Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"
е нестопанска организация, създадена през 1991 г. от етнолози, българисти и слависти - университетски преподаватели, научни сътрудници, учители, краеведи и студенти.

Нейната цел е да осъществява научни изследвания за българския народ в контекста на етнокултурните, верските, езиковите, социално-икономическите процеси в Евразийския регион от древността до наши дни. Акцентът е поставен върху изучаването на фолклорните традиции на българите, българската антропология, етнология и език.

Важно място заемат младежките дейности, реализирани чрез образователния студентски и ученически Семинар по практическа етнология и медиевистика "Проф. д-р Иван Шишманов".

От 2004 г. особено внимание се отделя на възстановяването, поддържането и експонирането на културно-исторически паметници от местно значение.

Сдружението се ръководи от Централно настоятелство в състав:

  • Главен секретар - д-р Росен Росенов Малчев - rmalchev@abv.bg
  • Секретар - доц. д-р Константин Звездомиров Рангочев - krangochev@yahoo.com
  • Секретар - доц. д-р Николай Иванов Ненов - nenoff@abv.bg

  • Наши партньори:

    Фонд 13 века България Български фолклор Специализиран портал за литература и хуманитаристика Градски Исторически Музей Самоков Регионален Исторически Музей Русе Община Самоков