010 г. организирана от Регионален етнографски музей – Пловдив и Съюза на учените в България – клон Пловдив. Материалите от форума ще бъдат издадени в отделен сборник.
15.10.2010 г.
В Централното настоятелство на Асоциацията бе получена покана до сдружението и неговия образователен Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” за участие в Littera et Lingua – електронното списание за хуманитаристика на Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Поканата е отправена от г-жа Даниела Беличовска – водещ на броя със заглавие „Визията за времето и пространството в езика и литературата”.
04.10.2010 г.
От 1 до 3 октомври 2010 г. се проведоха Четвъртите Царшишманови дни в Самоков, организирани от Асоциация „Онгъл” с подкрепата на Община Самоков, Градски исторически музей – Самоков, Съвета за чуждестранна българистика при БАН, Фондация „Възраждане на Белчин”, „Екип 123” ЕООД и Импресарско-издателска къща „Род”. В програмата на симпозиума „Език и етнос” се включиха 50 учени, сред които чуждестранни изследователи от Русия, Полша, Чехия, Германия , Македония, Естония, Украйна и Гърция. В рамките на Балканската културна филмотека, пети сезон, бяха прожектирани 7 късометражни филма и фотопрезентации на етноложка и историческа тематика. Представени бяха етноложките теренни отчети на Асоциация „Онгъл” за експедициите в Самоковско и Средните Родопи – ЕТО 2010. Наградата на името на проф. Тодор Иванов Живков, д.ф.н. за принос към българската етнология и медиевистика бе присъдена на доц. д-р Николай Ненов от Регионален исторически музей – Русе. С наградата на името на Бойка Добрева за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката бе отличена Диана Златкова от СУ „Св. Климент Охридски”. Награда от Централното настоятелство на Асоциация „Онгъл” – за етноложки и природонаучен късометражен филм, представен на Балканската културна филмотека, пети сезон, не бе присъдена.
20.09.2010 г.
Прессъобщение от Отдел „Връзки с обществеността” в Регионален исторически музей – Русе, Силвена Гарелова: Царски двери, дарени на музея. Днес в музея постъпи дарение на царски двери от Православен храм „Св. вмчк. Георги Победоносец” в град Опака, обл. Търговище. Дарението е направено от Църковното настоятелство на храма, в лицето на г-н Димитър Буюклиев, и Асоциация „Онгъл”, с главен секретар Росен Р. Малчев. Строежът на храма е започнат през 1857 г. и е завършен в 1862 г. при свещ. Никола Писарев. По време на Освободителната война е полуразрушен и след това възстановен. Деклариран е за ПК – Писмо № 3108 / 18.09.1976 г. Църковните двери са от 1862 г., изработени от неизвестен тревненски майстор. Днес те са в лошо състояние и се нуждаят от реставрация и консервация.
15.09.2010 г.
В Научния архив на Асоциация „Онгъл” постъпиха дешифремите на 4 часа записи от теренни етноложки проучвания на сдружението в с. Клисура, общ. Самоков (2008 г., зап. Радостина Петрова и Симона Петрова). Обработката е дело на записвачите.
05.09.2010 г.
В Научния архив на Асоциация „Онгъл” постъпиха дешифремите на 7 часа записи от теренни етноложки проучвания на сдружението в с. Бели Искър, общ. Самоков (2005 г., зап. д-р Цв. Димитрова от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, съратник на Асоциацията по проекта за изучаването на културата на селищните общности в Самоковския регион). Обработката е дело на д-р Светла Минкова от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.
16.08.2010 г.
В периода 22-31 август 2010 г. в с. Големо Острени, област Голо Бърдо, Република Албания ще продължи своята миналогодишна работа изследователска експедиция с ръководител Алексей Жалов. Тя е организирана от Българската федерация по спелеология, научно консултирана от Асоциация „Онгъл” и финансирана от Държавната агенция за българите в чужбина. В нея ще вземат участие трима етнолози, чиято научна биография е свързана с школата на Асоциация „Онгъл” – доц. д-р Веселка Тончева и д-р Цветелина Димитрова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Симона Петрова, студентка във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Видеофилм за теренната работа ще бъде представен на Балканската културна филмотека, пети сезон, в рамките на Четвъртите Царшишманови дни в Самоков от 1 до 3 октомври 2010 г.
02.08.2010 г.
В Научния архив на Асоциация „Онгъл” постъпиха дешифремите на 5 часа записи от теренни етноложки проучвания на сдружението в с. Бели Искър, общ. Самоков (2005 г., зап. Доротея Николова). Обработката е дело на студенти от спец. „Българска филология” и „Балканистика” към Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски” с помощта на д-р Цветелина Димитрова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
22.07.2010 г.
От 26 до 31 август 2010 г. в с. Югово ще се проведат 20-те юбилейни теренни проучвания на Асоциация „Онгъл” в община Лъки, Пловдивска област. Тази година те са центрирани около темата „Книги и документи от църквата „Св. Троица” в с. Югово” и се ръководят от докт. Андрей Бобев от Кирилометодиевския научен център при БАН. По време на експедицията ще продължи палеографското обучение на студентката Преслава Георгиева – член на Семинара по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов” в СУ „Св. Климент Охридски”. Работата на екипа ще бъде отчетена по време на Етноложките теренни отчети на Асоциация „Онгъл” (ЕТО 2010), част от Четвъртите Царшишманови дни в Самоков от 1 до 3 октомври 2010 г.
21.07.2010 г.
В Научния архив на Асоциация „Онгъл” постъпиха дешифремите на 6 часа записи от теренни етноложки проучвания на сдружението в с. Белчин, общ. Самоков (2009 г., зап. Диана Златкова и Анна Чанова). Обработката е дело на записвачите. Материалите са архивизирани в Градски исторически музей – Самоков, Филиал Белчин.
20.07.2010 г.
На 28 юли 2010 г., ден след поклонението на параклиса на св. вмчк. Пантелеймон в м. „Боже име”, енорийският свещеник о. Никола Янев ще извърши заупокойна служба в памет на всички хора, погребани в костницата на с. Югово, община Лъки. Сградата на костницата бе частично ремонтирана и обновена с даренията на членове и съратници на Асоциация „Онгъл” и безвъзмездния труд на местни жители, ръководени от кметския наместник г-н Апостол Гаговски.
Списък на извършените дейности:
 • 1. Заравняване на купчината от човешки кости на дъното на гробницата, изваждане на счупените сандъчета за препогребване и тяхното изгаряне.
 • 2. Транспортиране на пръст и насипване върху останките.
 • 3. Ремонт на предверието на костницата.
 • 4. Експониране на останките от преддверието зад специална стъклена витрина.
 • 5. Закупуване и поставяне на икони, свещници, сандъчета за пясък и пр. религиозна християнска утвар.
 • 6. Монтиране на две нови врати – външна и вътрешна (от предверието към същинската гробница).
 • 7. Изработка на информационни табели – едната с техника за широкоформатен цветен печат, другата със залепени букви върху етал бонд. Списък на дарителите: Константин Рангочев и Даниела Кузманова, Росен Р. Малчев и Албена Малчева, Тодор Моллов, Миглена Христозова и съпругът й Цветан, Преслава Георгиева и Андрей Бобев, Симона Петрова, Мариянка Жекова, Григор Хар. Григоров, Цветелина Димитрова и Савелин Кралев, Владимир Власков, Ива Янкулова, Веселин Хаджиангелов, Ива Трифонова, Веселка Тончева.
  09.07.2010 г.
  От 12 юли 2010 г. започват поредните теренни проучвания на Асоциация „Онгъл” в западната част на Самоковска община с център с. Белчин, подкрепени финансово от „Фондация за възраждане на Белчин”. През настоящия сезон акцентът ще бъде поставен върху записването на местните имена и тяхното разполагане върху геодезическа карта, документирането на ръкописното и печатно книжовно наследство, наблюденията върху архитектурата, иконописта и дърворезбата. Ръководител на експедицията е д-р Константин Рангочев. Научните резултати ще бъдат архивизирани във филиала на Градския исторически музей – Самоков в с. Белчин и ще послужат за съставянето на сборник с изворови материали и теоретични изследвания.
  29.06. 2010 г.
  На 4 юли 2010 г. енорийският свещеник о. Никола Янев ще извърши водосвет на най-новия параклис в землището на с. Югово, община Лъки – „Св.св. ап. Петър и Павел”. Параклисът, който се намира на асфалтовия път за гр. Лъки, е построен със средства на Църковното настоятелство на юговския храм „Св. Троица” и доброволни дарения под ръководството на майстора строител Георги Давчев. Сред дарителите са и семействата Малчеви и Рангочеви.
  11.06.2010 г.
  Прессъобщение от Отдел „Връзки с обществеността” в Регионален исторически музей – Русе, Силвена Гарелова: „ХIII Национална научна конференция на етнографите в България по темата „Град - Етнология – Социализъм” започва днес в Русе. В конференцията ще участват 42 учени от 18 различни институции – университетите в София, Велико Търново, Благоевград, институти на БАН, музеи в Пловдив, Видин, Средец, Сливен, Варна, Русе. Конференцията ще бъде открита от Директора на Етнографския институт с музей – БАН – ст.н.с. д-р Анна Лулева. Утре конференцията продължава с откриването на ХII Пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” и РИМ – Русе, в които традиционно се включват докторанти и млади изследователи от Асоциацията. Участниците ще се фокусират върху проблеми на визуалната антропология. Заявени са множество презентации, както и четири антроположки филма, които да формират база за научна дискусия. В неделя участниците във форума ще присъстват на Регионалния фолклорен фестивал „Златната гъдулка”.
  26.05.2010 г.
  На 30 май 2010 г. енорийският свещеник о. Никола Янев ще извърши служба в чест на възстановяването на параклиса „Св. Костадин” в м. „Горните ливади” в землището на с. Югово, община Лъки. Сред дарителите на параклиса са и група членове и съратници на Асоциация „Онгъл” – приятели на селото и неговите жители.
  10.05.2010 г.
  Секретарят на Централното настоятелство на Асоциация „Онгъл” д-р Константин Рангочев участва в работата на X Международна пролетна школа по фолклористика и културна антропология „Анализ на фолклорния текст: прагматика, семантика, морфология”, която се проведе от 29.04.2010 г. до 09.05.2010 г. в гр. Москва и гр. Переяславл-Залевски, Руска федерация (http://ruthenia.ru/folklore/ls10.htm). Тя е организирана от Учебно-научния Център по типология и семиотика на фолклора (www.ruthenia.ru/folklore) в Института за висши хуманитарни изследвания към Руския държавен хуманитарен университет – гр. Москва. Нейната цел е да бъде привлечен разностранен преподавателски екип, който да представя най-новите и съвременни изследвания пред студенти, докторанти и млади научни работници. Както винаги до сега, участието в школата през 2010 г. е на конкурсна основа – всеки желаещ (не само от Руската Федерация) получава от нейния сайт (http://ruthenia.ru/folklore/ls10.htm) набор от конкурсни задачи, решава ги и заедно с написано от него научно изследване по предварително заявена тема, ги изпраща на координаторите на форума. След това оценените и успешно класирани работи, както и списъкът на одобрените кандидати, се публикуват на сайта на школата. Тази година д-р Константин Рангочев изнесе лекция на тема „Болгарская эротическая космогония (мифологические тексты о происхождении частей человеческого тела)”.
  06.04.2010 г.
  В Научния архив на Асоциация „Онгъл” постъпиха дешифремите на 5,5 часа записи от теренните етноложки проучвания на организацията в среднородопското с. Дряново, общ. Лъки, проведени през м. юли 2009 г. Материалите са резултат от реализирането на научния проект „Първо приближение към „Веда Словена” в Средните Родопи”. Обработката е съвместно дело на ръководителя на проекта докт. Миглена Христозова от Фрайбургския университет, Германия, и д-р Светла Минкова.
  30.03.2010 г.
  По време на редовна сбирка на Семинара по практическа етнология, медиевистика и археология „Проф. д-р Иван Шишманов” към Асоциация „Онгъл”, ситуиран във ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски”, ст.н.с. д-р Николай Ненов, член-учредител на сдружението и директор на Регионален исторически музей – Русе представи своята книга „Да открием Русе. Учебно помагало по русезнание”. Тя е издание на Сдружение „Приятели на музея” – Русе с финансовата подкрепа на Община Русе – Обществен съвет за устойчиво развитие и евроинтеграция, Тематични конкурси за нестопански организации в подкрепа на изпълнението на Плана за развитие на Община Русе. Помагалото излиза с ISBN на Импресарско-издателска къща „Род” – официален издател на годишниците на Асоциация „Онгъл”.
  29.03.2010 г.
  Завърши дигитализирането на фотографския филмов архив на Асоциация „Онгъл”. След сканирането и описването на негативните изображения достъпни за научна работа са 55 черно-бели (1981-1993 г.) и 348 цветни филма (1991-2007 г.).
  23.03.2010 г.
  Колегата Симона Петрова, носител на Годишната награда за 2009 г. на името на проф. Тодор Иванов Живков, дфн за принос към българската етнология и медиевистика, студент ІІ курс, руска филология във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” е избрана за член на Студентския съвет на своя университет. Поздравления от Централното настоятелство, член-учредителите и съратниците на Асоциация „Онгъл”, с които г-ца Петрова работи по различни научно-изследователски проекти от 2005 г. насам!
  16.03.2010 г.
  В Научния архив на Асоциация „Онгъл” постъпиха дешифремите на 6 часа записи от теренни етноложки проучвания на сдружението в с. Райово, общ. Самоков (2006 г., зап. д-р Цв. Димитрова от Института за фолклор – БАН, съратник на Асоциацията по проекта за изучаването на културата на селищните общности в Самоковския регион). Обработката е дело на самата д-р Димитрова със съдействието на студенти от спец. „Българска филология” и „Балканистика” към Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
  14.03.2010 г.
  В Научния архив на Асоциация „Онгъл” постъпиха дешифремите на записи от съвместните теренни етноложки проучвания на Българската федерация по спелеология и Асоциацията в с. Големо Острени, обл. Голо Бърдо, Република Албания, с ръководител г-н Алексей Жалов, проведени в периода 7-12 август 2009 г. Обработените материали, представляващи 47 файла с обем 1,63 MB, са документирани и обработени от д-р Веселка Тончева от Института за фолклор – БАН, съратник на „Онгъл” по проекта за изучаването на автохтонните български общности в Албания.
  09.03.2010 г.
  Четвъртото издание на Царшишмановите дни в Самоков през 2010 г. ще премине под патронажа на Министерството на културата. Това се съобщава в официално писмо, подписано от зам.-министъра на културата г-н Димитър Дерелиев и адресирано до г-н Константин Рангочев, секретар на Асоциация „Онгъл”. Проектът за провеждане на ежегодни Царшишманови празници в Самоков е съвместна инициатива на Асоциация „Онгъл” и Община Самоков и се реализира от 2007 г.
  04.03.2010 г.
  Регионален исторически музей – Русе и Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“ организират ХІІ Пролетни четения за млади изследователи на тема „Образ и памет”. Участниците ще представят свои визуални наблюдения, подходи за прочит на заобикалящия ни свят или анализи под формата на мултимедийни презентации, видеофилми, постери. Научното събитие ще се състои на 12-13 юни 2010 г. в Русе, в залите на Историческия музей. По същото време (11-12 юни) в Русе ще се проведе и XIII Национална конференция по етнография на тема „Град – етнология – социализъм”.
  01.03.2010 г.
  На 25 февруари 2010 г. се състоя публичната защита на дисертационния труд на нашия колега и приятел Михаил Христов на тема „Селищна система и пътна мрежа в провинция Мизия Втора (ІV – началото на VІІ в.) с научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Венцислав Динчев. Членовете на Специализирания научен съвет по стара и средновековна история, археология и етнография гласуваха за присъждането на дисертанта на образователната и научна степен „доктор”.
  Поздравления от Централното настоятелство, член-учредителите и съратниците на Асоциация „Онгъл”!
  Текстът на автореферата на дисертацията ще бъде публикуван в бр. 2 на е-списание „Онгъл”.
  24.01.2010 г.
  В Научния архив на Асоциация „Онгъл” постъпиха дешифремите на 5 часа записи от теренни етноложки проучвания на сдружението: 4 часа от с. Продановци, общ. Самоков (2006 г., зап. Петър Първанов и Методи Петков), и 1 час от с. Дряново, общ. Лъки (2007 г., зап. Ива Янкулова). Обработката е дело на д-р Светла Минкова и д-р Росен Р. Малчев.
  15.01.2010 г.
  На 14 декември в Първа заседателна зала на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе официалното представяне на книгата на д-р Веселка Тончева „Българите от Голо Бърдо, Албания. Традиции, музика, идентичност”, част I – ISBN 978-954-476-048-9, София, ИИК „Род”, 2009, 328 стр., 54 цв. ил. Изданието, финансирано от Държавната агенция за българите в чужбина, съдържа теренни материали, записани от автохтонното българско население в тази част на албанската държава. „Представена е традиционната култура на общността – традиционните песенност, обредност и светоглед, местни истории и спомени, както и снимков материал, който дава визуална представа за мястото и хората. Научният текст към материалите засяга важни аспекти от историята, религията, обредността, музиката, идентичността и въобще, от битието на местните българи. Подбраните записи са от селата Стеблево, Кленье и малка част от Вормица, както и от изселници от Стеблево и Кленье в гр. Тирана и в гр. Дуръс (Драч). … Идеята за провеждането на етноложко проучване в Голо Бърдо принадлежи на Алексей Жалов и възниква по време на ръководените от него експедиции на Българската федерация по спелеология в региона (1991-2008). През 2006-2008 г. в тях са включени етнолози и фолклористи от Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” и Институт за фолклор – БАН. Така от 2006 г. изследователското поле се разширява към етнологията, диалектологията, музикознанието и други дялове на хуманитаристиката и работата добива интердисциплинарни измерения. … Изследванията на българите в албанското Голо Бърдо не биха били възможни без активното съдействие на организацията „Просперитет Голо Бърдо” с председател Хаджи Пируши (със седалище в столицата Тирана). Тази структура, обединяваща българите от Голо Бърдо и Гора, развива дейности, свързани с разрешаването на проблемите, възникващи пред общността, и нейното легитимиране като българска в албанската държава.” (стр. 7) 23.12.2009 г.
  Излязоха от печат т. 7 и 8 от Годишниците на Асоциация „Онгъл” – „Владетелят и светецът, ч. I и II” – ISSN 1311 – 493X, София, ИИК „Род”, 2009, т. 7 – 232 стр., т. 8 – 264 стр. В тях са публикувани докладите от Международния научен симпозиум на тема „Владетелят и светецът. Цар Иван Шишман”, проведен в рамките на Първите Царшишманови дни в Самоков от 4 до 7 октомври 2007 г., както и няколко текста от предишни форуми на Асоциацията. Томовете съдържат 34 статии и 34 чернобели илюстрации, подредени в секциите „Самоков и Самоковско”, „Мит”, „Християнство”, „Епос”, „Етнос”, „Археология”, „Спелеология”, „Музика”, „Медиевистика”.
  20.11.2009 г.
  Национален фонд „Култура” одобри проект на Народно читалище „Любословие” – 2009, гр. Самоков със заглавие „Да възродим бабините дантели”. Неговите цели са: 1. Създаване на клуб по интереси и провеждане на теренни проучвания за издирване на стари майсторки, практикуващи занаята „шиене на дантела”; 2. Заснемане на шитата дантела в региона и разработка на схеми за отделните модели; 3. Обучение на членовете на клуба в технологията за изработка на шитата дантела и приложението й в съвременния бит; 4. Създаване на web-базиран двуезичен (български и английски) каталог на шитата дантела и онлайн магазин; 5. Запознаване на гражданите и гостите на Самоков с резултатите от проекта чрез демонстрационна изложба по време на празника на града на 21 август 2009 г. Бенефициенти на проекта са НЧ „Любословие – 2009”, Читалището, СНЦ „Бизнес център – бизнес инкубатор – Самоков” и Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”.
  20.10.2009 г.
  В периода 15-17 октомври 2009 г. учени от Асоциация „Онгъл” взеха участие в Научната конференция „Етнологията в България – история, методи, проблеми” в чест на 60-годишния юбилей на Етнографския институт с музей при БАН. Д-р Константин Рангочев се представи с доклад на тема „Фолклор и религия: За някои конституентни елементи на българската менталност”, а д-р Росен Р. Малчев с текста „Експериментална етнология – 15 години проучвания в едно и също село (с. Югово, общ. Лъки, обл. Пловдивска)”.
  06.10.2009 г.
  От 2 до 4 октомври 2009 г. се проведоха Третите Царшишманови дни в Самоков, организирани от Асоциация „Онгъл” с подкрепата на Община Самоков, Градски исторически музей – Самоков, Съвета за чуждестранна българистика при БАН, Фондация „Възраждане на Белчин”, „Екип 123” ЕООД и Импресарско-издателска къща „Род”. В програмата на симпозиума „Етнос и сакрална география” се включиха 42 учени, сред които чуждестранни изследователи от Русия, Полша и Гърция. В рамките на Балканската културна филмотека, IV сезон, бяха прожектирани 6 късометражни филма и фотопрезентации на етноложка и историческа тематика. Представени бяха етноложките теренни отчети на Асоциация „Онгъл” за експедициите в Самоковско, Средните Родопи и обл. Голо Бърдо, Албания – ЕТО 2009. Наградата на името на проф. Тодор Иванов Живков, д.ф.н. за принос към българската етнология и медиевистика бе присъдена на Симона Петрова от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. С наградата на името на Бойка Добрева за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката бе отличена Преслава Георгиева от СУ „Св. Климент Охридски”. Призове от Централното настоятелство на Асоциация „Онгъл” получиха филмите „Герман от село Трапоклово, Сливенско” (автор В. Демирев, оператор К. Анастасиу) и „По пътя … на Юг от Дунава” (автори Н. Ненов, Д. Димитрова, В. Петков, оператор В. Петков, „Арена медиа”).
  17.08.2009 г.
  В периода 7-12 август 2009 г. в с. Големо Острени, област Голо Бърдо, Република Албания се проведе изследователска експедиция с ръководител Алексей Жалов, организирана от Българската федерация по спелеология и Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. Наред със спелеолозите от гр. София и гр. Мездра, участници бяха Веселка Тончева и Симона Петрова. Основните цели на експедицията бяха свързани с реализиране на спелеоложко-етноложки проучвания, но едновременно с това и осъществяване на контакт между побратимените общини Мездра и Г. Острени. Резултат от етноложката теренна работа са материали, записани от 15 информатора на възраст между 20 и 90 години, които обхващат следните теми: Календарна обредност (Мал и Голем Байрам, Летник, Гюргевден, Великден); Семейна обредност (погребение, оплаквателна традиция); Религия (религиозни обреди, християни и мюсюлмани – отношения, история, преселвания); Фолклорна вяра (амулет, практики срещу урочасване, Оня свят, ангели и дявол, вампир); Топонимия и селищна история; Дюлгерство и гурбет; Музикален фолклор (песни и инструментална зурнаджийска традиция); Носия и др. Етноложкото проучване включи и наблюдение и документиране на „сюнет” – традиционната обредност и музика в ритуала.
  13.07.2009 г.
  На 24 юли 2009 г., в 14 ч., в сградата на НЧ "Никола Вапцаров" - с. Хвойна започват тържествата за 110-годишнината от рождението на бележития родоповед и изтъкнат хвойненец Никола Костадинов Жалов (1900-1965). Програмата включва Научна сесия на тема "Краезнание и културно наследство" и "Час по културен туризъм в Рупчос" - филми и аудиовизуални презентации (www.ongal.net/conferences.html). Честванията са подкрепени от Асоциация "Онгъл" и Кметство - с. Хвойна.
  13.07.2009 г.
  От 14 юли 2009 г. започват теренните проучвания на Асоциация "Онгъл" в западната част на Самоковска община, подкрепени финансово от "Фондация за възраждане на Белчин". Ръководители на етноложкия отдел са н.с. д-р Константин Рангочев и д-р Росен Малчев, на изкуствоведския ст.н.с. I ст. Иванка Гергова, д.изк., а на палеографския - ст.н.с. д-р Елена Коцева. Научните резултати ще бъдат архивизирани във филиала на Градския исторически музей - Самоков в с. Белчин.
  10.07.2009 г.
  Стартира новият проект на Асоциация "Онгъл" - електронно научно списание за етнология, медиевистика и археология на адрес: www.spisanie.ongal.net . Редакционната колегия в състав д-р Росен Р. Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев, ст.н.с. д-р Николай Нeнов и доц. д-р Маргарет Димитрова разглеждат предложения за публикуване на текстове в рубриките ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВОРИ и КНИЖНИНА. Изискванията за техническо оформяне на изследванията са поместени на адрес: www.ongal.net/web.html.
  ГФО 2009 ОНГЪЛ
  ГФО 2009 РОД